Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Belasting op pensioenuitkering

Belasting op uitkering via een pensioenplan

Hoeveel belasting moet u betalen over de bedragen die u via een pensioenplan krijgt uitgekeerd?

Het kapitaal of de periodieke rente van een pensioenplan wordt ten vroegste uitgekeerd:

 • bij de pensionering van de begunstigde;
 • vanaf de leeftijd van 60 jaar;
 • bij het overlijden van de begunstigde.
Een vroegere uitkering of een afkoop is niet mogelijk, tenzij het gaat om een voorschot voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning.

Belastingtarief

Zowel bij een uitkering van kapitaal als van een periodieke rente worden de reserves als volgt belast.

 • Tarief op het gedeelte opgebouwd met werkgeverspremies:
  Opname op 60 jaar:       20% + gemeentebelasting
  Opname op 61 jaar:       18% + gemeentebelasting
  Opname op 62, 63 of 64 jaar: 16,50% + gemeentebelasting
  Opname op 65 jaar:       10% + gemeentebelasting
 • Tarief op het gedeelte opgebouwd met werknemerspremies:
  10% + gemeentebelasting als de premies gestort zijn vanaf 1 januari 1993;
  16,50% + gemeentebelasting als de premies gestort zijn vóór 1 januari 1993.
 • Tarief op de winstdeling in een groepsverzekering: winstdelingen worden belast tijdens de looptijd van het contract. Bij de eindafrekening is er geen belasting meer verschuldigd.
 • Op de uitgekeerde kapitalen worden een socialezekerheidsbijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 2% geheven.

Opmerking: de belastingheffing over de uitgekeerde kapitalen kan wel verschillen als er op het groepsverzekeringscontract voorschotten zijn opgenomen of als het contract als waarborg van een hypothecaire lening dient.
Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen een aanvullend pensioenplan wel voor hun 60e afkopen, mits ze hun mandaat neerleggen. In dat geval worden ze wel belast tegen het marginaal tarief, met andere woorden het tarief dat van toepassing is op de hoogste inkomensschijf.

Periodieke uitkeringen

Als u het kapitaal niet laat uitbetalen, maar kiest voor een periodieke rente, moet u jaarlijks 3% van het kapitaal dat overblijft na de hierboven geschetste belasting aangeven in uw personenbelasting. Op dit bedrag betaalt u 15% belasting. De wet bepaalt anderzijds dat u een gegarandeerde rente van 3,25% moet krijgen op het afgestane kapitaal.

Is de uitbetaling van een kapitaal minder interessant dan een periodieke uitkering? Dat hangt ervan af, zoals blijkt uit volgend voorbeeld.

1) U kiest voor een periodieke rente op een afgestaan kapitaal van 100 000 euro. U betaalt jaarlijks 15% + gemeentebelasting op 100 000 x 3% = 450 euro + gemeentebelasting. Anderzijds krijgt u op het kapitaal dat blijft uitstaan, minstens 3,25% interest.
2) U kiest voor een uitbetaling in kapitaal.

 • Als u het bedrag vastrentend belegt, betaalt u roerende voorheffing (momenteel 21% + 4% op het gedeelte boven 20 000 euro als u meer dan dat bedrag aan totale rente int per jaar) op de volledige rente. Tegen een interestvoet van bijvoorbeeld 3,25% zult u tegen 21% 682,50 euro belastingen betalen.
 • Als u het kapitaal belegt in een fonds dat is vrijgesteld van roerende voorheffing, betaalt u helemaal geen belasting. Uiteraard neemt u dan wel een zeker risico.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: