Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Het brugpensioen

Het brugpensioen

Vervroegd pensioen mag u niet verwarren met brugpensioen, officieel werkloosheid met bedrijfstoeslag. Brugpensioen is inderdaad een specifieke vorm van werkloosheid. U kunt met brugpensioen als u wordt ontslagen en beantwoordt aan bepaalde vereisten met betrekking tot leeftijd en loopbaan. Tevens bestaan er specifieke regelingen voor werknemers van bedrijven in moeilijkheden of herstructurering.

Brugpensioen is interessanter dan vervroegd pensioen omdat u een werkloosheidsuitkering krijgt die wordt berekend op het laatste loon. Bij vervroegd pensioen wordt het pensioenbedrag berekend over de hele loopbaan. Als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wordt de werkloosheidsuitkering van ontslagen werknemers bovendien verhoogd met een aanvullende vergoeding. Bruggepensioneerden (werklozen met bedrijfstoeslag) kunnen níét vervroegd met pensioen, maar moeten tot de normale pensioenleeftijd (65 jaar) in brugpensioen blijven. Dat betekent wel dat de jaren in brugpensioen meetellen voor de berekening van de loopbaan.

De algemene regel

Een werknemer die na zijn zestigste verjaardag werkloos wordt, kan met brugpensioen als hij een loopbaan van minstens 40 jaar heeft. Dit geldt voor nieuwe, in 2012 afgesloten CAO's. Voor bestaande CAO's en CAO's die worden verlengd, is de loopbaanvereiste nog een tijdje minder streng (zie overzicht).
Voor bestaande/verlengde CAO's blijft brugpensioen op 58 jaar mogelijk tot 2015 in het geval van een lange loopbaan of een zwaar beroep. Ook voor de leeftijdsvoorwaarde geldt hier een overgangsregeling (zie overzicht).

Brugpensioen in één oogopslag

 

Nieuwe CAO, gesloten vanaf 1/1/2012 Bestaande of verlengde CAO
Vereiste leeftijd Vereiste loopbaan Vereiste leeftijd Vereiste loopbaan
1. Algemene regel 60 jaar 40 jaar 60 jaar • M 35 jaar;
2015: 40 jaar
• V 28 jaar;
2015: 31 jaar;
daarna elk jaar een extra loopbaanjaar tot 2024: 40 jaar
2. Lange loopbaan 60 jaar • M 40 jaar
• V 35 jaar;
2014: 38 jaar;
2015: 40 jaar
58 jaar;
2015: 60 jaar
• M 38 jaar;
2015: 40 jaar
• V 35 jaar;
2014: 38 jaar
2016: 39 jaar;
2017: 40 jaar
3. Zwaar beroep 60 jaar • M 40 jaar
• V 35 jaar;
2014: 37 jaar;
2015: 40 jaar
58 jaar;
2015: 60 jaar
• M 38 jaar;
2015: 40 jaar
• V 35 jaar;
2014: 38 jaar
2016: 39 jaar;
2017: 40 jaar

 

Als zwaar beroep geldt werken in wisselende ploegen, met regelmatige nachtarbeid of met onderbroken dienstroosters.

Brugpensioen op 56 jaar blijft mogelijk voor:

  • wie een loopbaan van 40 jaar kan aantonen,
  • arbeidsongeschikte bouwvakkers als zij een loopbaan van 33 jaar hebben en de mogelijkheid tot brugpensioen in de CAO is opgenomen,
  • werknemers die 20 jaar nachtarbeid hebben verricht als zij een loopbaan van 33 jaar hebben en de mogelijkheid tot brugpensioen in de CAO is opgenomen.

De ingewikkelde en weinig gebruikte regeling voor halftijds brugpensioen dooft op termijn uit.

Onderneming in herstructurering of in moeilijkheden

Ook voor werknemers van ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden die getroffen worden door een collectieve opzegging, blijft een vervroegde brugpensionering mogelijk.

  • Voor een onderneming in moeilijkheden kan dat vanaf 52 jaar (2012). Elke jaar nadien komen bij deze leeftijdsvoorwaarde zes maanden bij. Vanaf 2018 is een minimumleeftijd van 55 jaar vereist.
  • Voor een onderneming in herstructurering is de minimumleeftijd 55 jaar in 2012, maar uitzonderlijk kan brugpensioen ook op 52 en zelfs op 50 jaar. Vanaf 2013 is 55 jaar de benedengrens.

Vereist is een loopbaan van 20 jaar als werknemer, of van 10 jaar in dezelfde sector. Bovendien moet de betrokkene minstens 1 jaar anciënniteit hebben in het bedrijf, de brugpensioenleeftijd bereikt hebben en zes maanden actief deelnemen aan een tewerkstellingscel. Ook moet hij als bruggepensioneerde tot zijn 58e beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en mag hij passend werk of een passende opleiding niet weigeren op straffe van een tijdelijke of definitieve schorsing. Ten slotte moet de werkgever de verlaging van de brugpensioenleeftijd expliciet aanvragen én moet hij met de vakbonden een sociaal plan opstellen.

Canada Dry

Bij de Canada Dry-regeling krijgt een ontslagen werknemer bovenop zijn werkloosheidsuitkering een extra toeslag van zijn werkgever, zodat zijn inkomen op hetzelfde peil blijft als voor zijn ontslag. Tot eind 2005 werd deze aanvulling beschouwd als een werkloosheidsuitkering en werd er een belastingvermindering voor toegekend. Voor regelingen die zijn ingegaan op of na 1 januari 2006 wordt de aanvulling beschouwd als loon, wat fiscaal veel minder interessant is. In 2010 werd de fiscale behandeling nog minder interessant.

Brugpensioen minder interessant voor berekening wettelijk pensioen

In het verleden werden de jaren brugpensioen voor de berekening van het pensioen gelijkgesteld met jaren beroepsactiviteit. De gelijkschakeling gebeurde op basis van het laatst verdiende loon. Deze regeling blijft gelden voor wie eind 2011 al met brugpensioen was of voor 28/11/2011 een goedkeuring voor brugpensioen had. Voor 'nieuwe' brugpensioenen geldt een minder voordelige regeling, tenzij het gaat om brugpensioen na uw 60e of om brugpensioen op basis van een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden.

 

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?