Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > De pensioengerechtigde leeftijd

De pensioengerechtigde leeftijd

Pensioen leeftijd pensioengerechtigde leeftijd
 
Wanneer kan ik met pensioen?

Het rustpensioen gaat in principe in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de normale pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. Vervroegd pensioen is mogelijk, maar u moet dan wel kunnen aantonen dat u een minimaal aantal jaren van uw loopbaan (inclusief de gelijkgestelde jaren) achter de rug hebt. Door de pensioenmaatregelen van de regering Di Rupo 1 bedraagt de minimumleeftijd vanaf 2016 62 jaar en zijn vanaf dan 40 loopbaanjaren vereist. In afwachting daarvan worden de leeftijd en loopbaanvoorwaarden geleidelijk opgetrokken (zie overzicht). Er zijn ook enkele uitzonderingen.

JAAR MINIMUMLEEFTIJD VEREIST AANTAL LOOPBAANJAREN UITZONDERING BIJ LANGE LOOPBAAN
2012 60 jaar 35 jaar
2013 60 jaar + 6 maanden 38 jaar 60 jaar mits een loopbaan van 40 jaar
2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar mits een loopbaan van 40 jaar
2015 61 jaar + 6 maanden 40 jaar 60 jaar mits een loopbaan van 41 jaar
Vanaf 2016 62 jaar 40 jaar
  • 60 jaar mits een loopbaan van 42 jaar
  • 61 jaar mits een loopbaan van 41 jaar


Wie in 2012 voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, heeft daar in 2013 jaar recht op, ook als hij/zij dan niet aan de langere loopbaanvoorwaarde voldoet.
Wie net uit de boot dreigt te vallen omdat hij in 2012 een loopbaan van slechts 34 jaar heeft, moet geen 5 jaar maar hooguit 2 jaar langer werken.

Vermindering voor zelfstandigen

Bij zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan, wordt een procentuele vermindering ingehouden op het pensioenbedrag, en dit zolang ze nog een pensioen krijgen. Deze boete bestaat niet voor werknemers. Uiteraard hebben de maatregelen van de regering Di Rupo 1 ook hierop een weerslag.

Procentuele vermindering van het pensioenbedrag voor zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan

LEEFTIJD VERVROEGD PENSIOEN 2012 2013 2014 2015 Vanaf 2016
60 jaar 25% 25% 25% 25% /
60 jaar + 6 maanden 25% 21,5% 21,5% 21,5% /
61 jaar 18% 18% 18% 18% 18%
61 jaar + 6 maanden 18% 18% 18% 15% 15%
62 jaar 12% 12% 12% 12% 12%
63 jaar 7%> 0% 0% 0% 0%
64 jaar 3%> 0% 0% 0% 0%


Wie in 2012 vervroegd met pensioen gaat en een loopbaan van minstens 42 jaar heeft, wordt niet bestraft met een procentuele vermindering.
Vanaf 2013 valt de procentuele vermindering weg voor zelfstandigen die 63 jaar of ouder zijn als ze vervroegd met pensioen gaan, evenals voor zelfstandigen die een loopbaan van minstens 41 jaar hebben als ze vervroegd met pensioen gaan.

Pensioenbonus

Werknemers en zelfstandigen die van hun 62e (of na een loopbaan van 44 jaar) tot hun 65e blijven werken, krijgen een pensioenbonus, dat wil zeggen een blijvend hoger pensioen vanaf de pensionering. De pensioenbonus geldt voor rustpensioenen die van start gaan vanaf 1 januari 2007 en wordt berekend op basis van de langer gewerkte periode vanaf 1 januari 2006. Voor werknemers bedraagt de verhoging 2,2524 euro (bedrag op 01/02/2012) per voltijdse dag effectieve tewerkstelling. Zelfstandigen krijgen 175,69 euro per kwartaal (bedrag op 01/02/2012).

De regeling van de pensioenbonus loopt af in 2013. De begunstigde moet ten laatste op 1 december 2013 met rustpensioen gaan. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd. Uiteraard blijft een al toegekende bonus levenslang behouden.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: