Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Waar en hoe uw pensioen aanvragen?

Waar en hoe uw pensioen aanvragen?

Als werknemer of zelfstandige moet u uw aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van uw hoofdwoonplaats, ten vroegste n jaar vr de gekozen ingangsdatum.

De bevoegde ambtenaar op het gemeentehuis zal u helpen met het invullen van het formulier.  Breng daarvoor de volgende documenten of informatie mee: identiteitskaart, trouwboekje, pensioennummer en een zo volledig mogelijk overzicht van uw loopbaan.
Het gemeentebestuur geeft u een ontvangstbewijs en verzendt het formulier naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Sinds 1 januari 1997 kan u zich echter ook rechtstreeks wenden tot het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, waar u eveneens een ontvangstbewijs zal ontvangen.

Als u de aanvraag niet zelf kunt indienen, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.
Het volmachtformulier is op het gemeentehuis te verkrijgen.

De personeelsleden van de openbare sector moeten hun aanvraag indienen bij hun bestuur, ongeveer n jaar vr de gewenste ingangsdatum.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: