Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Aanvullend pensioen : goed om te weten

Aanvullend pensioen: goed om te weten

Als u deelneemt aan een aanvullend pensioenplan en als u van werkgever verandert, wist u dan dat er verschillende bepalingen bestaan die u helpen om uw reserves op een soepele en praktische manier te beheren?

Welke zijn die bepalingen ?

Het gaat enerzijds om de wet van 6 april 1995 betreffende de aanvullende pensioenen, de zogenaamde "Wet Colla", en anderzijds om de overeenkomsten die op 16 mei 2000 werden uitgewerkt tussen de Beroepsunie der verzekeringsondernemingen (B.V.V.O), de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (B.V.P.F) en de CASO (C.G.E.R – A.S.L.K. – S.M.A.P. – O.M.O.B).

Wat voorziet de wet Colla als een werknemer van werkgever verandert ?

De wet Colla voorziet dat de werknemer die van werkgever verandert zijn reserves kan overdragen als hij bepaalde termijnen naleeft.

Welke termijnen moeten er worden nageleefd ?

De volgende procedure moet worden gevolgd :

 1. De werknemer verandert van werkgever (einde van de arbeidsovereenkomst).
 2. De werkgever heeft 30 dagen om de pensioeninstelling te verwittigen.
 3. De pensioeninstelling heeft 30 dagen om aan de werkgever het bedrag van de reserves mee te delen.
 4. De werkgever maakt die informatie onmiddellijk over aan de werknemer.
 5. De werknemer heeft dan 30 dagen om te beslissen over de bestemming van de reserves:
  • of hij kan ze afstaan aan de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever
  • of hij kan ze afstaan aan één van de instellingen die de buitenwettelijke pensioenen beheren die worden georganiseerd door het koninklijk besluit van 14 mei 1969.
  • of ze bij de pensioeninstelling van de vorige werkgever laten.

Die laatste termijn wordt op 12 maanden gebracht als de werknemer geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een nieuwe werkgever binnen die 30 dagen.

Bekleedt de RVP een bijzondere plaats in die procedure ?

Ja, vermits de Rijksdienst voor Pensioenen deelt uitmaakt van de verzekeringsinstellingen die zijn erkend in het kader van het koninklijk besluit van 14 mei 1969. Hij is dus gerechtigd om de opbrengst van de overdracht van de verworven reserves te ontvangen indien de werknemer zijn reserves niet wenst te behouden bij de verzekeraar van zijn vroegere werkgever, indien hij ze niet wenst over te dragen naar de verzekeraar van zijn nieuwe werkgever of indien een werknemer geen nieuwe werkgever kan vinden.

Zijn die termijnen niet te bindend voor de werknemer ?

Jawel, dit is de reden waarom de RVP beslist heeft om zich aan te sluiten bij de twee overeenkomsten die werden uitgewerkt door de B.V.V.O., de B.V.P.F. en de CASO. De eerste van die overeenkomsten regelt de individuele overdracht van reserves van een verzekeringsonderneming naar een pensioenfonds en omgekeerd. De tweede regelt de overdracht tussen de verzekeringsondernemingen.

Wat is voor de werknemer het nut van die overeenkomsten ?

Die overeenkomsten breiden de tijd die de werknemer heeft om na te denken over de aanvraag tot overdracht naar de pensioeninstelling waar de nieuwe werkgever heeft ingeschreven op een aanvullend pensioenplan op één jaar na de toetreding tot het pensioenplan van de nieuwe werkgever.

Wat is de ingangsdatum van die overeenkomsten ?

De overeenkomst tussen de verzekeringsondernemingen gaat in op 1 december 2000, terwijl de overeenkomst tussen de verzekeringsondernemingen en de pensioenfondsen ingaat de eerste dag van de maand volgend op de toetreding van minstens 50 % van de sector van de verzekeringsondernemingen en 50 % van de sector van de pensioenfondsen.

Hoeveel kost de overdracht van de reserves ?

De overdracht is altijd gratis.

Moet de werkgever zijn akkoord geven ?

Neen, als de werknemer de termijnen heeft nageleefd, moet de werkgever zijn keuze respecteren.

Bron: Rijksdienst voor pensioenen


Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: