Waar vandaan: Juridisch advies > Bloembakken geplaatst door de gemeente: een gevaar op de weg?

Bloembakken geplaatst door de gemeente: een gevaar op de weg?

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Volgens onze wetgeving heeft de gemeente een "veiligheidsverplichting" voor alle wegen welke op haar grondgebied gelegen zijn. Vaak gebeurt het dat er zich bepaalde voorwerpen op deze rijbanen bevinden. Het gaat hier dan niet alleen om voorwerpen die op de baan gevallen zijn, maar het gaat evenzeer om voorwerpen die de gemeente er geplaatst heeft om bijvoorbeeld het verkeer af te remmen. We denken hier aan de vele bloembakken die we her en der zien opduiken. De vraag stelt zich of in dergelijke gevallen de gemeente geen inbreuk pleegt op haar veiligheidsverplichting bij het aanbrengen van dergelijke voorwerpen. De rechter sprak zich over een dergelijk geval recentelijk uit.

 

 

Marcel rijdt met zijn voertuig in de vroege ochtend over de weg. Op een bepaalde plaats bevinden er zich op deze weg snelheidsafremmers in beton die ingericht zijn als bloembakken. Uit foto's genomen vlak na het ongeval blijkt dat de bloembakken zwaar bevuild zijn en hun oorspronkelijke witte kleur dus niet meer opviel. Er stond een verkeersbord waarop een baanversmalling was aangeduid en in de bloembakken stonden een paar reflectoren.

 

Marcel komt hier op deze plaats aangereden terwijl het nog donker is. Hij ziet te laat deze bloembakken, hij probeert ze toch nog te ontwijken, maar tevergeefs. Hij raakt ze nog zodat  zijn voertuig beschadigd werd aan de rechter voorzijde. Hij doet beroep op de politie en zij maken in hun verslag duidelijk melding van het feit dat de bloembakken moeilijk zichtbaar zijn.

 

Marcel van zijn kant reed niet te snel, tegen 50 Km/uur wat later ook bevestigd wordt door een deskundige. Marcel heeft toch vrij veel schade opgelopen aan zijn voertuig; deze wil hij nu ook recupereren. Hij richt zich hiervoor tot de gemeente en dit op basis van de hierboven beschreven "veiligheidsverplichting" van de gemeente alsook op artikel 1382 en 1383 van ons Burgerlijk Wetboek. Deze artikels bepalen dat men verantwoordelijk is, niet alleen voor de schade die men rechtstreeks door zijn daden berokkent, maar ook voor die welke door zijn nalatigheid of door zijn onvoor­zichtigheid veroorzaakt wordt.

 

De rechter moet zich in deze zaak nu uitspreken over het feit of deze bloembakken een "abnormaal" gevaar vormen op de rijweg. De rechter stelt dat het niet zozeer de bloembakken zelf zijn die tot een gevaarlijke situatie aanleiding kunnen geven, maar wel de volledige verkeerstoestand. Dit betekent dat er op de plaats van het ongeval een situatie werd gecreŽerd waarbij de autobestuurder verrast werd.

 

De rechter kwam tot deze conclusie aan de hand van elementen die er ten tijde van het ongeval waren vastgesteld, nl:

- de bloembakken die een gehele rijstrook innamen;

- ze waren moeilijk zichtbaar in het donker;

- de aangebrachte verkeersborden waren niet de juiste;

- er werd geen melding gemaakt van de aanwezigheid van de verkeersafremmers op een   degelijke afstand vůůr de hindernis.

 

Door al deze elementen vindt de rechter dat de gemeente aansprakelijk moet gesteld worden en dat zij is tekortgeschoten aan haar veiligheidsverplichting door het creŽren van een abnormale onveilige verkeerstoestand.

 

De gemeente probeert zich van haar aansprakelijkheid nog te ontdoen door te stellen dat Marcel zelf ook een fout heeft gemaakt, maar hier gaat de rechter niet op in. Dit omdat volgens hem de gemeente er niet in slaagt om een dergelijke fout van Marcel aan te tonen.
De rechter legt dus de volledige aansprakelijkheid ten laste van de gemeente en het is dan ook zij die de schade van Marcel moet vergoeden!

 

 

Vrijdag 21 September 2012

 

 

rss


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: