Wat is een legaat?

Waar vandaan: Gezond leven > Omgaan met kanker > Steun de strijd tegen kanker > Legaten > Wat is een legaat?

Publireportage

Wat is een legaat?

Een legaat is een schenking per testament van roerende en/of onroerende goederen. Dit kan aan een persoon of aan een instelling die gerechtigd is om legaten te aanvaarden, zoals de Stichting tegen Kanker.

U kunt van de Stichting tegen Kanker een erfgenaam maken
Naast het deel van het erfgoed dat de wettelijke erfgenamen toekomt, kunt u zelf bepalen hoe uw bezittingen na uw overlijden verdeeld worden. Met een legaat kunt u dus van de Stichting tegen Kanker uw erfgenaam maken.

Indien u bij testament een bedrag "legateert" aan een persoon of een instelling, blijft u eigenaar van uw bezittingen tot op het ogenblik van uw overlijden. U kunt deze beschikking op elk moment wijzigen, dus zult u zich nooit persoonlijk verarmen. Volgens de Belgische wet op de werking van instellingen van openbaar nut, moet de Stichting tegen Kanker toestemming vragen aan de minister van Justitie voordat zij schenkingen of legaten van meer dan 10.000 euro mogen aanvaarden.

Hoe een legaat nalaten aan de Stichting tegen Kanker?
Het volstaat om in uw testament te vermelden dat u een deel van, of heel uw bezit (als u geen wettelijke erfgenamen hebt), nalaat aan Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel. U kunt dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen.

Een handgeschreven testament is een door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament. Een notarieel testament wordt door u gedicteerd en door de notaris neergeschreven waarna u het ondertekent. Om elk mogelijk verlies of misverstand te vermijden raden wij u aan om het testament steeds in bewaring te geven aan een notaris.

Er bestaan vier soorten legaten:

 1. Algemeen legaat voor al uw bezittingen
  Bij een algemeen legaat, laat u al uw bezittingen na aan één persoon of organisatie. Het kan ook gaan om meerdere begunstigden, maar het gaat over heel uw vermogen. Bijvoorbeeld: als u geen wettelijke erfgenamen hebt en u wilt al uw bezittingen nalaten aan de Stichting tegen Kanker, dan maakt u de Stichting tegen Kanker tot algemeen legataris of erfgenaam.

 2. Legaat onder algemene titel voor een deel van uw bezittingen
  Hierbij laat u een gedeelte van uw bezittingen na aan een of meerdere personen of organisaties. U hebt bijvoorbeeld nog wettelijke erfgenamen, maar toch wil u een deel van uw bezittingen overmaken aan de Stichting tegen Kanker.

 3. Een bijzonder legaat onder last als u een bijzondere voorwaarde stelt
  Hierbij laat u bezittingen na maar u bepaalt in het testament een bijzondere voorwaarde. Bijvoorbeeld: de verbintenis voor de gelegateerde om de successierechten te betalen. Zo komen deze volledig ten laste van de persoon of organisatie die de nalatenschap ontvangt.

 4. Duo-legaat
  Het duolegaat laat op een wettelijke manier toe dat uw erfgenamen een belastingsbesparing realiseren. Bij een duolegaat kan men (een) begunstigde(n) (bijzondere legatarissen) opnemen die geen successierechten dienen te betalen op voorwaarde dat een andere begunstigde (de algemeen legataris), in dit geval de Stichting tegen Kanker, die successierechten op zich neemt.

  Deze techniek is interessant om te schenken aan familieleden en/of vrienden die hoge successierechten moeten betalen. De successierechten worden dan betaald door de Stichting die van een lager tarief geniet. U dient wel op te letten dat het legaat ten gunste van de Stichting voldoende groot is om alle successierechten te dragen zoniet dient de Stichting deze erfenis te weigeren en vervalt het successievoordeel voor uw andere legataris. Wij raden u aan voor deze techniek steeds een notaris te contacteren.

 

Nuttige link:
www.notaris.be

 

Bron:

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?