Waar vandaan: SOS & EHBO > EHBO > Vergiftiging - algemeen

Vergiftiging
Vergiftiging ontstaat wanneer een giftige stof inwerkt op het lichaam. Giftige stoffen kunnen in vaste vorm voorkomen (medicatie, giftige plant, rattenkorrels, cocaïne), in vloeistoffen (allesreiniger, ontstopper, hoestsiroop) of in gassen (uitlaatgas, chloordampen, butaangas, rottingsgassen). Vergiftiging kan dus optreden door inslikken, inademing, door contact met chemische producten of door inspuiting.

De giftigheidsgraad van producten verschilt. Sommige zijn niet of slechts in lichte mate giftig, maar er zijn ook producten die uitermate giftig zijn. Het is onmogelijk om dit in detail van alle producten en hun combinaties te kennen. Daarom is het belangrijk om alle gebruiksaanwijzingen te lezen.

De reactie op een giftig product is afhankelijk van het lichaamsgewicht van het slachtoffer. Zo zal een kind veel sterker reageren dan een volwassene op een vergiftiging met eenzelfde dosis.
Vergiftiging: algemeen
Vergiftiging kan veroorzaakt worden door inslikken, inademen, inspuiten of door contact met huid, slijmvliezen of ogen.
Wat stel je vast?
Soms doen omstandigheden een vergiftiging vermoeden (draaiende motor, lege geneesmiddelenverpakking) of vertellen omstaanders wat er gebeurd is. Daarnaast kan het slachtoffer ook volgende symptomen vertonen:

 • bewustzijnsstoornissen of bewusteloosheid
 • ademhalingsmoeilijkheden of ademhalingsstilstand
 • problemen met hartritme of bloeddruk
 • hartstilstand
 • shock
 • zeer grote of zeer kleine pupillen
 • afwijkende huidskleur (bleek, rood, blauwverkleuring)
 • klamme huid
 • braken of braakneigingen
 • buikkrampen
 • ongecontroleerde spiersamentrekkingen (stuipen)
 • brandwonden

De symptomen zijn afhankelijk van het product en de manier waarop het slachtoffer er mee in contact komt.
Wat doe je?
 • Alarmeer de hulpdiensten bij een ernstige vergiftiging (bewusteloosheid, ademhalingsmoeilijkheden, ernstige brandwonden).
 • Bel het Antigifcentrum (070 245 245). Wacht niet tot er symptomen verschijnen. Volgende informatie is belangrijk:
  • Wat is de leeftijd en het gewicht van het slachtoffer (is het een kind of een volwassene)?
  • Wat is de naam van het product dat de vergiftiging veroorzaakt heeft?
  • Wat is de hoeveelheid (aantal tabletten, aantal slokken)?
  • Hoe is de vergiftiging gebeurd (per ongeluk gedronken, spatten in ogen, zelfmoordpoging)?
  • Hoe is de toestand van het slachtoffer (bewusteloos, brandwonden, ademhalingsmoeilijkheden, braken)?
 • Volg stipt het advies van het Antigifcentrum op.
 • Open vensters en deuren bij vermoeden van CO, giftige dampen, explosiegevaar.
 • Raak geen giftig product aan (natte kledij, omgevallen fles).
© Rode Kruis-Vlaanderen
Vergiftiging door inslikken
Bij het inslikken van giftige producten (zoals kuismiddelen) of het eten van giftige planten of paddestoelen kan vergiftiging voorkomen.
Let op:
 • Laat het slachtoffer niet drinken zonder advies van het Antigifcentrum of een arts.
 • Geef nooit melk. Het is een hardnekkig misverstand dat melk een antigif is!
 • Laat het slachtoffer nooit braken zonder advies van het Antigifcentrum of een arts. Meestal is dit niet aangewezen.
 • Dien uitsluitend medicinale houtskool (Norit Carbomix┬«) toe op advies van het Antigifcentrum of een arts. Het gebruik kan in sommige situaties schadelijk zijn.
© Rode Kruis-Vlaanderen
Vergiftiging door inademen
Door het inademen van gassen of het snuiven van bepaalde middelen kan vergiftiging voorkomen.
© Rode Kruis-Vlaanderen
Wat doe je?
 • Breng een slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht als je dat zonder gevaar voor jezelf kan doen. Zet ramen en deuren open.
 • Ga nooit zelf in een besloten ruimte (kelder, ondergrondse put, tank) om een bewusteloos slachtoffer te redden. Laat dit over aan de hulpdiensten die beschikken over ademhalingsbescherming.
 • Zet een bewust slachtoffer in halfzittende houding.
 • Gebruik bij reanimatie een beademingsmasker, een plastic gelaatsdoekje of een reanimatieballon en handschoenen als bescherming tegen contact met sproeistoffen of andere giftige producten.
Bron: Help! Eerste hulp voor iedereen. 3de druk: november 2008 (bijgewerkt) - Rode Kruis Vlaanderen
Fotografie: BIVV, Corbis, Luc David, Graphic Obsession, iStock, Robert Jooris, Stockxpert, Frank Toussaint, VAD, Carl Vandervoort, Pascal Van Waeyenberghe, Rode Kruis-Vlaanderen
E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?