De kwaliteit van je vijverwater

Waar vandaan: Tuinkriebels > Organisch tuinieren > De vijver > Vijverwater

De kwaliteit van je vijverwater

Pas wanneer de kwaliteit van het water in je vijver in orde is, zal het water helder zijn en blijven de vissen en planten gezond. Gezond vijverwater is dus de sleutel tot succes.

Verschillende factoren beïnvloeden gedurende het jaar de biologische processen die de kwaliteit van het vijverwater bepalen : afvalstoffen zoals uitwerpselen van vissen, ingewaaide bladeren, plantenresten, sterke neerslag, verdamping, … Daarom is het belangrijk te weten welke parameters de waterkwaliteit bepalen en hoe je deze op hun optimaal peil kan houden.

 

De waterkwaliteit wordt bepaald door drie parameters:
De pH of zuurgraad
De pH-waarde of zuurgraad wordt uitgedrukt door een cijfer tussen 1 en 14. Het cijfer 7 staat voor neutraal water. Lagere cijfers wijzen op zuur water, hogere op te weinig zuur of alkalisch water.
Vissen, planten en waterbacteriën verkiezen een vijver met een pH tussen 7,3 en 8,3. Is de pH hoger of lager dan deze waarden, verhoogt de ziektegevoeligheid van vissen en planten en wordt het bacterieleven, dat instaat voor een goede afvalverwerking, verstoord. Het vijverleven is dan niet in evenwicht.

VijverDe Carbonaathardheid of KH
De carbonaathardheid (KH) van vijverwater bepaalt de buffercapaciteit van een vijver en wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°dH). Een voldoende grote buffercapaciteit is noodzakelijk om schommelingen van de zuurgraad (pH) op te vangen. Die schommelingen zijn een spontaan gevolg van natuurlijke processen die in de vijver plaatsvinden. Sterke schommelingen van de pH zijn echter nadelig voor het vijverleven en kunnen voor vissen zelfs fataal zijn. In een gezonde vijver bedraagt de KH minstens 6° dH. Ideaal is 8° dH.

Totale of gezamenlijke hardheid GH
De totale hardheid (GH) van vijverwater wordt eveneens uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°dH) en is een maat voor de hoeveelheid opneembaar calcium (Ca) en magnesium (Mg) in het water. Beide mineralen moeten in voldoende mate beschikbaar en opneembaar zijn voor vijverdieren en waterplanten. Bij een tekort verslijmen de planten en worden de vissen zwak. De minimale GH bedraagt 8°dH, de optimale 12° dH.

Hoe kan je nu de kwaliteit van het water in jouw vijver meten? Of met andere woorden, hoe kom je te weten welke waarde de bovenstaande parameters in jouw vijver hebben?
Hiervoor zijn er speciale testkits in de handel verkrijgbaar. Met zo’n vijverwatertestkit kan je gemakkelijk zelf een correcte meting uitvoeren van zowel de zuurgraad (pH), de carbonaathardheid (KH) als de totale hardheid (GH). Dankzij een handige bijsluiter kan je jouw metingen daarna op een juiste manier interpreteren.

Zodra je de waterkwaliteit gemeten hebt, is het belangrijk de eventueel afwijkende waarden snel en correct op peil te brengen. Er bestaan diverse specifieke producten die je daarbij kunnen helpen (bijv. vijverkalk om de pH te verhogen, pH-, KH+ en GH+ producten).
Voor situaties waarbij meerdere parameters moeten bijgestuurd worden, kan je zelfs een beroep doen op een 3-in-1 product (pH-KH-GH), dat in één en dezelfde toepassing de pH naar de juiste evenwichtswaarde stuurt en zowel KH als GH verhoogt.

Gebruik voor het op peil brengen van je vijverwater altijd producten die natuurlijke mineralen bevatten en volkomen veilig zijn voor vissen en planten.

Controleer regelmatig de waterkwaliteit in jouw vijver. Wanneer je de zuurgraad (pH), de carbonaathardheid (KH) en de totale hardheid (GH) kent, kunnen problemen sneller en doeltreffender worden aangepakt.

 

Bron: DCM

 
E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?