Waar vandaan: Wonen & Zorg > Preventietips > Veilig verwarmen

Veilig verwarmen

Een goede verwarming is uiterst belangrijk en zorgt voor een gezellig en goed gevoel. Draag er echter zorg voor dat uw verwarming ook veilig is. De gulden stelregel is dat u de natuurlijke ventilatie van het lokaal niet mag belemmeren. Stop dus nooit de kieren van deuren en ramen dicht. Heel vaak kunt u de veiligheid met enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen verhogen. Daarom enkele tips...

1. Open haarden

 • Gebruik nooit benzine of een ander ontvlambaar product om het vuur aan te steken.
 • Verlaat nooit het vuur zolang het niet volledig gedoofd is. Gloeiende houtskool kan nog altijd opnieuw aangewakkerd worden, bijvoorbeeld door een windstoot in de schoorsteen, en is dus ook zeer gevaarlijk.
 • Plaats een haardscherm voor het vuur. Zelfs als er geen vlammen zijn, kan de warmtestraling gordijnen en wandbekleding op meer dan een meter afstand doen ontvlammen. Let er ook op dat de meubels en tapijten op een veilige afstand van het vuur staan.
 • Laat nooit kinderen alleen in een kamer waar de open haar brandt.

2. Kachels met steenkool, hout of stookolie

 • Plaats de kachel op een onbrandbare vloer of sokkel (tot minimum 50 cm rond het toestel).
 • De buis die de kachel met de schoorsteen verbindt, moet hermetisch gesloten zijn en mag in geen geval in contact komen met brandbare stoffen. Isoleer heel goed de doorvoering in plafonds en 'valse plafonds'.
 • Giet de as steeds in een metalen bak wanneer u de asla schoonmaakt.

3. Schoorsteen

U moet de schoorsteen ELK JAAR LATEN VEGEN. Voor installatie met centrale verwarming die werken op vloeibare of vaste brandstoffen is dit verplicht. Doe daarvoor een beroep op een bevoegd schoorsteenveger: hij zal u een attest afleveren.

Om warmteverlies te voorkomen moet de schoorsteen goed geïsoleerds zijn. Bovendien moet de schoorsteen hermetisch dicht zijn zodat er geen vonken of verbrandingsgassen door de spleten kunnen ontsnappen.

4. Centrale verwarming

 • Plaats de verwarmingsketel in een goed geïsoleerd en verlucht lokaal.
 • Laat de installatie regelmatig onderhouden door een bekwaam technicus.
 • Plaats geen brandbare producten in dit lokaal: gebruik de stookruimte niet als berghok of als knutselruimte.
 • Droog nooit je was (kleding, lakens,...) in deze ruimte, net deze zijn zéér licht ontvlambaar!

Voor de centrale verwarming met stookolie is de jaarlijkse reiniging van de schoorsteen en van de installatie (brander) sinds 1978 wettelijk verplicht!

5. Verwarming met LPG

LPG is zwaarder dan lucht. U mag de verwarmingsketel dus niet in een kelderverdieping plaatsen. Voorzie ook voldoende verluchting onderaan in het lokaal.

6. Verwarming met aardgas

Aardgas is lichter dan lucht. Hier moet u het lokaal ventileren door een verluchting bovenaan.

Aardgas is zeer ontplofbaar indien het vermengd wordt met lucht. Indien u een gaslek vermoedt, moet u elke vlam of vonk absoluut vermijden.
Als u gas ruikt,

Blijf dan vooral van de elektrische schakelaar af!
Neem de telefoon NIET op!
Open onmiddellijk deuren en ramen.
Sluit de gastoevoer af door de kraan dicht te draaien (van de gasmeter of -fles)

7. Elektrische verwarming

Belangrijk is dat uw installatie goed functioneert. Begin dus niet zelf te knutselen maar laat uw installatie plaatsen en onderhouden door een bekwame vakman. Herstel nooit zekeringen met behulp van draden, maar vervang ze.

8. Bijverwarming

Bijverwarmingstoestellen met aardgas of LPG houden twee risico's in: brand en vergiftiging.
Door deze richtlijnen strikt na te volgen neemt u geen onverantwoorde risico's:

 • plaats het toestel nooit in de nabijheid van brandbare stoffen
 • zorg ervoor dat het toestel stevig staat
 • dek het toestel NOOIT af
 • zorg voor een goede ventilatie van het lokaal
 • laat kinderen nooit alleen in het lokaal waarin het toestel zich bevindt
 • controleer bij elektrische toestellen of het vermogen niet groter is dan dat van de zekeringen
 • plaats geen elektrische toestellen in de nabijheid van het bad of de douche.

 

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?