Waar vandaan: Wonen & Zorg > Geweld tussen partners

Geweld tussen partners

Laat ons de stilte breken voor we zelf gebroken zijn.

Tal van vrouwen leven dag in dag uit met pijn en angst in hun relatie.

Beledigingen, scheldpartijen, vernederingen... ze maken je belachelijk en kleineren je.

Familie en vrienden niet mogen zien, niet uit eten mogen gaan... je raakt geïsoleerd.

Geen inspraak hebben in beslissingen... je zelfvertrouwen gaat verloren.

Fysiek geleweld, seksueel geweld... je lichaam en je gevoelens worden gekwetst.

Angst beheerst je leven... je gezondheid lijdt er onder.

Waarover gaat het?
Het gaat hier om geweld tussen partners.

Dit geweld komt veel vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.
Eén van de partners gebruikt geweld om de andere zijn wil op te dringen.
Nog steeds zijn vooral vrouwen het slachtoffer van deze vorm van geweld, die voor de buitenwereld verborgen blijft.

Vrouwen zwijgen vaak. Zij voelen zich schuldig voor het geweld waarvan ze zelf het slachtoffer zijn. Zij schamen zich, worden overrompeld door tegenstrijdige gevoelens voor hun echtgenoot of partner. Zij hopen dat alles wel goed zal komen, vooral omdat rustige periodes en gewelddadige uitbarstingen elkaar opvolgen en omdat de partner spijt betoont.
Zij voelen zich onveilig en moeten soms zichzelf en hun kinderen beschermen.

Geweld tussen partners is onaanvaardbaar. Bedreigingen, slagen en verwondingen, stalking en seksueel geweld zijn strafbare feiten. Slagen en verwondingen toegebracht door een partner, kunnen bovendien aanleiding geven tot een zwaardere straf.

Het slachtoffer moet zijn rechten kunnen laten gelden en kan hulp inroepen.

Ben jij het slachtoffer van geweld? Hoe kan je erop reageren, jezelf er tegen beschermen?

BREEK DE STILTE!

Het is belangrijk dat je erover praat, niet enkel met vertrouwenspersonen, maar ook met gespecialiseerde hulpverleners, die naar je luisteren, je adviseren en je helpen om een oplossing voor je problemen te vinden.

Een aantal van die organisaties houdt izch uitsluitend bezig met problemen rond geweld tussen partners. Er bestaan ook centra ter voorkoming van geweld, centra voor huwelijksbemiddeling en advies voor personen die het moeilijk hebben om hun gweld te kanaliseren en diensten voor slachtofferhulp.
Je kan nuttige telefoonnummers opvragen door te bellen naar het telefoonnummer 106.

Blijf je thuis wonen of vertrek je? Een moeilijke beslissing.

Wat je beslissing ook is, weet dat je steeds hulp kan inroepen!

Besluit je te blijven, sluit je dan niet af!

 • Blijf praten met mensen uit je omgeving en met professionele hulpverleners die je kunnen steunen.
 • Bescherm jezelf en neem een aantal voorzorgsmaatregelen:
  • Leer alle belangrijke telefoonnummers uit het hoofd of hou ze bij de hand: politie, hulpdiensten, vluchthuizen,...
  • Maak een lijstje van mensen uit je omgeving op wie je kan rekenen
  • Vertel je kinderen hoe ze zich moten gedragen in noodsituaties
  • Laat medische attesten opstellen over de slagen en verwondingen, je psychologische toestand en de duur van volledige arbeidsongeschiktheid, zelfs wanneer je werkloos bent.
   Bewaar die documenten op een zeer veilige plaats. Zij kunnen later als bewijs dienen wanneer je je partner tijdelijk of definitief verlaat.

Besluit je weg te gaan:

 • Weet dan dat de wet de mogelijkheid biedt om het huis te verlaten en elders onderdak te zoeken voor jezelf en je kinderen, zonder je rechten te verliezen of je nu gehuwd bent of niet. Je behoudt je rechten met betrekking tot de kinderen, goederen, woning,.... Ongeacht je financiële middelen kan je steeds een beroep doen op een advocaat. Heb je geen (of onvoldoende) inkomsten, dan kan je financiële hulp aanvragen bij het OCMW.
 • Vraag om een medisch attest aan je huisarts dat bewijst dat je het slachtoffer bent van geweld en/of neem reeds bestaande medische attesten mee. Het zijn belangrijke bewijsstukken om je rechten te laten doen gelden voor de rechtbank.
 • Je kan je tot de politie wenden, hetzij om melding te maken van de feiten waarvan je het slachtoffer bent, hetzij om een klacht in te dienen tegen de dader. Al naar gelang het geval zullen de agenten een onderzoek instellen en het Parket op de hoogte brengen, dat dan zal beslissen over eventuele gerechtelijke stappen ten aanzien van de dader.

Telefoonnummers

 • Voor een vertrouwelijk gesprek: tel 106 (Teleonthaal)
 • Erkende centra voor slachtofferhulp:
  • Antwerpen:
   • Antwerpen: 03/247.88.30
   • Herentals: 014/23.02.42
   • Willebroek: 03/886.28.10
  • Brabant:
   • Brussel: 02/514.40.25
   • Leuven: 016/27.04.00
  • Limburg:
   • Hasselt: 011/28.46.49
   • Tongeren: 012/23.07.82
  • Oost-Vlaanderen:
   • Dendermonde: 052/25.99.55
   • Gent: 09/225.42.29
   • Ronse: 055/20.83.32
  • West-Vlaanderen:
   • Brugge: 050/47.10.47
   • Ieper: 057/20.51.86
   • Kortrijk: 056/21.06.10

Bron: Folder van de Federale Voorlichtingsdienst "Geweld tussen partners".

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?