Waar vandaan: Wonen & Zorg > Gezins- en bejaardenhulp

Gezins- en bejaardenhulp

Ouderen helpen bij het gewone huishoudelijk werk, zoals koken, dagelijks onderhoud van de woning, kleine was of machinaal wassen, strijken, enzovoort. Dat alles valt onder de noemer gezins- en bejaardenhulp. De gezins- en bejaardenhelp(st)er springt indien nodig bij voor de gewone hygiënische verzorging (dagelijks toilet), doet boodschappen, vult formulieren in en bezorgt die aan de betrokken instanties. Hiernaast vervult hij of zij nog tal van andere taken. Zij zijn speciaal opgeleid om de ouderen die ze helpen psychologisch op te vangen en te begeleiden. Ze mogen echter niet worden belast met de grote schoonmaak en zijn evenmin gediplomeerde verpleegkundigen. In principe is de hulp dus een ondersteuning van het thuisverblijf.

De hulpverleners zullen er zorg voor dragen, de eigen mogelijkheden en vaardigheden van de ouderen in te schakelen en zullen zich zo mogelijk na een tijd terugtrekken. Het is echter niet de bedoeling dat deze hulp de familie, vrienden en buren vervangt die af en toe een handje toesteken.

Wie krijgt hulp?
In principe worden alleen zieken of ouderen met een handicap geholpen. Ziek zijn wordt echter zeer ruim opgevat. Het betekent eigenlijk niet langer het huishoudelijk werk aankunnen. Er is daarom geen doktersattest vereist om een beroep te doen op deze hulp.

Je doet een aanvraag en een maatschappelijk assitent(e) zal je komen opzoeken om na te gaan of je hulp nodig hebt en in welke mate. Die hulp kan zeer nuttig zijn bij ziekte, ongeval, na verblijf in het ziekenhuis, bij verlies van de partner en in andere situaties waarin men een steuntje van buitenaf best kan gebruiken.

Hoe wordt die hulp georganiseerd?
Het is de bedoeling dat de hulp terechtkomt bij die ouderen en gezinnen, die er het meeste behoefte aan hebben. De hulp is dan ook beperkt in tijd. Gedurende de eerste negentig dagen van de hulpverlening, kan de dienstverantwoordelijke een onbegrensd aantal uren hulp toekennen. Vanaf de 91ste dag, is de hulp in regel beperkt tot 32 uur per geholpen gezin per week. Hierop blijven echter, binnen bepaalde grenzen, uitzonderingen mogelijk. Het is goed om zelf de hulp te beperken. Zo blijf je zolang mogelijk datgene doen wat je zelf nog aankunt. Actief thuisblijven betekent ook langer thuisblijven.

Financiële bijdrage
Bij de berekening van de te betalen bijdrage, moeten de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp de officiële barema's toepassen. er wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de aanvrager en met de gezinslasten. Uitzonderlijk hoge dokters- en apothekerskosten kunnen in mindering worden gebracht.

Hoe aanvragen?
Er zijn privé- en openbare diensten. Voor beide volstaat een telefoontje en/of een briefje. De maatschappelijk assitent(e) onderneemt dan zelf het nodige.

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: