12.4.2.3 Provincie Limburg

De provincie Limburg kent mantelzorgtoelagen toe aan personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van een zorgbehoevende oudere. Let wel: deze toelage is aanvullend bij de gemeentelijke mantelzorgtoelage. Enkel inwoners van gemeenten in Limburg die mantelzorgtoelagen geven, kunnen de provinciale toelage krijgen. De provincie wil zo de gemeenten stimuleren om mantelzorgtoelagen toe te kennen.

 • Voorwaarden

  De aanvraag moet door de mantelzorger worden ingediend bij de Provinciale Dienst voor Ouderen, op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier.

  De aanvraag moet worden ingediend vóór 31 maart van het lopende jaar.

  Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger :

  • daadwerkelijk instaan voor de verzorging van de zorgbehoevende oudere;
  • een gemeentelijke mantelzorgtoelage ontvangen.

  Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende oudere :

  • minstens 65 jaar oud zijn;
  • de zorgbehoevende moet recht hebben op de tegemoetkoming hulp aan bejaarden enkel categorie 3 en kan dit aantonen aan de hand van een attest van het Ministerie van Sociale Zaken;
  • de zorgbehoevende ouder komt niet in aanmerking voor de Vlaamse Zorgverzekering.

  Voorwaarden met betrekking tot mantelzorger en zorgbehoevende oudere :

  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van dezelfde Limburgse gemeente en er ook effectief verblijven;
  • met elkaar verwant zijn t.e.m. de vierde graad of minstens één maand samen op hetzelfde adres wonen.

 • De premie

  De provinciale subsidie bedraagt 60 % van het totale jaarbedrag dat de aanvrager als gemeentelijke mantelzorgtoelage ontving in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Deze subsidie bedraagt maximum 123.95 euro indien één oudere wordt verzorgd en maximum 185.92 euro als twee ouderen worden verzorgd.

 

Bron: Werkgroep thuisverzorgers vzw

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: