Tips voor de volmachtgever

  • Wees bij uw keuze van volmachtdragers zowel praktisch als voorzichtig. Een volmacht op naam van al uw kinderen samen is mogelijk. Omwille van de praktische uitvoering is het dan beter om te voorzien dat slechts twee of drie van hen moeten optreden. Zoniet kan immers geen enkele overeenkomst afgesloten worden zonder dat iedereen deze goedgekeurd en ondertekend heeft. Eenzelfde volmachtgeving aan ieder kind afzonderlijk is wellicht niet wenselijk. Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat men in elkaars vaarwater terechtkomt. Een andere oplossing zou kunnen zijn dat u slechts aan één of zelfs twee kinderen volmacht geeft, maar in de schriftelijke overeenkomst laat bepalen dat er bijvoorbeeld iedere maand een verplichte verslaggeving moet plaatsvinden aan alle andere kinderen en aan uzelf.
  • De volmacht moet worden uitgeschreven wanneer de zorgbehoevende persoon nog rekenschap kan geven van zijn daden. Dit betekent niet dat hem het recht ontnomen wordt zelf te handelen en zijn eigen zaken nog te doen zolang hij dit kan. Ook wanneer reeds een volmachtdrager is aangesteld, kan de volmachtgever dus nog steeds zelfstandig optreden. Volmachten vervallen zodra de volmachtgever de volmachten niet meer met kennis van zaken kan verstrekken.
  • Het OCMW kan een volmacht vragen als voorwaarde voor financiële dienstverlening.

Bron: Werkgroep thuisverzorgers vzw

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: