Waar vandaan: Vrije tijd > Chatbox > Regels

Seniorennet chatbox regels

Chatten op de SeniorenNet chatboxen (en Trivia chatboxen) is een privilege en geen recht. Als chatter dient u zich te houden aan een aantal belangrijke regels om de chat gezellig en prettig te houden voor zowel uzelf als de anderen. U hoeft niet bang te zijn, deze regels zijn alle zeer normaal. Op deze manier kunnen we er samen een leuke chat van maken.

Indien u zich niet houdt aan de regels zal een operator (iemand met een @ voor zijn naam), ook chatmaster genoemd, u van de chat verwijderen, mogelijk zonder voorafgaande waarschuwing. Indien u meermaals in overtreding gaat, wordt u permanent verwijderd.
Hou er rekening mee dat het werken met de chatbox ook onderhevig is aan de Belgische wetgeving (land waar Seniorennet-server staat), wat maakt dat bij ernstige overtredingen het mogelijk is dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen (hier gaat het dan vooral over spam, pesterijen, stalking, kinderporno, auteursrechten enz.)

 • De SeniorenNet Chatboxen zijn uitsluitend bedoeld voor 50-plussers, alsook de Trivia chatboxen.
 • Nederlands is de voertaal op de kanalen van SeniorenNet, met uitzondering van vaste en algemeen gekende chattermen.
 • "Flood", dit is het overvloedig herhalen van dezelfde tekst of smiley (figuurtje) is niet toegelaten. Het is niet aangenaam voor de andere chatters wanneer u steeds hetzelfde herhaalt of bijvoorbeeld grote stukken tekst in de chatbox plakt. Ook het gebruik om tekeningen te maken van een combinatie met kleuren en lettertekens (ASCII's) is niet toegelaten indien deze zich uitstrekken over meerdere lijnen. "Lineflood" is eveneens storend en niet toegelaten bvb.
  "hallooooooooooooooooooooooooooooooooooo".
 • "CAPS flooding", m.a.w. voortdurend gebruik van hoofdletters is niet toegelaten. Dit is in de chattaal roepen, bovendien leest hoofdletters erg moeilijk.
 • Vette letters worden niet toegelaten deze te gebruiken. De reden hiervoor is, dat het agressief overkomt (lijkt of men boos is).
 • Reclame, Internet adressen (url's), spam en alle andere boodschappen die niets te maken hebben met www.seniorennet.be zijn ten strengste verboden.
 • Uitnodigingen voor andere (chat)kanalen zijn niet toegelaten. (bv. MSN, ICQ, Yahoo #naam chatbox , enz.)
 • Beledigingen, provocaties, pesterijen, stalking en elk ander storend gedrag, dat de sfeer op de chat naar beneden haalt, is niet toegelaten.
 • Persoonlijke conflicten tussen chatters mogen in geen geval uitgevochten worden in de kanalen. Indien nodig worden beide partijen gekickt of zelfs geband. Roddel niet over personen die niet aanwezig zijn.
 • De verspreiding van persoonlijke gegevens over andere gebruikers, met de bedoeling hen schade toe te brengen is niet toegelaten.
 • Pornografie, kinderporno, racisme, seksuele uitdrukkingen en politiek zijn niet toegestaan.
 • Vulgair gedrag en taalgebruik is niet toegelaten. Elke vorm van vulgaire uitingen, door middel van nicknames (schuilnamen), idents, hostnames, publieke boodschappen en andere middelen zijn niet toegestaan.
 • Aanstootgevende, vulgaire, onleesbare, onnodig ingewikkelde schuilnamen (nicks), 2 of 3 “dezelfde” letters na mekaar, woorden die men in een zinsbouw gebruikt of steeds verwisselen van nick zijn niet toegestaan.
 • De uitwisseling of verspreiding van materiaal dat beschermd wordt door auteursrechten (teksten, muziek, foto's,...) of algemeen niet toegelaten is (virussen, illegale software,...), is verboden.
 • Meerdere keren inloggen (via dynamische IP-adressen (adsl, dial-up, …)) is niet toegelaten.
 • Het gebruik van zogenaamde "war scripts", m.a.w. scripts die de goede werking van de chatserver schade kan toebrengen of scripts die de andere chatters nadelen kunnen bezorgen zijn niet toegelaten.
 • Het gebruik van een eigen chatprogramma, een gepersonaliseerde versie van een IRC client (zoals mIRC, BitchX, borgirc...) is niét toegelaten. Uitsluitend operators (mensen met een @ voor hun naam) mogen een ander programma dan de officiële chatbox gebruiken om binnen te gaan.
 • Via privé chat (ook pm (private message) genoemd) iemand anders lastig vallen is niet toegelaten. Wees beleefd en vraag eerst of iemand wel privé wil chatten.
 • Clones / teveel clients per IP adres is niet toegelaten. Het is niet toegestaan meer dan 3 connecties (clients) vanaf één bepaald adres (IP adres) een verbinding te maken met de chatbox, behalve voor instellingen die voorafgaande goedkeuring kregen. Het is ook niet toegestaan dat éénzelfde persoon onder 2 of meer schuilnamen (nicknames) op de chatbox staat.
 • Vermits u komt chatten, wordt er verondersteld dat u meechat en niet gewoon komt "parkeren" op de chatbox, bij langdurige stilte is het mogelijk dat men u verwijdert.
 • De chat is er niet als oppikplaats voor cyberen, daarvoor bestaan reeds genoeg andere chatrooms. De chatmasters treden op tegen dergelijk gedrag.
 • In verband met uw veiligheid raden we u aan om nooit uw adres of telefoonnummer aan andere chatters te geven. Maak nooit zomaar afspraken met iemand, indien u dit toch wil doen, neem dan iemand mee en spreek af op plaatsen waar veel mensen zijn, u weet tenslotte nooit met wie u het precies te maken heeft.
 • Ga als chatter ook niet anderen wijzen op de chatbox regels, daar zijn de chatmasters voor. Wanneer een @ bezig is met het beantwoorden van vragen, begin dan niet mee commentaar te geven, dit werkt erg verwarrend voor degene die hulp zoekt.
 • De operators gaan niet in discussie over de regels, handhaving daarvan en de bijbehorende maatregelen. Het toch in discussie gaan over de regels, kan resulteren in een kick of ban.
 • Mensen die het niet goed voor hebben met de chatbox, de chatters, chatmasters, de webmaster of het SeniorenNet kunnen uitgesloten worden.
 • Indien u ziet dat iemand anders overtredingen begaat, kunt u de aanwezige chatmaster(s) of support(s) (mensen met een @ voor hun naam) dit even meedelen.
 • Indien u klachten heeft over een optreden van een chatmaster en/of support, kan u het beste eerst praten met de chatmaster/support zelf of met één van de anderen. Indien u er niet uitgeraakt, kan u uw klacht richten naar abuse@seniorennet.be. Vermeld hier zoveel mogelijk gegevens (over wie, wanneer, welke situatie, wat die verkeerd deed t.o.v. de regels, enz.).
  Om SeniorenNet te contacteren, zie DEZE pagina.
 • Seniorennet is niet verantwoordelijk voor wat haar leden versturen. Iedere auteur is zélf verantwoordelijk voor zijn eigen inbreng.

Bovenstaande regels gelden voor alle chat- en triviaboxen van SeniorenNet, zowel in de room (op de box zelf) alsook de privé chat (ook pm genoemd), met uitzondering voor de technische ploeg van SeniorenNet.

Elke gebruiker die deze regels niet respecteert, kan zonder voorafgaande waarschuwing gestraft worden, volgens de ernst van zijn gedrag. Straffen kunnen gaan van een waarschuwing, tijdelijke uitsluiting tot de definitieve uitsluiting. Indien het ernstig is zal er ook contact opgenomen worden met de abuse-dienst van uw provider en mogelijk een gerechtelijke vervolging komen.

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?