Waar vandaan: Reizen > E-formulieren

Overzicht van EER-documenten en hun gebruik

Hieronder vindt u een overzicht van de EER-documenten (E-formulieren) en hun gebruik met een korte uitleg.
Klik op de korte uitleg om een uitgebreidere versie te krijgen, onderaan de tabel vindt u ook nog een aantal basisprincipes en voorwaarden van de EER-documenten.

E 001 Verzoek om inlichtingen, mededeling van inlichtingen, verzoek om formulieren, rappel betreffende een werknemer, een zelfstandige, een grensarbeider, een pensioentrekker, een aanvrager van een pensioen, een werkloze, een rechthebbende
E 101 Bewijs van tijdelijke functie (bevestigd door E 128 of E 106 voor recht op prestaties)
E 102 Verlenging van tijdelijke functie
E 103 Uitoefenen van het optierecht voor twee bijzondere categorieën werknemers
E 104 Totalisatie van de verzekeringsperiodes
E 105 Verklaring betreffende de gezinsleden van de werknemer of de zelfstandige die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid
E 106 Recht op uitkeringen van gezondheidszorgen igv personen wonend in een ander land dan het land van onderwerping
E 107 Aanvraag voor vernieuwing van een E-formulier
E 108 Kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering
E 109 Inschrijving van personen ten laste die niet onder hetzelfde dak wonen als gerechtigde
E 110 Als u verblijft buiten het land waar u verzekerd bent (tijdelijk verblijf) en u werkt in het internationaal vervoer, of u werkt in meer dan één lidstaat, heeft u dit formulier nodig, eventueel E 111 is ook voldoende.
E 111 Tijdelijk verblijf
E 112 Machtiging zich te laten verzorgen in een andere lidstaat of om zijn woonplaats over te brengen wanneer echt op ziekte-uitkeringen
E 113 Opneming in een ziekenhuis - kennisgeving van opneming en ontslag
E 114 Verstrekking van prothesen, hulpmiddelen van grotere omvang, enz.
E 115 Aanvraag gedeeltelijke uitkeringen voor arbeisongeschiktheid
E 116 Medisch verslag bij arbeidsongeschiktheid
E 117 Toekenning van uitkeringen bij moederschap en bij arbeidsongeschiktheid E 118 - Kennisgeving van niet-constateren of einde van de arbeidsongeschiktheid
E 119 Recht op uitkeringen voor gezondheidszorgen voor de werknemers die werk gaan zoeken in een ander land
E 120 Verklaring betreffende het recht van aanvragers van pensioen of rente en van hun gezinsleden op verstrekkingen
E 121 Inschrijving van pensioengerechtigenden die hun woonplaats naar een ander land overbrengen (een andere uitleg, klik hier)
E 122 Verklaring voor het verlenen van verstrekkingen aan gezinsleden van rechthebbenden op pensioen of rente
E 123 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen van de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering
E 124 Aanvraag om uitkering bij overlijden
E 125 Individuele opgave van de werkelijke uitgaven
E 126 Tarieven voor de vergoedingen van verstrekkingen
E 127 Als u in een ander land woont waar u verzekerd bent, dan heeft u dit formulier nodig voor elke gepensioneerde en voor elk van zijn gezinsleden.
E 128 Verklaring betreffende het recht op noodzakelijke verstrekkingen bij verblijf in een andere lidstaat (detacheringen - studenten)
E 200 De reeks van de E 200 formulieren dienen voor het berekenen en betalen van pensioenen.
E 300 De reeks van de E 300 formulieren dienen voor het recht op werkeloosheidsuitkeringen.
E 400 De reeks van de E 400 formulieren dienen voor het recht op gezinsbijslagen.

Basisprincipes

Voorwaarden om recht te hebben

Invaliditeit

 

Meer informatie kan u verkrijgen bij uw eigen ziekenfonds, of bij de Europese Commissie:

Europese Commissie
Werkgelegenheid en sociale zaken
Sociale zekerheid en maatschappelijke integratie
Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Berlaymont -gebouw
Wetstraat 200
1040 - Brussel (België)

Bron: Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, Europese Commissie, Eur-Lex


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: