Waar vandaan: Reizen > Consulaire Bijstand

Consulaire bijstand

Maak uw keuze uit:

BelgiŽ is in het buitenland vertegenwoordigd door meer dan honderd ambassades en consulaten-generaal.

Daarbij is er nog een netwerk van ereconsuls, die echter niet dezelfde bevoegdheden hebben. Ereconsuls zijn lang niet altijd van Belgische nationaliteit en vaak oefenen ze naast hun activiteiten voor BelgiŽ een gewone beroepsactiviteit uit. Het komt ook regelmatig voor dat ze slechts ťťn of zelfs geen van onze landstalen spreken.

De ambassades zijn gevestigd in de hoofdsteden van het land waar ze BelgiŽ vertegenwoordigen. Soms strekt hun bevoegdheid zich ook uit tot omringende landen.

Buiten hun diplomatieke taken hebben ze op bepaalde gebieden ook de functie van een Ďopenbare dienstí voor Belgen in het buitenland en kunnen ze, tot op zekere hoogte, bijstand verlenen aan Belgen die zich op reis in moeilijkheden bevinden.

Informatie voor u vertrekt

Wie voor een relatief onbekende reisbestemming kiest, doet er uiteraard goed aan voor het vertrek grondig te informeren naar de situatie ter plaatse.

Algemene documentatie vindt u in de betere reisgidsen; maar win ook informatie in over het lokale politieke en sociale klimaat (stakingen, onlusten, revoluties...).

Het is daarom aangewezen via de media de toestand in het land van bestemming te volgen. Dit geldt ook voor extreme weersomstandigheden en natuurrampen, want die kunnen de situatie in een te bezoeken gebied grondig ontwrichten.

Houd er wel rekening mee dat de media niet altijd even objectief en volledig zijn of kunnen zijn.

Volledig vrijblijvende inlichtingen over de veiligheid in diverse landen, kunt u krijgen door contact op te nemen met de dienst Relaties met het Publiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tel. 02/501.81.00 of 02/501.80.99.
U kunt ook voor sommige berichten de website van het Ministerie raadplegen: http://www.diplobel.org.

Bij aankomst in een Ďrisicolandí kunt u zich, ook weer geheel vrijblijvend, in verbinding stellen met de ambassade of het consulaat voor meer gedetailleerde inlichtingen.

Deel dan eveneens de nodige gegevens mee die het mogelijk maken u indien nodig op te sporen. In geval van eventuele verdwijning, van onverwachte rampen of andere noodsituaties, kan men dan uw familie in BelgiŽ op de hoogte brengen van uw toestand.

Consulaire bijstand

Onvoorziene omstandigheden kunnen u, buiten uw wil om, in ernstige problemen brengen. De ambassades en consulaten van BelgiŽ zullen u dan trachten te helpen.

Helaas zijn er grenzen aan hun mogelijkheden. Ze zijn gebonden aan de wetgeving van ons land, aan die van het land waar ze gevestigd zijn en aan internationaal geldende wettelijke bepalingen.

De diensten die normaal verricht worden door bijvoorbeeld de banken, de post, reisagentschappen, hotels, de lokale politie enzovoort, vallen natuurlijk niet onder de bevoegdheden van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.

U kunt dus slechts een beroep doen op de consulaire bijstand nadat u alle andere mogelijkheden hebt benut om een oplossing voor uw probleem te vinden. Ze zal dan ook stoppen op het moment dat u op eigen krachten weer verder kunt.

De bijstand is bedoeld als enig overblijvende hulp voor personen die met ernstige problemen geconfronteerd worden in het buitenland.

Waarmee kunnen ambassades en consulaten u helpen?

Uiteraard kunnen we hier alleen maar een aantal voorbeelden geven van de mogelijkheden. Elke situatie is immers anders en zal dan ook individueel bekeken worden, met de bedoeling zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw probleem.

 • Men kan u een vervangend reisdocument verstrekken.
  Hiertoe moet u een kopie van het proces-verbaal van de lokale politie betreffende verlies of diefstal meebrengen, 3 pasfotoís en liefst een ander identiteitsbewijs (bv. rijbewijs). Het is verstandig om kopies van paspoort of identiteitskaart mee te nemen op reis; noteer ook steeds de nummers ervan op een apart briefje.
 • Een ambassade of consulaat kan u helpen in contact te komen met een relatie van u in BelgiŽ die kan helpen uw probleem op te lossen.
 • Er kan hulp geboden worden voor het opsporen van vermiste personen. De eigenlijke opsporingsbevoegdheid ligt echter bij de lokale autoriteiten en deze rekenen u meestal dan ook de gemaakte kosten aan.
 • In uitzonderlijke gevallen kan men het geld voorschieten voor een directe terugreis. Dit is echter geen recht, maar een gunst en kan alleen op ondertekening van een schuldbekentenis.
 • Elke diplomatieke of consulaire post kan u een lijst ter beschikking stellen van lokale advocaten, geneesheren en tolken.
 • Mocht u gearresteerd of in hechtenis genomen zijn, dan kunt u de ambassade of het consulaat van BelgiŽ laten waarschuwen. Deze bieden in de mate van het mogelijke bijstand, voornamelijk op humanitair vlak, aan Belgische gedetineerden. Meer informatie daarover vindt u in de brochure ĎBijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissení, verkrijgbaar bij de ambassades of consulaten in het buitenland. In BelgiŽ bij de dienst Relaties met het Publiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, tel. 02/501.81.00 of 02/501.80.99.

Consulaten kunnen op verzoek bijstand verlenen aan Belgen in buitenlandse gevangenissen.

Wat kunnen ambassades of consulaten niet voor u doen ?

Ze kunnen in geen enkel geval:

 • Optreden in privť-aangelegenheden zoals de betaling van hotelrekeningen, medische kosten, boetes, borgsommen, gerechtskosten, enz.
 • Geld, bagage of andere eigendommen van privť-personen in bewaring nemen, zorgen voor onderdak, een werkvergunning of een baan voor u in het buitenland.
 • Instaan voor een betere behandeling dan voor de plaatselijke bevolking gebruikelijk is, in een ziekenhuis of gevangenis. Ook kan men niet iemand uit de gevangenis halen of bemiddelen in rechterlijke procedures.
 • Zorgen voor de verlenging van uw visum of verblijfsvergunning.
 • In het algemeen kan geen consulaire bijstand verleend worden aan personen met een dubbele nationaliteit, in het land van hun andere nationaliteit omdat deze personen door dat land als eigen onderdanen worden beschouwd.

Europese consulaire bijstand

Als u in een land bent waar geen Belgische ambassade gevestigd is, richt u dan tot de ambassade of het consulaat-generaal (niet een ereconsul) van een andere lidstaat van de Europese Unie. Dit zijn Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, ItaliŽ, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De bijstand die een ander lid van de Europese Unie geeft, is wel beperkt tot werkelijke noodgevallen: overlijden, zware verwondingen of ernstige ziekte, repatriŽring om medische redenen, arrestatie of gevangenneming.

Een ambassade of consulaat-generaal van een andere lidstaat kan u ook een voorlopig nood-reisdocument afgeven bij verlies of diefstal. Dit heeft een beperkte geldigheid.

Meestal zal men u in de ambassade van een ander land niet in het Nederlands te woord kunnen staan, maar wel in een andere gangbare Europese taal.

 

Bron: "Reis Wijs!" van de dienst Relaties met het Publiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?