Waar vandaan: E-mail ons > Abuse > Kinderporno

Abuse melding >

Ik heb kinderporno gezien op SeniorenNet

Wat wordt juridisch beschouwd als kinderporno?
Bron: stopchildporno.be

De verspreiding van bepaalde vormen van pornografie (dus niet toegespitst op kinderpornografie) wordt gesanctioneerd in art.383 van het Strafwetboek. Dit artikel, dat openbare zedenschennis bestraft, heeft betrekking op "liederen, vlugschriften of andere geschriften, al dan niet gedrukt, afbeeldingen of prenten, die strijdig zijn met de goede zeden. »
Daarmee wordt het begrip pornografie niet erg helder afgelijnd, hoewel meteen duidelijk wordt dat de wet toepasbaar is op zowel teksten, beelden als geluiden, en ongeacht de drager waarop het materiaal werd vastgelegd. Het kan onder andere gaan om afbeeldingen, video's, CD's, en vanzelfsprekend ook het internet.

Niet alle pornografie is in België verboden. Het verbod is enkel van toepassing op extreme porno die door de maatschappij als aanstootgevend worden ervaren, zoals bondage, bestialiteit of andere parafiliën. Het criterium om te beoordelen welk materiaal precies moet worden beschouwd als verboden pornografie wordt niet in de wet vastgelegd, zodat rechters dit geval per geval zullen moeten bekijken. Vaak gehanteerde maatstaven daarbij zijn dat het materiaal "het schaamtegevoel van de doorsnee burger" moet kwetsen, zoals dit "door het collectief bewustzijn van het ogenblik wordt aangevoeld". Er bestaat met andere woorden geen eenduidige regel, zodat rechters zich moeten baseren op wat de gemiddelde burger als ongeoorloofd pornografisch zou aanvoelen.

Sinds 1995 bevat het Strafwetboek ook nog een artikel 383bis dat enkel betrekking heeft op kinderporno. Het onderscheid met pornografie bestaat erin dat het materiaal houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter moet voorstellen waarbij minderjarigen betrokken zijn of worden voorgesteld. Een oudere bepaling die het toepassingsgebied van dit artikel beperkte tot minderjarigen beneden 16 jaar werd in 2000 afgeschaft.
Het is belangrijk op te merken dat de feitelijke betrokkenheid van een minderjarige van geen enkel belang is. Ook indien de beelden enkel minderjarigheid suggereren kan er sprake zijn van kinderpornografie, evenals als bij tekeningen of computergegenereerde afbeeldingen.
Naast de leeftijdsvereiste is er nog een tweede belangrijke verschilpunt met artikel 383. Er kan namelijk alleen sprake zijn van kinderporno in de juridische zin van het woord bij "zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers". Het gaat met andere woorden enkel om visuele dragers, en dus niet om teksten of loutere geluidsopnames. Deze twee groepen vallen wel onder de omschrijving van pornografie in het algemeen.

Indien het onmiskenbaar is dat het om kinderporno gaat, gelieve dan volgende procedure te volgen:

 1. Maak een lijst op van exact welke pagina’s de foto(s) staan.  Dit doe je door de specifieke url (beginnende met http://) van elke pagina/foto te plaatsen

  Voorbeelden:
  http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?p=12345678
  http://www.seniorennet.be/Pages/Zoeken/zoekertje_show.php?catid=1&flag=V&ID=123456
  http://www.seniorennet.be/Pages/Anekdote/weergave.php?ID=1234
  http://blog.seniorennet.be/gebruikersnaam/archief.php?ID=123456
  http://blogimages.seniorennet.be/gebruikersnaam/123456-8e3ad5b52a79056b809dfd69578f65d3.jpg
  http://www.seniorennet.be/Pages/tips/aanpassen.php?ID=12345
  http://www.seniorennet.be/Pages/Reizen/reisverhalen/weergave.php?ID=1234
  http://fotoalbum.seniorennet.be/FOTOALBUM/familie_album/foto=8506

  http://www.seniorennet.be/Pages/Computertips/computertip_detail.php?id=1234
  http://forumimages.seniorennet.be/gebruikersnaam/1234-20090125-314f3d.jpg
  http://www.seniorennet.be/Pages/Genealogie/detail.php?id=12345
  http://fotoalbum.seniorennet.be/FOTOALBUM/familie_album/foto=12345

  Zet één url per regel, en zo alle url's onder elkaar. 

  Teneinde te voorkomen dat bij de maatregelen méér inhoud verwijderd zou worden dan strikt noodzakelijk is het uiterst belangrijk om zeer precies de informatie aan te geven waar en wat exact tegen de wet is.
 • Stuur alles per e-mail naar abuse_algemeen@seniorennet.be
   
 • U hoeft verder geen andere gegevens door te sturen.  Het insturen van deze informatie kan ook anoniem, u bent niet verplicht om uw echte naam, adres of telefoonnummer te melden.
   
 • SeniorenNet zal indien nodig de betreffende informatie binnen een redelijke termijn onbeschikbaar maken.  Tevens zal SeniorenNet de autoriteiten verwittigen.

Indien u geen reactie krijgt van SeniorenNet en het materiaal niet verwijderd wordt binnen een redelijke termijn, raden we u aan om opnieuw contact op te nemen via e-mail of een brief te sturen met de informatie (Adres: Seniorennet, t.a.v. Abuse algemeen, Assesteenweg 65, 1740 Ternat, België).  E-mail communicatie is zeer onbetrouwbaar.  E-mails gaan vaak verloren (spamfilter, virusscanner, volle mailbox, technische fout, overbelasting mailserver, typfout…).

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: