Waar vandaan: Onderzoek en enquêtes 50-plussers > Resultaten grootste versta-screening ooit

Onderzoek: resultaten grootste versta-screening ooit

1 op 5 vijftigplussers heeft op de werkvloer versta-problemen
1,1 miljoen Vlamingen met problemen
iPod-generatie op komst?

31 augustus 2009 - Opvallende resultaten werden bekomen bij de grootste online versta-screening ooit, georganiseerd door SeniorenNet.be en Lapperre Hearing Systems.
Niet enkel de oudste gepensioneerden, ook heel wat volwassenen hebben versta-problemen.  Ook verrassende resultaten bij de 11.000 deelnemende jongeren: een iPod-generatie lijkt op komst. 
Stress, vermoeidheid en slechtere prestaties op het werk zijn het resultaat van verminderend gehoor, terwijl de persoon in kwestie het nog niet beseft.  Men hoort nog wel goed, maar krijgt problemen om alles te verstaan, waardoor je hersenen harder moeten werken voor dezelfde job.

1 op 5 werkende vijftigplussers heeft versta-problemen
Indien de 258.000 testen gecorrigeerd worden naar een representatieve weergave van de Vlaamse bevolking, dan blijkt dat 20% van de mensen tussen de 50 en 64 jaar ernstige versta-problemen heeft.  Op de Vlaamse werkvloer heeft dus 1 op de 5 vijftigplussers problemen met communicatie.  

Slecht verstaan = vermoeidheid
Niemand staat er bij stil, maar versta-klachten leiden tot vermoeidheid. Vermoeidheid blijkt één van de typische en meest onderschatte fenomenen wanneer men minder goed gaat verstaan. Zo zal iemand met beginnende klachten zich tijdens een vergadering onbewust extra moeten inspannen om alles te volgen. Communiceren vergt meer energie, wat op het einde van de dag zijn tol eist. Men is doodmoe zonder goed te beseffen waarom. Stress en verminderde prestaties zijn het gevolg.

18% volwassen bevolking met problemen
Hou willekeurig 5 volwassen mensen op straat tegen en één ervan heeft versta-problemen.  Dat blijkt uit de grote versta-screening. Hou een willekeurige 50-plusser tegen (inclusief niet-werkende 65+) en dan zal zelfs 1 op 3 een ernstig probleem met verstaan hebben. 

iPod-generatie bewezen?
Uit analyse van de resultaten komt steeds naar voor dat jongeren (geboren voor 1985) merkbaar slechter scoren dan iets oudere.  Dit is duidelijk te zien in de grafieken in bijlage.  Een mogelijke verklaring is de iPod-generatie: jongeren beschadigen hun gehoor door langdurig naar te luide muziek te luisteren met hun MP3-speler.  Dit is slechts een mogelijke conclusie, meer onderzoek is nodig; al zijn de resultaten van 11.000 testen bij deze leeftijdsgroep niet te negeren.

Op het werk: 11,7% met ernstige versta-problemen
Kijk een keer rond op het werk.  Meer dan 1 op de 10 mensen die er rondloopt heeft versta-problemen, vaak zonder het zelf te beseffen.  In Vlaanderen zijn er meer dan 400.000 mensen aan het werk die versta-problemen hebben.

Gemiddelde score 5,7/10
Alle 258.000 testen samen resulteren in een gemiddelde score van 5,7/10 (niet gecorrigeerd naar Vlaamse bevolking).  Dit resultaat is een weergave van het aantal woorden dat correct werd verstaan in de online versta-test.  Geen goede score, als je weet dat je minstens 50% van gesproken woorden moet verstaan om een conversatie enigszins te kunnen volgen.  Als je dus 40% tot 50% van een gesprek moet missen, komt er al aardig wat giswerk aan te pas om te weten wat er juist gezegd wordt. Vaak kan een deel van de betekenis worden afgeleid uit de context, maar als versta-problemen nog verder evolueren, kunnen ze een ware stoorzender worden bij het communiceren.

Totaal nieuwe aanpak: verstaan ≠ horen
De versta-test is een totaal nieuwe aanpak en gaat om “verstaanbaarheid met achtergrondslawaai”, deze test richt zich dus niet enkel tot “gehoorsproblemen”.   De klassieke hoortest bij de arts gaat enkel het gehoorverlies na.  Deze nieuwe aanpak geeft een veel realistischere weergave hoe mensen problemen kunnen ervaren bij conversaties.  Het is namelijk niet omdat je een gesprek nog wel hóórt, dat je deze daarom ook verstààt.  De nieuwe versta-test werkt daarom specifiek op het verstáán van woorden en het discrimineren van fenomenen.

Zelf uitvoeren!
Surf naar www.SeniorenNet.be en klik rechts op “Horen & verstaan”, of surf rechtstreeks naar http://www.verstatest.be .  Het is een online en pijnloze test die je zelf kan uitvoeren bij je thuis. Na een 2-tal minuten heb je het resultaat. 

Versta-test = betrouwbaar
Online op je eigen pc je verstaanbaarheid betrouwbaar testen op 2 minuten? Bij de lancering een jaar geleden door SeniorenNet en Lapperre Hearing Systems rezen vragen of dit wel kon.  Onder gecontroleerde omstandigheden in het bijzijn van een audicien werd de betrouwbaarheid van de online test nagegaan bij 193 mensen.   Hieruit blijkt dat de test een zeer goede indicatie kan geven.  Wie op de versta-test een slechte score haalde (5 of minder) had bij gecontroleerd onderzoek in 89% van de gevallen een gehoorverlies van 30 dB of meer.  In ongeveer 50% van de gevallen was er zelfs een gehoorverlies van 40dB of meer.

Zowel jongeren als 50-plussers begaan met hun verstaanbaarheid
Daar waar gehoorsverlies steeds wordt geassocieerd met ouderdomsverschijnselen, werd met de lancering van de Versta-Test duidelijk dat ook jongeren begaan zijn met hun gehoor.  Ondanks dat de test werd gelanceerd via SeniorenNet.be, de grootste portaalsite voor 50-plussers, kunnen we vaststellen dat 25% van de mensen die de test afnamen jonger zijn dan 50 jaar.  Ruim 65% van de personen die de online versta-test deden is grotendeels professioneel actief.

Wist je dat…

  • 31,5% van 50-plussers aangeeft lijden aan oorsuizingen
  • 40% van de 50-plussers aangeeft zijn/haar gehoor goed te vinden…
  • … slechts 60% toegeeft toch last te hebben
  • slechts 5% van de 50-plussers gebruik maakt van bescherming bij een lawaaierig klusje
  • op de eerste dag na lancering van de versta-test 24.000 testen werden afgenomen
  • slechts 7% een score van 10/10 haalde op de versta-test (zelfs na 2e of 3e herhaling)
  • er nog veel meer informatie te vinden verderop in de tekst (in de bijlage)

  BIJLAGE

  U kan de bijlage ook in PDF downloaden, welke ook de originele cijfergegevens bevat, klik hier.

  Bevolkingspercentage met ernstige versta-problemen

  Onderstaande grafiek geeft het resultaat van het percentage van de Vlaamse bevolking dat kampt met ernstige versta-problemen (score 5 of minder), verdeeld naar leeftijd.  De 258.000 resultaten werden hiervoor omgezet naar een representatieve weergave van de Vlaamse bevolking.  Enkele belangrijke leeftijden staan aangeduid op de grafiek.

  2 belangrijke conclusies:

  1. Opvallend hier is dat een vrij groot percentage van de jongere mensen (<65 jaar) reeds kampt met versta-problemen.  20% van de werkende vijftigplussers heeft versta-problemen, in totaal 11% van de werkende bevolking heeft een versta-probleem.
    
  2. Opmerkelijk is eveneens dat we bij de jongste generatie de grafiek lichtjes zien stijgen, wat dus aangeeft dat binnen deze groep een groter aantal mensen een slechte score haalde op de versta-test.  Een mogelijke verklaring hiervoor is de “iPod-generatie”.  Door het veelvuldig gebruik van luide situaties of toestellen, zoals de MP3-spelers, kan het gehoor beschadigd worden.  Dit effect zien we trouwens terugkomen in andere grafische voorstellingen van de data.


  Effectief aantal mensen met versta-problemen

  Op onderstaande grafiek is het effectief aantal mensen die problemen heeft met verstaan af te lezen.  De data van de versta-test werd omgezet naar een representatieve verdeling van de Vlaamse bevolking.  De zwarte lijn is een tendenslijn.

  Deze grafiek geeft een ander beeld dan de voorgaande waar in percentages werd gewerkt.  Bij de oudste bevolking zien we hier de grafiek dalen, terwijl in de vorige grafiek met percentages we juist een stijging zien.  Dit is te verklaren doordat het ‘aantal’ mensen van deze leeftijd veel kleiner is dan de rest van de bevolking.  Dus ondanks dat in percentage veel meer mensen van deze leeftijdsgroep versta-problemen heeft, ligt het daadwerkelijke aantal mensen ligt veel lager.

  Ook in deze grafiek is het mogelijk “iPod-effect” te zien (helemaal links in de grafiek), welke een stijging geeft in aantal tieners die te kampen heeft met versta-problemen.
  Andere niet te verwaarlozen cijfers lezen we uit deze grafiek : bijvoorbeeld dat er momenteel 40.000 mensen met ernstige versta-problemen zijn geboren in het jaar 1970, en 115.000 mensen geboren in 1935.

  Mensen zónder problemen & iPod generatie?

  Onderstaande grafiek is een weergave van het percentage mensen die géén versta-problemen hebben.  Dit is dus het percentage van mensen die 8/10 of meer haalden op de versta-test.  Mensen konden de test meerdere keren uitvoeren, hun hoogst behaalde score werd weerhouden voor deze grafiek.  Deze cijfers zijn gebaseerd op de originele data van de test en dus niet omgezet naar representatieve Vlaamse bevolkingsschaal.

  Opnieuw kunnen we hier duidelijk dezelfde tendens is afleiden : hoe ouder, hoe slechter de verstaanbaarheid, hoe minder kans men nog een goed gehoor heeft.  Zwarte lijn is tendenslijn.

  Opvallend is opnieuw dat zelfs bij de jongeren slechts 80% deze goede score kan halen.  20% haalt dus een score die geen perfecte verstaanbaarheid aantoont.  Eerdere grafieken gaven ons zelfs de cijfers weer voor score 5/10 of lager.  Mensen die 6/10 of 7/10 op de test haalden zitten in een grijze zone.  Ze hebben meestal geen echte problemen, maar kunnen soms last hebben van verstaan in lawaai.

  Het mogelijke iPod-effect is ook hier zeer duidelijk aanwezig.  Een merkbaar lager percentage van de jongste deelnemers (geboortejaar < 1985 – in totaal 10.993 deelnemers) kon de test perfect afleggen.   Meer onderzoek naar dit effect is echter aangewezen voordat er conclusies uit getrokken kunnen worden.


  Het idee van een iPod-generatie wordt nog verstevigd door een recent uitgevoerde test bij 398 jongeren op een jongerenbeurs in Turnhout.  Deze jongeren voerden alle de Versta-Test uit.  Gemiddeld scoorde men 6/10 op de test.

  Op volgende grafiek is de gemiddelde score per geboortejaar opgegeven.

  Er zijn hier nog sterke fluctuaties gezien het om een kleine test gaat: slechts 398 ten opzichte van 258.000 bij de Versta-screening waar de rest van het dossier om gaat.  Toch geeft het ook hier aan dat er relatief lage scores behaald worden.  Indien de gegevens per 5 jaar samen genomen worden, krijgen we dat een zeer groot deel, meer dan 1 op 3 geteste jongeren, ernstige versta-problemen (score 5 of minder op Versta-Test) haalt.

  Voor definitieve conclusies is het nog te vroeg, maar het slechtere gehoor van jongeren valt op, wat mogelijk een bewijs is van de iPod-generatie. Meer onderzoek zal hiervoor echter nog nodig zijn.

  Originele data: percentage met ernstige versta-problemen

  Op onderstaande grafiek is de procentuele verdeling weergegeven van de mensen die ernstige versta-problemen hebben; zonder dat dit werd omgezet naar de representatieve bevolking.  Het betreft de originele data van de 258.000 testen.

  Deze grafiek vertoont meer fluctuaties doordat deze pér geboortejaar uitgezet is, terwijl vorige  berekend werden per leeftijdsgroepen van 5 jaar. De reden hiervoor is dat officiële bevolkingscijfers van de overheid ook per 5 jaar gegroepeerd zijn.

  Op deze grafiek met originele data van de testen zijn evenwel identiek dezelfde tendensen te zien :  de lichte stijging links van de grafiek (dus bij de jongere generatie) en de lichte daling rechts (bij de oudste mensen).

  Betekenis score Versta-Test

  Men krijgt een score op 10.  Het resultaat geeft het percentage weer dat men nog kan horen. 
  Om een conversatie goed te kunnen volgen moet je minstens 50% van de conversatie horen.  De rest wordt opgevangen door je hersenen en de woorden worden uit de context bijgevuld.
  Omdat er uiteraard een fout zit op het reële percentage, zijn er 3 onderverdelingen voor scores:

  • 8/10 of meer
   Verstaanbaarheid in lawaai is in orde.  Er zijn geen problemen.
    
  • 6/10 of 7/10
   Verstaanbaarheid in lawaai is niet meer in orde.  Gesprekken volgen kan moeilijk zijn en je hersenen moeten al werken om alles op te vangen.  Aangeraden wordt om een nauwkeurige analyse uit te voeren van het gehoor.
    
  • 5/10 of minder
   Men heeft ernstige versta-klachten.  Men mist tot 80% van de woorden in een conversatie en het volgen van een groepsconversatie is quasi onmogelijk geworden.  Men wordt ten sterkste aangeraden om een uitgebreide analyse uit te laten voeren van het gehoor.  Deze mensen hebben ernstige problemen, sterkere vermoeidheid, stress en verminderde prestaties.  Het gebruik van bvb. een hoorapparaat kan hen terug op normaal niveau brengen.
    

  Resultaten enquêtes

  Naast het grootschalige versta-onderzoek werden ook enkele enquêtes uitgevoerd bij een kleiner aantal 50-plussers.

  • Lijdt u aan oorsuizen (tinnitus)?
   [13/12/2008] (2431 enquêtes)
    
   Ja                         31.5%                   (767 stemmen)
   Neen                    68.5%                   (1665 stemmen)
    
    
  • Wat vindt u van uw gehoor?
   [10/12/2008] (2999 enquêtes)

   Goed                                                                                  40.0%                   (1199 stemmen)
   Licht gehoorprobleem (af en toe last)                                  31.5%                   (944 stemmen)
   Middelmatig gehoorprobleem (regelmatig last)                    20.1%                   (602 stemmen)
   Groot gehoorprobleem (bijna altijd last)                             8.5%                      (255 stemmen)
    
    
  • Als ik thuis een klusje opknap met veel lawaai (boormachine, grasmachine, cirkelzaag ....)
   [01/08/2009] (2216 enquêtes)
    
   gebruik ik steeds individuele lawaaibescherming            4.6%                      (102 stemmen)
   gebruik ik soms individuele lawaaibescherming             10.2%                   (227 stemmen)
   gebruik ik nooit lawaaibescherming                              65.8%                   (1459 stemmen)
   besef ik dat ik beter lawaaibescherming zou dragen      19.4%                  (429 stemmen)

  Onderzoek betrouwbaarheid versta-test

  In oktober 2008 werd een volledig gecontroleerd en begeleid onderzoek uitgevoerd, in totaal werden hier 193 dossiers samengesteld.  Elke persoon werd onderworpen aan 4 testen : de vesta-test (waarrond dit hele dossier gaat), de klassieke hoortest (tonaal), de Caron-test en verstaanbaarheid bij 0dB SNR BLU.

  Goede scores op Vesta-Test (10/10, 9/10, 8/10)
  In 86 % van de gevallen is het gehoor beter dan 30 dB. 
  De vals negatieve haalden echter op de klassieke 0 db SNR (Signal Noice Ratio) ook minimaal 80% verstaanbaarheid; waaruit blijkt dat het resultaat van de versta-test dan ook logisch is.  Dit zijn mensen met een significant gehoorverlies (geleidingsdoofheid, unilaterale slechthorendheid, vlakke audiometrische curves) maar met een goede versta-capaciteit.  De Caron-test (ook uit te voeren op SeniorenNet.be) haalt deze mensen er echter wél uit.

  Slechte scores op versta-test (5/10 of minder)

  In 89 % van de gevallen werd aangetoond dat ook het gehoor minder dan 30 dB bedraagt.

  Op de grafiek is te zien dat slechts in 11% van de gevallen de versta-test aangaf dat er problemen waren, maar de tonale test gaf geen groot gehoorverlies aan. 
  Het zijn mensen met een normaal leeftijdsgehoor maar met significante versta-klachten in rumoer.

  Matige scores op vesta-test (6/10 en 7/10)
  In 57 % van de gevallen is het gehoor slechter dan 30 dB.  Meer dan de helft van de mensen die deze score haalden heeft dus gehoors- en verstaklachten.  De Caron-test (ook uit te voeren op SeniorenNet.be) haalt in deze groep een succespercentage van 69% en scoort hiermee iets hoger dan de versta-test op basis van vals positieve.

  Kans op een ernstig gehoorverlies (+40 dB) per score
  Deze grafiek geeft de kans op gehoorsproblemen weer dat je hebt bij elke score van de versta-test.  0% van de mensen die een 10/10 kon halen op de versta-test had ernstige klachten, terwijl wie een score van 2/10 of minder haalt bijna met zekerheid een significant gehoorverlies heeft.
  Merk op dat hier gerekend wordt voor 40 dB verlies (voldoende voor terugbetaling via ziekenfonds). In praktijk heeft iemand reeds ernstige klachten vanaf 30 dB.

  Conclusie
  Uit deze analyse blijkt dat de versta-test zeer goede en betrouwbare indicaties kan geven over het verstaan en het gehoor.  Zelfs al is het een test die thuis uitgevoerd wordt op de eigen computer en slechts 2 minuten duurt.
  Hiermee werd een test ontwikkeld die toegankelijk is voor het brede publiek en toch een zeer goede indicatie kan geven.  De versta-test is echter geen zaligmakend resultaat.  Enkel de NKO-arts en de audicien kunnen definitief uitsluitsel geven.  Daarom wordt er ook bij een slechte score aangeraden om zich te laten testen bij de NKO-arts, voordat men eventuele conclusies neemt.

   

  Gemiddelde score versta-test per provincie

  Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde behaalde score op de versta-test weer per provincie.  We zien geen noemenswaardige verschillen per provincie.

  Per provincie percentage testen

  Onderstaande grafiek geeft het aantal uitgevoerde testen weer per provincie, uitgedrukt in percentages. Aangezien de versta-test is opgemaakt in het Nederlands, zijn de Waalse provincies zo goed als niet vertegenwoordigd. De weinige testen die toch voorkomen, werden uitgevoerd door Vlamingen die in Wallonië wonen.

  Percentages scores op Vesta-Test

  Onderstaande grafiek is een weergave in percentage de behaalde scores op de versta-test.  Hier zien we dat ondanks de meeste mensen toch een 8/10 of meer haalden,  er toch ook groot aantal mensen slechts 5/10 of minder scoorde.

  In deze weergave werd rekening gehouden met de hoogste score per persoon, indien men de test dus meerdere keren aflegde werd enkel de hoogste score in grafiek gebracht.

  Verband: haarcellen – audiogram
  Haarcellen zorgen ervoor dat we goed hunnen horen en verstaan.   Op het moment dat zij afsterven horen we bepaalde frequenties niet meer, dit heeft ook een invloed op de selectiviteit van de verschillende spraakklanken waardoor onder meer de verschillend medeklinkers op mekaar gaan gelijken en men dus te kampen krijgt met versta-klachten.  Dit is visueel te zien op volgende foto en audiogram.

  Score versta-test per leeftijdsgroep

  Deze grafiek geeft de gemiddelde scores behaald op de versta-test weer per leeftijdsgroep.  Ook hier is de trend duidelijk zichtbaar dat met de leeftijd steeds slechtere scores worden behaald.  Voor deze grafiek werd opnieuw rekening gehouden met de hoogste scores behaald per persoon.


  Belang van de versta-klachten

  Onze huidige maatschappij wordt steeds veeleisender als het gaat om verschillende vormen van communicatie.  Enkele voorbeelden.  Het is vandaag volledig normaal om te gsm-en via bluetooth in de wagen. 
  Voor mensen met versta-problemen vergt dit heel veel inspanning om de niet al te goede geluidskwaliteit van de bleutooth verbinding te verstaan met verkeerslawaai alom en zich bovendien ook nog te concentreren op de verkeerssituatie. 
  Een ander modeverschijnsel zijn de open-bureau-ruimtes, niet eenvoudig voor mensen met versta-problemen om een gesprek te voeren met een collega wanneer ook de andere collega’s met mekaar staan te ‘vergaderen’. 
  Als we het over vergaderen hebben is er nog zo een voorbeeld, om tijd te sparen worden ‘call’-conferences georganiseerd, voor een persoon zonder versta-problemen is het reeds niet evident om deze te volgen, laat staan welke inspanningen dit vergt van mensen met versta-klachten.

  Verstaan ≠ horen, dit is een belangrijke boodschap die via de versta-test wordt meegegeven.  Toch is het niet altijd duidelijk waarom hier een onderscheid wordt gemaakt, voor vele mensen is niet verstaan gelijk aan slecht horen. Het onderscheid tussen verstaan en horen en het belang van versta-klachten wordt ons duidelijk gemaakt in volgende tekst.
   Hoe is de ‘versta-problematiek’ ontstaan, waarom maken jullie een onderscheid met ‘slecht horen’?
  In de hoorapparaatpraktijk 15 à 20 jaar geleden zagen we vaak hoogbejaarden mensen met een uitgesproken slechthorendheid die ons kwamen consulteren.  Die uitgesproken slechthorendheid was dermate duidelijk, dat je gelaatsgericht en luid moest spreken opdat wij naar deze mensen onze boodschap konden overbrengen.  Op die momenten was de problematiek slechthorendheid heel duidelijk voor de audioloog en de omgeving van de klant.  Een klassieke tonale audiometrie bevestigde deze slechthorendheid dan ook duidelijk.
  De laatste jaren kregen we steeds meer mensen in onze hoorcentra die een heel andere problematiek vertoonde.  Je kan er in een rustige situatie normaal mee communiceren zonder enig probleem, terwijl de personen in kwestie kwamen vertellen dat ze problemen hadden om spraak te kunnen verstaan in omgevingslawaai.  Gehoorstesten tonaal en vocaal in stilte bleken de geuite klachten niet zomaar te gaan verklaren. We zagen heel vaak een licht hoogtonig gehoorsverlies en een goede verstaanbaarheid in stille situaties.  Om de klacht verstaan in rumoer echt te kunnen diagnosticeren hadden we nood aan aangepaste testprocedures die de verstaanbaarheid in lawaai gingen opmeten.  Deze testen noemen wij vanuit een wetenschappelijke basis SNR testen (Signal-to-Noice-Ratio), naar het grote publiek toe spreken we eerder van versta-testen in rumoer.
  Waarom niet gewoon de versta-problemen in lawaai onder de noemer slechthorendheid brengen?  Maken jullie het zo niet de ingewikkeld voor de mensen?
  Neen, dit is een bewuste keuze geweest omdat de problematiek en ook de oplossingen uit mekaar liggen.  Enerzijds is het zo dat wanneer men niet goed verstaat met niet automatisch ook een slecht gehoor heeft.  Zo kan je bijvoorbeeld nog perfect alles horen in een rustige omgeving en enkel problemen ondervinden om een conversatie te volgen in lawaai, bijvoorbeeld een vergadering met meerdere mensen.  Daar waar mensen met een slecht gehoor eerder een continue hinder ondervinden, zullen mensen met versta-klachten enkel in bepaalde rumoerige situaties klachten hebben.
  Bovendien is het zo dat waar klassieke hoortoestellen slechthorende mensen kunnen helpen door een algemene versterking van alle tonen, deze oplossing er geen is voor mensen met versta-klachten.  Hier dient namelijk een filtering te gebeuren tussen het gesproken woord en het storende omgevingslawaai.  De technologie die hiervoor nodig is, bestaat uit een richtingsgevoelige dubbele microfoon in combinatie met lawaaionderdrukking.

  Voor mensen die slecht horen weten we dat zij hierbij willen geholpen worden om niet in een sociaal isolement te geraken of uit voorzorg naar gevaarlijke situaties, zoals het verkeer of alarmsignalen die zij mogelijks niet meer horen.   Zijn er ook dergelijke situaties voor mensen met versta-problemen die dan wel nog goed horen?
  Absoluut,  hoewel hier opnieuw de gevolgen niet steeds zo uitgesproken en duidelijk herkenbaar zijn als bij mensen met slechthorendheid.  Enerzijds zijn er gevolgen waar de mensen met versta-problemen zelf duidelijk hinder van ondervinden.  Zo zullen zij het vervelend en als gênant ervaren om steeds te moeten vragen een boodschap te herhalen.  Dit tast dan ook hun zelfvertrouwen aan, door het feit dat ze steeds twijfelen of ze het gesprek wel goed begrepen hebben.  Op het werk is er natuurlijk ook de angst dat een verkeerde interpretatie nadelige gevolgen zou kunnen hebben op beroepsfouten.
  Daarnaast zijn er heel wat gevolgen die minder snel gekoppeld worden aan een mogelijk versta-probleem.  Zo moeten mensen met versta-problemen grote inspanningen leveren om steeds alert te zijn en zich 100% te concentreren op de gesprekpartner, dit resulteert natuurlijk in een ware uitputtingsslag omdat dit zijn tol gaat eisen op gebied van vermoeidheid.  Ik hoef er niet bij te vertellen dat dergelijke situaties mensen met versta-problemen in verschikkelijke stress-situaties brengt, die in het slechtste geval kunnen resulteren in een burn-out.  Uiteraard zal men in deze gevallen niet de link leggen met mogelijke versta-klachten.  Verder zien we ook dat mensen met versta-problemen bewust of onbewust meer en meer lawaaierige situaties zullen vermijden, dit heeft dus ongetwijfeld een grote impact op hun sociaal leven.  Komt daarbij dat zij eveneens gesprekpartners die zijn niet goed verstaan, door slechte articulatie bijvoorbeeld, zullen ontwijken.  Deze onwetende gesprekspartner zal bovendien ook geen moeite nemen om er tijdens het gesprek rekening mee te houden, door bijvoorbeeld de persoon recht aan te kijken of extra duidelijk te articuleren. 

  Ivan Dierickx, audioloog bij de firma Lapperre, met reeds meer dan 25 jaar ervaring in de materie

   

   

   


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?