Waar vandaan: Onderzoek en enquêtes 50-plussers > Onderzoek reclame / marketing en 50-plussers

Onderzoek reclame / marketing en 50-plussers

Zijn ze gevoelig voor reclame? Vinden ze reclame irritant? Wat vinden ze van geadresseerd reclamedrukwerk? Is TV-reclame nuttig?

Opletten met geadresseerd reclamedrukwerk
Voor de bedrijven en firma's die geadresseerd reclamedrukwerk versturen, zullen moeten opletten bij 50-plussers. Dit blijkt uit een onderzoek gevoerd door SeniorenNet bij 2.168 vijftigplussers gevoerd in juni 2007.
De helft (52,4%) vindt ongevraagd geadresseerd reclamedrukwerk namelijk hinderlijk, zelfs een kwart (24,0%) 'zeer hinderlijk' en kan het zelfs een negatief beeld geven voor de firma. Amper 5,9% vindt dat het geadresseerd reclamedrukwerk interessant.

Nieuwsbrieven
De surfende vijftigplussers schrijft zich wel vrijwillig in bij nieuwsbrieven van commerciële bedrijven: 39,7% doet dit wel eens. Stuur je ze echter ongevraagd nieuwsbrieven of commerciële informatie (zelfs al zou men dit ergens in de kleine lettertjes bij een contract voor hebben toegestemd), komt het als erg negatief over bij hen; en kan het zelfs het imago schaden. Amper 1,5% gaat je e-mail met min of meer aandacht lezen, 27,7% leest het heel vluchtig, en de rest (70,8%) verwijderd de e-mail nog zonder echt te bekijken.

Reclamepen: blauwe inkt
Wil je een reclamepen geven aan een vijftigplusser, maak er dan één met blauwe inkt! De meerderheid, 59,7% heeft het liefst blauwe inkt om met te schrijven, tegenover 27,9% zwart; voor de rest maakt de kleur niet uit.

Reclame interessant
Reclame vindt de vijftigplusser soms wel interessant. Bijna de helft (45,8%) heeft deze mening. Zo'n 37,7% vindt de reclame "weinig interessant" en 16,5% vindt de reclame helemaal nooit interessant. Vooral vindt men dat de reclame onvoldoende afgestemd is op de 50-plussers als doelgroep.
60,5% is van mening dat de reclamewereld de vijftigplussers negeert.

Niet merkgebonden
Tegen alle clichés in is de vijftigplusser niet merkgebonden. De meeste (jongeren) denken dat vijftigplussers niet veranderen van merk, wat de reclame ook doet. Amper 14,2% blijft bij hetzelfde merk. Dat wil zeggen dat 85,8% van de vijftigplussers niet merkgebonden is en op basis van promoties, reclame of eigen smaak eens een keer wisselt of gaat uitproberen. 27,1% zegt dat zijn keuze zeer sterk afhankelijk is van promoties, kortingen, solden en reclame. 58,4% zegt wel te wisselen op basis van eigen voorkeur of eens een keer op basis van reclame, en dat zijn keuze dus wel afhankelijk is van reclame, maar minder sterk als de 27,1% eerder vermeld.
Zo'n 34,4% van de vijftigplussers zegt bovendien dat ze een nieuw soort product naar aanleiding van reclame meestal zal uitproberen.

Als de vijftigplusser naar de winkel gaat, zal een kwart hiervan uitsluitend kopen waarvoor ze kwamen: 27,5%. De rest durft zich echter al eens te laten verlijden om eens iets extra's te kopen dat ze ter plaatse zien omdat het bijvoorbeeld in reclame staat, op een opvallende plaats staat,... 14,4% heeft dit zelfs regelmatig, en 6,8% zegt dat het zelfs "bijna altijd" voorkomt.

TV-reclame niet nuttig
Reclame op TV maken voor de vijftigplusser is voor maar 6,3% nuttig. Maarliefst 93,7% ziet niét naar de reclame op de tv. Zo zapt de helft (50,3%) resoluut weg vanaf de reclame start. De rest gebruikt de reclame voor de broodnodige boodschap, om nog vlug iets te doen aan het huishouden, even de e-mail te checken, een sigartje te gaan roken,...
28,3% zegt echter dat TV-reclame bij hen zelfs negatief werkt.

Meest irritante reclame: TV-reclame
Als er gesproken wordt over de méést irritante vorm van reclame, dan staat met een enorme voorsprong de TV-reclame bovenaan het lijstje met 59,8%. Op de tweede plaats komt het uitdelen van folders op straat met 14,2%. Op de derde plaats komt dan ongeadresseerd reclamedrukwerk met 9,4%. Op de vierde plaats komt dan geadresseerd reclamedrukwerk met 8,2%. Radio reclame komt pas op de vijfde plaats met 3,3%. Andere vormen van reclame zoals op internet, bushokjes, op bussen/trams, in kranten, tijdschriften, affiches in winkels en reclameborden langs de weg horen bij de reclamevormen die bij de minst irritante horen voor de vijftigplussers.

Reclamefolders
De reclamefolder van de supermarkt wordt door het grootste deel van de vijftigplussers gelezen: 85,9%. 28,8% doet dit relatief aandachtig, 57,1% doet dit zeer vluchtig. 14,1% zegt echter nooit de reclamefolders van de supermarkt te bekijken.

Reclamefolders uitdelen op straat hoort zoals reeds gezegd op de tweede plaats van meest irritante reclame bij de vijftigplussers. 29,1% zal ze niét aannemen op straat en gewoon doorlopen of weigeren. 70,9% zal ze echter wel aanpakken, waarvan maar 12,2% ze effectief aandachtig zal lezen; en 51,7% het heel vluchtig zal bekijken. De rest neemt het aan uit beleefdheid en gooit het een beetje verderop gewoon weg zónder het bekeken te hebben.

Radio reclame
Als er reclame is op de radio, zegt 1,7% hier aandachtig naar te luisteren, en 30,1% vluchtig naar te luisteren. Echter een meerderheid van 62,5% zet de radio af, stiller of schakelt over naar een andere zender.

Reclame op internet
We peilden ook naar het feit of de surfende vijftigplusser wel eens ingaat op reclame op internet (banner, advertentie, reclame,...). Hier zegt een meerderheid positief ja op: 53,8%. 7,4% zegt dit zeer regelmatig te doen, de rest houdt het meer op "af en toe".
Gebruik echter géén pop-up reclame op internet bij vijftigplussers. Amper 1,4% vindt dit niet irritant. Zelfs 73,6% zegt het te ervaren als "zeer irritant".

Ongeadresseerd reclamedrukwerk
Een minderheid heeft een sticker "geen reclame aub" op zijn of haar brievenbus kleven. Voor 16,1% mag er zo geen ongeadresseerd reclamedrukwerk de brievenbus in (waarvan bij 7,0% wel de regionale pers toegelaten is). Bij 83,9% mag alles erin.

Het niet plaatsen van een sticker "geen reclame aub" is echter geen garantie op succes. Bijna een kwart (21,3%) gooit de reclame toch gewoon rechtstreeks de vuilbak in zónder te bekijken. 52,2% bekijkt ze vluchtig. Bij een kwart zit je wel goed: 26,5% bekijkt de reclame relatief aandachtig en neemt er zijn of haar tijd voor.


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?