Waar vandaan: Onderzoek en enquêtes 50-plussers > Onderzoek pensioen

Onderzoek pensioen: 76% gepensioneerden zegt onvoldoende vrije tijd te hebben

Uit een onderzoek van SeniorenNet, in samenwerking met KBC, blijkt dat de meeste gepensioneerden vinden dat ze te weinig vrije tijd hebben. Naast een gevuld sociaal leven hebben ze vaak ook een druk privéleven. Onder de 1858 respondenten zijn de gepensioneerden tevreden over hun levenskwaliteit. De actieven daarentegen vrezen dat hun levenskwaliteit zal afnemen wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Velen onder hen zijn niet bereid te werken tot ze deze leeftijd bereiken.

Vrije tijd
Voor de meeste mensen wordt het pensioen geassocieerd met vrijheid, vrije tijd en genieten. Hun vrije tijd gaan ze invullen met reizen, samen zijn met vrienden en familie, en het beoefenen van hobby’s. Opvallend is dat de actieven hun vrije tijd ook op deze manier wensen in te vullen wanneer ze op pensioen gaan. De meeste deelnemers denken niet alleen aan zichzelf, maar willen zich ook inzetten voor anderen. Dit doen ze via vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, maar ook door tijd door te brengen met de kleinkinderen. Opvallend is dat 76% van de gepensioneerden vindt dat hij/zij te weinig vrije tijd heeft.

Pensioen en vrije tijd, genieten en spontane gedachten

Pensioenleeftijd te oud
Voor 6 op 10 ondervraagden is de huidige pensioenleeftijd van 65 te oud. Volgens hen is de ideale pensioenleeftijd 60 jaar. Een kleine groep werkenden (28%) is toch bereid om langer te werken, maar dan onder volgende voorwaarden:

  • een hoger pensioen; 
  • minder werkdruk;
  • of als ze hun opvolgers mogen coachen.

Pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar

Evolutie van de levenskwaliteit
De actieven denken dat hun levenskwaliteit evenwaardig of slechter zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Dat het vertrouwen niet zo hoog is blijkt uit het feit dat we massaal sparen voor ons pensioen. Dit geldt vooral bij hoger opgeleiden. Hiervan spaart 94% voor een aanvullend pensioen, tegenover 81% bij de lager opgeleiden. Ook bedienden (95%) sparen meer ten opzichte van arbeiders (88%) en zelfstandigen (87%). Dit is verwonderlijk, want 60% van de gepensioneerden zegt net dat zijn levenskwaliteit verbeterd is.

Levenskwaliteit pensioenKleinkinderen
Ruim de helft onder de deelnemers aan het onderzoek heeft kleinkinderen. 2 op 3 grootouders past regelmatig op hen. Naast babysitters zijn ze ook een garantie naar de toekomst toe. De helft van de grootouders spaart voor hun kleinkinderen. Meestal gaat het om maandelijks variërende bedragen, waarbij men de controle wil behouden over het moment waarop de gespaarde gelden worden vrijgegeven. In de eerste plaats wordt het geld op de spaarrekening van de kleinkinderen zelf gestort.

Passen op kleinkinderenAanvullend pensioenAanvullend pensioen
9 op 10 deelnemers sparen voor een aanvullend pensioen. Ruim 6 op 10, van de mensen die zich geïnformeerd hebben omtrent sparen voor een aanvullend pensioen, heeft op eigen initiatief informatie ingewonnen. Op de tweede plaats is het de bankier die de aanzet gaf om te starten met sparen. Naast het succesrijke sparen via fiscaal voordelige formules, zijn ook traditioneel sparen en beleggen populair.

Aanvullend sparen in vastgoed
Wie spaart voor aanvullend pensioen doet dat in de meeste gevallen via fiscaal voordelige formules (73%).  Onverwacht: één op vijf spaart via vastgoed.  Ook sparen via de werkgever (38%) of sparen en beleggen in het algemeen (51%) zijn populair.

Pensioen is gepland
Hoe de vrije tijd wordt ingevuld eens men met pensioen gaat blijkt bijna volledig op voorhand gepland te zijn.  Er is namelijk weinig verschil tussen de plannen die gemaakt worden vóór men met pensioen gaat en de invulling hiervan eens men met pensioen is.
Een uitzondering hierop is vrijwilligerswerk dat achteruit gaat (van 15 naar 11%).  Uitstapjes doen wint dan weer aan belang (van 10 naar 13%).  Tuinieren, lezen, internet, fietsen, wandelen, klussen, enz. blijven vrijwel gelijk.Bron: KBC - SeniorenNet Onderzoek ‘pensioen’ / zomer 2009 / 1858 respondenten.

 

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?