Waar vandaan: Juridisch advies > Is een eigenhandig testament altijd geldig?

Is een eigenhandig testament altijd geldig?

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Mijn broer en ik hebben steeds samengewoond en hebben ook steeds gezamenlijk een bedrijf uitgebaat. Na een slepende ziekte is mijn broer een paar weken geleden overleden. Enkele dagen voor zijn overlijden heeft hij nog een eigenhandig testament gemaakt en dit aan mij gegeven ter bewaring. Vermits hij buiten mijzelf en nog een zus, geen enkele afstammeling heeft, heeft hij praktisch alles aan mij overgelaten. Mijn zus, waarmee we niet veel contact hadden, is het daar nu niet mee eens en meent dat dit testament ongeldig is. Zij is van mening dat een notaris en getuigen hadden moeten ingeschakeld worden ten tijde van het opmaken van het testament. Graag zou ik nu willen weten of dit inderdaad zo is en of er bepaalde voorwaarden moeten voldaan zijn opdat een eigenhandig testament geldig zou zijn?

Uw zus heeft ongelijk indien ze stelt dat er een tussenkomst van de notaris en getuigen nodig is opdat een "eigenhandig" testament geldig zou zijn. Dit is echter wel het geval bij een "authentiek of notarieel" testament. Bij het opmaken van een dergelijk testament dicteert de erflater zijn testament aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen. Dit testament wordt door de notaris bewaard en hij laat het inschrijven in een Centraal Register van Testamenten (CRT).

Een eigenhandig testament daarentegen wordt eigenhandig door de erflater geschreven. Er zijn drie voorwaarden nodig opdat dit soort testament geldig zal zijn nl. :

- de erflater moet het testament volledig eigenhandig geschreven hebben. Er mag geen enkel woord door iemand anders geschreven zijn. Met de computer geschreven tekst is ongeldig.

- De erflater moet het testament eigenhandig ondertekenen.

- Het testament moet door de erflater ook gedateerd worden. Dit is noodzakelijk indien later zou blijken dat er meerdere testamenten zijn.

Het spreekt voor zich dat een dergelijk eigenhandig testament voordelen heeft, maar ook nadelen.

Het grootste nadeel is wellicht het feit dat andere wettige erfgenamen steeds de authenticiteit van het geschrift, de handtekening of de datum van het testament zullen proberen aan te vechten.

Dit is blijkbaar bij u het geval. Uw zus zal, door het feit dat ze zelf benadeeld wordt door het testament, dit willen aanvechten door bijvoorbeeld te beweren dat het testament opgesteld werd in een moment dat de erflater niet meer helder van geest was. Het is dan echter wel aan diegene die als erfgenaam in het testament wordt aangeduid om te bewijzen dat het geschrift en de handtekening authentiek zijn.

Kunnen voorwaarden opgenomen worden in het testament?

Voorwaarden kunnen inderdaad opgenomen worden in het testa­ment. Zo kan bijvoorbeeld iemand aangeduid worden om te zorgen voor de dieren op de boerderij, of u kan iemand aanduiden om de overlevende partner bij te staan bij de werkzaamheden.

In het testament kunnen ook wensen worden opgenomen, bijvoor­beeld met betrekking tot de begrafenis, de rouwdienst enz...

Om de zekerheid te hebben dat deze voorwaarden en wensen zullen uitgevoerd worden, kan er een testamentuitvoerder aangeduid worden. Dit is dan de persoon die er zal moeten op toezien dat het testament effectief wordt uitgevoerd.

Vrijdag 07 December 2007

 

 

rss


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Ken je iemand persoonlijk die doof of slechthorend is?