Waar vandaan: Juridisch advies > Nieuw: vlugger deblokkeren van bankrekeningen!

Nieuw: vlugger deblokkeren van bankrekeningen!

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Het vroegere "attest van bekendheid"

Iedereen weet allicht dat bij een overlijden al de bankrekeningen van gehuwden en wettelijk samenwonenden (ook de kluis) geblokkeerd worden. Dit omdat op het ogenblik van dit overlijden er nog niet geweten is wie de precieze erfgenamen van de overledene zijn. Om deze rekeningen te deblokkeren was het voorheen noodzakelijk om een "attest van bekendheid" voor te leggen. Dit attest moest door de erfgenamen aangevraagd worden bij de notaris of bij de vrederechter. Dit kon echter gemakkelijk een maand duren en ondertussen kon de overlevende partner geen gelden ophalen van de rekeningen. Na het verkrijgen van dit attest kon dit dan voorgelegd worden bij de bank en konden de rekeningen gedeblokkeerd worden.

Het nieuwe "attest van erfopvolging"

Daar deze manier van handelen nogal wat tijd in beslag kon nemen, heeft de wetgever ingegrepen en kan men sinds 29 mei 2009 op een gemakkelijkere manier de bankrekeningen laten deblokkeren. Dit gebeurt sindsdien door een "akte van erfopvolging" welke opgemaakt wordt door de notaris of door een "attest van erfopvolging" welke kan afgeleverd worden door de ontvanger van het registratiekantoor. Voor de akte afgeleverd door de notaris, moeten er kosten worden betaald (dit zijn dan registratiekosten, erelonen, aktekosten e.a.). Het attest afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor, is gratis.

Moet de ontvanger steeds een attest afleveren?

Het is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overleden persoon behandelt die hier bevoegd is om een dergelijk attest van erfopvolging af te leveren.

Opgepast: de ontvanger kan geen attest afleveren indien de overledene bijvoorbeeld een testament heeft opgemaakt, een huwelijkscontract heeft, enig andere overeenkomst betreffende zijn wilsbeschikkingen heeft opgemaakt, er minderjarige erfgenamen of onbekwaamverklaarden zijn.

Hoe dit attest aanvragen?

U kan zich wenden tot een registratiekantoor waar men u zal vragen een aanvraagformulier in te vullen. Om een volledig vooringevuld aanvraagformulier te bekomen neemt u best reeds een aantal documenten mee (uw trouwboekje, een origineel exemplaar van de overlijdensakte ...). Op het aanvraagformulier moet ook de volledige identiteit van de erfgenamen opgenomen worden.

Via het internet kan u eveneens eens dergelijk aanvraagformulier invullen. Indien dit formulier in orde is, zal de ontvanger het attest van erfopvolging afleveren met de vermelding van elke erfgenaam en van diens aandeel in de nalatenschap. Hij doet dit nadat hij onderzocht heeft of alle stukken die hem werden voorgelegd en de inlichtingen welke hem gegeven werden in orde zijn.

Moet de bank de rekening deblokkeren bij het voorleggen van dit attest?

Normaal gezien is het zo dat indien aan alle voorwaarden is voldaan en aan de bank een attest van erfopvolging wordt voorgelegd, zij overgaat tot het deblokkeren van de bankrekeningen van de overledene en diens echtgenoot of echtgenote. De bank kan dit echter wel weigeren indien de overledene bijvoorbeeld een koffer werd gehuurd door de overledene.

Vrijdag 11 December 2009

 

 

rss


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: