Waar vandaan: Nieuws > Actuele aardbevingen Europa & wereld (realtime)

Aardbevingen in Europa en de wereld

Bij ons hebben we niet erg veel aardbevingen, maar wereldwijd zijn er zeer regelmatig aardbevingen, ook in Europa. Gemiddeld elke 11 seconden is er ergens op de wereld een aardbeving; ofwel zo'n 3 miljoen per jaar!
Voor wie geïnteresseerd is om de aardbevingen te volgen wereldwijd, hebben we deze pagina boordevol informatie over aardbevingen in Europa en de rest van de wereld.

De informatie wordt permanent bijgewerkt en door het opnieuw inladen van deze pagina (vernieuwen), krijgt u de laatste nieuwe informatie.

Het inladen van deze pagina kan soms even duren, aangezien de kaarten wereldwijd realtime aangemaakt worden van informatie van alle seismologische stations die aardbevingen meten. Spijtig genoeg is niet alle informatie in het Nederlands, kijk onderaan de pagina voor vertalingen. Onderaan de pagina is ook meer informatie te lezen over aardbevingen in het algemeen.

Op onderstaande kaarten kan u de aardbevingen zien. Een cirkel of een vierkantje stelt een aardbeving voor. De kleur geeft aan hoelang de aardbeving geleden is (aantal uur, dagen, weken). De grootte van de cirkel of vierkant is de kracht van de aardbeving. Hoe groter de aanduiding, hoe zwaarder de aardbeving. Onderaan elke kaart ziet u een legenda. De kracht van aardbevingen wordt gegeven volgens de schaal van Richter.

Europa (laatste 2 weken)

 

Legenda kleuren:
Vandaag   Gisteren   2 dagen geleden    Laatste 2 weken

Europa (laatste week)

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Wereld (laatste 7 dagen)

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Recent - Wereld (laatste 8 tot 30 dagen)

aardbevingen

Op bovenstaande kaart is de diepte van de aardbeving opgegeven en niet hoe lang deze geleden is. De kleur komt overeen met de diepte. Rood is heel diep, paars/blauw diep, en oranje/geel/groen is vrij ondiep.

Op de kaart zijn met een fijne gele lijn de breuklijnen getekend. Dit zijn de verschillende platen waaruit ons aardoppervlak bestaat. Merk op dat bijna alle aardbevingen OP deze breuklijnen voorkomen en maar relatief weinige buiten deze breuklijnen ergens midden in een plaat. Merk eveneens op dat de gegevens hierboven, van slechts 21 dagen, erg veel aardbevingen zijn, en dus duidelijk de breuklijnen weergeven.

Verenigde Staten

aardbevingen

Azië

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Australië

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Afrika

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Noord-Amerika

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Zuid-Amerika

aardbevingen
aardbevingen schaal richter

Aardbevingen

Aardbevingen komen in België en Nederland weinig voor, en indien ze voorkomen, zijn het meestal helemaal geen zware. Wereldwijd zijn er echter dagelijks 8.000 aardbevingen, ofwel elke 11 seconden een aardbeving! Deze jaarlijks 3 miljoen aardbevingen zijn echter niet allemaal zware aardbevingen. De meeste aardbevingen zijn zeer lichte aardbevingen en niet voelbaar voor mensen. Bovendien komen de meeste aardbevingen voor in zee en niet in gebieden waar mensen wonen. Op deze pagina van SeniorenNet worden daarom ook enkel de iets zwaardere aardbevingen aangeduid en ook vooral voor aardbevingen op de verschillende continenten wereldwijd en in mindere mate die voor de oceanen.

Een aardbeving is een trilling in de aardkorst. Deze worden meestal veroorzaakt door een beweging van de aardplaten die samen de aardkorst vormen. Deze bewegen elk onder invloed van het magma (vloeibare gedeelte onder de aardkorst) in een bepaalde richting en zorgen zo voor bevingen. Bevingen kunnen echter ook worden veroorzaakt door aardbevingen, ondergrondse explosies/instortingen of meteoorinslag.

Jaarlijks zijn er dus 3 miljoen aardbevingen. De meeste zijn echter zeer lichte aardbevingen en amper voelbaar.
Voor de zware aardbevingen staat de teller gemiddeld elk jaar op zo'n 3.120 zware aardbevingen; of zo gemiddeld elke 3 uur.
Om exact te zijn, gemiddeld:

 • Jaarlijks 3000 aardbevingen met kracht 5 op schaal van Richter
 • Jaarlijks 100 aardbevingen met kracht 6 op schaal van Richter
 • Jaarlijks 20 aardbevingen met kracht 7 op schaal van Richter
 • Jaarlijks 2 aardbevingen met kracht 8 op schaal van Richter

De schaal van Richter

De kracht van aardbevingen wordt gemeten met de schaal van Richter. De kracht van een aardbeving is de hoeveelheid vrijgekomen energie. Hoe meer energie vrijgekomen is, hoe harder de aarde heeft geschud en hoe meer kans op schade en doden/gewonden.

De schaal van Richter is logaritmisch. Dit wil zeggen dat om 1 hoger te gaan op de schaal, de kracht 10 keer zo zwaar is. Een aardbeving van 5 op de schaal van Richter is dus 10 keer zo zwaar als een aardbeving van 4 op de schaal van Richter, enz.

Een aardbeving van 3 of minder is een kleine aardbeving en wordt door mensen zelfs niet gevoeld. Pas vanaf 4 op de schaal van Richter is deze voelbaar en kan er schade ontstaan. Een aardbeving tussen 5 en 6 op de schaal van richter is reeds een erg serieuze aardbeving met kleine tot gemiddelde schade.
Vanaf 7 of meer op de schaal van Richter spreken we van een (erg) zware aardbeving die veel tot zeer veel schade veroorzaakt tot zelfs totale verwoesting met 8 of 9 op de schaal van Richter.

De zwaarste aardbeving sinds het begin van de metingen was in 1960 in Chili, toen een aardbeving was van 9,5 op de schaal van Richter. De 10 op de schaal van richter werd dus nog niet gehaald sinds de metingen begonnen.

Een overzicht van de schaal van Richter:

1 Alleen meetbaar door instrumenten
2 Nauwelijks meetbaar, zelfs in de nabijheid van het epicentrum
3 Wordt gevoeld binnenshuis
4 Waarneembaar door de meeste mensen, weinig schade
5 Gevoeld door de meeste mensen, kleine tot gemiddelde schade
6 Gemiddelde schade
7 Grote schade
8 Totale vernietiging
9 Totale vernietiging

Schade van aardbevingen

Hoe zwaarder de aardbeving, hoe meer schade. Toch gaat dit niet altijd op. Een aardbeving in de zee of in een onbewoond gebied veroorzaakt (voor de mens) veel minder schade dan een aardbeving in een druk bewoond gebied. Steden en regios die regelmatig aardbevingen te verwerken krijgen, zijn in vele gevallen hierop voorzien. Gebouwen, wegen, bruggen, enz. zijn voorzien op de aardbevingen. Hierdoor vallen er ook meestal meer slachtoffers in gebieden waar men totaal niet gewend is aan aardbevingen, dan met een zelfs zwaardere aardbeving in een regio die erop voorzien is.
Eveneens doet uiteraard het aantal doden ook vooral of de aardbeving in dicht bevolkt gebied was of niet. De aardbeving waar het meeste aantal slachtoffers vielen was zeker niet de zwaarste sinds de metingen, maar had maarliefst 290.000 doden (in 2004, Tsunami Indische Oceaan) omwille van het feit dat deze een tsunami veroorzaakte. De tweede zwaarste is in China (Tangshan) op 27 juli 1976 met 250.000 doden omwille van zeer dicht bevolkt gebied. Toch staat deze aardbeving niet eens in de Top 10 van zwaarste aardbevingen op kracht, echter wel op nummer 2 van meeste aantal doden.

Diepte van de aardbeving

Eveneens is er nog een verschil hoe diep een aardbeving ontstaat. Hoe dieper, hoe minder zwaar de aardbeving aan de oppervlakte komt en hoe minder zwaar de schade is. Aardbevingen komen meestal in de bovenste 30 km van de aardlagen; maar er zijn eveneens aardbevingen die tot meer dan 600 km diepte ontstaan. Sommige aardbevingen komen zeer ondiep voor, zelfs minder dan 3 kilometer diepte.

Waar is de aardbeving?

De locatie waar een aardbeving ontstaat is vrij eenvoudig te bekomen doordat wereldwijd zeer veel meters staan die zeer gevoelig zijn. Deze apparatuur meet de bevingen. Door het vergelijken van 3 of meer seismografen (de toestellen die de metingen doen), kan men berekenen op welke locatie deze exact ontstaan is.

Tsunami

Een tsunami ontstaat indien er een (zware) aardbeving is geweest in de oceaan. Deze grote trillingen brengen een golfpatroon in het water. Je kan het vergelijken met de cirkels die ontstaan als je een steentje in het water werpt.
Als deze golf het land bereikt, wordt het water hoger en hoger, omdat het water ondieper wordt. De golf gaat vervolgens verder dan de normale kustlijn en spoelt zo in het land, met alle gevolgen daarvan met veel schade en kost van mensenlevens.

Een dergelijke golf brengt geen schade aan boten die in de oceaan zelf liggen, omdat deze van de kust verwijderd zijn en de zee dus nog niet ondieper wordt.
Een dergelijke golf verplaatst zich bovendien vrij traag. Het kan verschillende uren duren tussen het ontstaan van de golf (door de aardbeving) en het aankomen van een tsunami aan land. Daarom kunnen er dus waarschuwingssystemen worden opgesteld om de bevolking te informeren op plaatsen met hoog risico op tsunami's.

Een zeer bekende tsunimi was deze door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra op 26 december 2004. Doordat er geen waarschuwingssyteem was op de gebieden in Zuid-Oost Azië vielen er veel slachtoffers aan de kusten. Dit terwijl de tsunami meerdere uren (voor sommige kuststreken wel 5 uur) nà het ontstaan van de tsunami pas aan land kwam. Een waarschuwingssysteem had dus ruim voldoende tijd kunnen geven voor evacuatie. Spijtig genoeg was er geen dergelijk systeem.

Geschiedenis

In het verleden zijn er een aantal zware aardbevingen geweest. De kracht van aardbevingen wordt echter nog maar vrij recent gemeten, waardoor de kracht niet overal van geweten is.

224 v. Chr. De vernietiging van de Kolossus van Rodos; kracht onbekend

22 december 856 na Chr. in Syria (Aleppo). 230.000 doden; kracht onbekend

1556, de meest dodelijkste aardbeving die gekend is, met zo'n 830.000 doden. De kracht is echter onbekend.

November 1667, Caucasia, Shemakha. 80.000 doden; kracht onbekend

9 april 1721: 250.000 doden in Iran; kracht onbekend

1 november 1755, Portugal. 8,7 op de schaal van Richter met 70.000 doden.

18 april 1906 in San Franscisco, Californië. 3.000 doden. Grootste dodental sinds 1811 (en tot nu toe) in de USA (sinds dan zijn maar betrouwbare cijfers gekend).

28 december 1908. Messina, Italy. 7,2 op de schaal van Richter met 72.000 doden.

12 december 1920, Haiyuan (China). 7,8 op de schaal van Richter, 200.000 doden.

1923 in Tokio, 200 000 doden, 7,9 op de schaal van Richter.

5 oktober 1948, Ashgabat, Turkmenistan (voormalig USSR), 7,3 op de schaal van Richter, 110.000 doden

4 november 1952 n Kamchatka. De vierde zwaarste aardbeving ooit (waarvan de kracht gekend is). Echter wel goed nieuws: geen doden en 'slechts' 1 miljoen dollar schade.

1959 in zuidelijk Montana (USA), vormde een meer en is daarom ook "Quake Lake" genoemd. Kracht: 7,5 op schaal van Richter.

1960 in Chili. Een kracht van 9,5 op de schaal van richter. 5.000 doden, 2.000.000 daklozen. Dit is de zwaarste aardbeving ooit waarvan de kracht gekend is. 550 miljoen dollar schade.

28 maart 1964. Prince William Sound, Alaska. De zwaarste aardbeving ooit op grondgebied van de USA met een kracht van 9,2; de tweede zwaarste aardbeving ooit wereldwijd. "Slechts" 128 doden. 311 miljoen dollar schade.

1970 in Peru, 40.000 slachtoffers door een landverschuiving.

27 juli 1976 in China (Tangshan), 250.000 doden; kracht 8,0 op schaal van Richter. Men denkt echter dat er twee tot drie keer meer doden waren.

1976 in Guatemala met 23.000 doden; kracht 7,5 op schaal van Richter

1985 te Michoacán (Mexico), 9.500 doden; kracht 8,1 op de schaal van Richter.

1988 (7 december) in Armenia (Soviet Unie); 25.000 doden, kracht 7,2 op schaal van Richter

1999 in Turkije, meer dan 17.000 doden; kracht 7,4 op schaal van Richter.

26 januari 2001 te Gujarat (India) meer dan 20.000 doden

26 december 2003 te Bam (Iran); met meer dan 43.000 doden, 6,3 op de schaal van Richter. 90% van de gebouwen in het oude gedeelte van de stad Arg-e Bam ging verloren.

26 december 2004 in Indische Oceaan (Tsunami), meer dan 290.000 doden

8 oktober 2005, te Kasjmir, meer dan 53.000 doden (+ nog tienduizenden door de winter omwille van verwoeste huizen)

27 mei 2006 in Java, 5.800 doden, 6,3 op schaal van Richter.

12 mei 2008, in de Chinese provincie Sichuan. Kracht van 7,9 op de schaal van richter. 70.000 doden, 200.000 gewonden; aantallen kunnen nog stijgen.

De zwaarste aardbeving na 1900 (met metingen dus), is in Chili op 22-05-1960 met kracht 9,5 op schaal van Richter. De tweede zwaarste is in Alaska op 28-03-1964 met kracht 9,2 op de schaal van Richter. Op nummer drie staat opnieuw Alaska op 9-3-1957 met een kracht van 9,1 op de schaal van Richter.

Vertalingen

Niet alle informatie kan worden aangeboden in het Nederlands op bovenstaande kaarten. Reden is dat de internationale seismologische centra enkel de informatie in het Engels aanbieden en geen moeite willen doen om deze in het Nederlands te plaatsen.
Daarom geven we een aantal vertalingen die mogelijk worden gebruikt op één of meerdere kaarten hierboven.

 • Magnitude: kracht van de aardbeving (kracht op de schaal van Richter)
 • Last update: laatste keer dat de kaart werd bijgewerkt
 • Earthquakes on the map: het aantal aardbevingen dat te zien is op de kaart
 • Earthquake: aardbeving
 • Depth in km: diepte van de aardbeving in kilometer (hoe diep onder de aardoppervlakte)
 • Not yet know: nog niet bekend
 • Last hour: aardbevingen laatste uur
 • Last day: aardbevingen laatste dag (vandaag)
 • Last week: aardbevingen laatste week
 • UTC: tijdzone waarin de tijd uitgedrukt is (2 uur eerder dan Belgische/Nederlandse tijd).

Bronnen:
Aardbevingen informatie wordt permanent (realtime) bijgewerkt met de laatste nieuwe informatie over aardbevingen.
Metingen worden wereldwijd gedaan door talloze professionele meetstations.
SeniorenNet haalt haar informatie van 2 gespecialiseerde seismologische organisaties.

Bron eerste kaart Europa:
               EMSC-CSEM
               European-Mediterraen Seismological Centre.
               http://www.emsc-csem.org/

Bron overige kaarten:
               U.S. Geological Survey
               Department of the Interior/USGS
               http://www.usgs.gov/


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?