Waar vandaan: Gezond leven > Gezondheid > Kanker staat niet gelijk met pijn

Kanker staat niet gelijk met pijn

Kanker en pijn?
In de beginfase doet kanker haast nooit pijn.
Eén op twee kankerpatiënten krijgt vroeg of loot lichte tot hevige pijnaanvallen. In geval van gevorderde kanker wordt pijn - indien niet afdoende behandeld - het belangrijkste symptoom bij 70 van de patiënten.
Niet elke kanker gaat echter noodzakelijk gepaard met lichamelijk lijden.
Veel hangt af van waar het gezwel zich bevindt, de manier waarop het zich ontwikkelt, en ook van de reactie van de persoon in kwestie (angst en schrik versterken het pijngevoel).

De arts kan de pijn in 8 à 9 gevallen op de tien verzachten of wegnemen!

Indien u pijn heeft, aarzel nooit dit ter sprake te brengen bij de arts of verpleegkundige. Doeltreffende behandelingen kunnen u helpen.

Pijn is behandelbaar
Kankerpijnen zijn doeltreffend te verhelpen in 8 à 9 gevallen op de tien. Tussen aspirine en morfine ligt nog een hele waaier produkten, waaronder ontstekingsremmers en zelfs antidepressiva.

Het arsenaal van de beschikbare geneesmiddelen is ruim voorzien.

Meestal gaat het om toediening via de mond (tabletten, siroop, enz....) en in geval van nood met moderne toestelletjes (onderhuidse inspuiting, morfinepompjes, enz...). Indien geneesmiddelen de pijn niet de baas kunnen, zijn andere behandelingen mogelijk:

 • bestraling, bijvoorbeeld om een pijnlijke uitzaaiing in het botweefsel te verkleinen;
 • chemotherapie, om een gezwel dat op een zenuw drukt te verkleinen;
 • heelkunde, om de overbrenging van pijnprikkels in het zenuwstelsel te onderbreken.

Dergelijke behandelingen hebben niet tot doel de kanker te genezen, maar wel het leven draaglijk te maken. Het gaat dus niet om overdreven medische behandeling tegen elke prijs!
Pijnverlichting kan niet slagen zonder rekening te houden met gevoelens van angst, schrik of depressie bij de patiënt. Luisteren en ondersteunen zijn eveneens van belang om doeltreffende pijnverlichting mogelijk te maken.

Morfine uit de taboesfeer halen
Morfine boezemt velen angst in.
Ten onrechte!

Correct gebruik bij kankerpijn-patiënten, onder toezicht van de arts, vormt een doeltreffende behandeling die gedurende lange tijd bruikbaar blijft, niet tot verslaving leidt en de levenskwaliteit verbetert. Morfine wordt meestal via orale weg toegediend. Vroeger gebeurde dit om de vier uur, onder de vorm van een siroop. Heden ten dage zijn er pilletjes voorhanden met een werkingsduur van 12 uur, zodat een inname tweemaal daags volstaat om effectieve pijncontrole tot stand te brengen.

Ten onrechte valt het nog voor dat morfinegebruik gevreesd, uitgesteld of geweigerd wordt.

De angst die morfine inboezemt, houdt verband met de misvattingen die er nog steeds de ronde over doen. Reden te meer om deze misvattingen eens en voor altijd recht te zetten.

Heel wat misvattingen doen de ronde
Enkele voorbeelden:

 • "Van morfine word je verslaafd..."
  Fout! Indien gebruikt voor pijnbestrijding, op voorschrift van de arts, leidt morfine nooit tot verslaving.
 • "Morfine verkort de levensverwachting..."
  Fout! Doorgaans is het omgekeerde waar, aangezien pijnverlichting een zeker herstel van de patiënt mogelijk maakt.
 • "Morfine veroorzaakt verwarring of slaperigheid... "
  Fout! Verwarring is te vermijden door de dosering aan te passen. Eventuele slaperigheid in het begin verdwijnt na enkele dagen, zo gauw de patiënt weer op krachten is gekomen.
 • "Morfine dient gereserveerd te blijven voor de laatste levensfase... "
  Fout! Zo gauw minder krachtige geneesmiddelen niet meer toereikend zijn, is morfinegebruik aangewezen. Indien nodig kan dit gebruik lange tijd doorgaan (maanden of zelfs jaren).

Respecteer de dosering
Doeltreffende pijnstilling gebeurt aan de hand van enkele strikte regels. Het gaat erom afdoende dosissen te geven op vastgestelde tijdstippen.

Het is de basisregel nooit de pijn terug te laten opkomen.

Daardoor is het mogelijk de dosering te beperken en toch de klok rond pijnstilling te bekomen.

De behandeling dient steeds op maat gesneden te zijn, naargelang de oorsprong van de pijn, het ziekteverloop en de individuele gevoeligheid voor de geneesmiddelen.
Soms probeert de patiënt, met de beste bedoelingen, op eigen houtje de hoeveelheid geneesmiddelen te verminderen, of de inname uit te stellen, zodat het tot een pijnaanval komt, waardoor de doeltreffendheid van de behandeling in het gedrang komt.
Om dit risico niet te lopen is het beter er ronduit over te praten met uw arts of verpleegkundige.

Om u te helpen:
Alleen u weet precies wanneer u pijn heeft en hoe erg de pijn is.
Alleen u kunt zeggen of de pijnstilling geslaagd is.
Aarzel nooit er over te praten met het verzorgingspersoneel.
Zo helpt u hen u nog beter te verzorgen.

Zowel in het ziekenhuis als thuis staan heel wat hulpmogelijkheden ter beschikking.

Wees niet bang hier inlichtingen over in te winnen. Bel de Vlaamse Kankertelefoon, een dienst die wordt aangeboden door de Vlaamse Liga tegen Kanker, en u weet al snel welke hulp bij u in de buurt beschikbaar is, telefoonnummer: 070/222.111.
Deze dienst is elke werkdag van 9 tot 17 uur beschikbaar.

Bron: Vlaamse Liga tegen Kanker

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?