Waar vandaan: Gezond leven > Levenseinde > Euthanasie

Euthanasie

Hier ziet u iemand die het echt niet meer ziet zitten en erg lijdt, en daarom mogelijk euthanasie wil plegen.-
Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Ze wensen dan ook zelf de beslissing te nemen om er een einde te aan maken. Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen, door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek. Het verschil met hulp bij zelfdoding is dat daar de betrokkene de middelen zelf inneemt. Een aantal (medische) handelingen vallen niet onder het begrip euthanasie: het staken of nalaten van een medisch zinloze behandeling, het toedienen van pijnstillende middelen, het stopzetten van reanimatie en het niet meer toedienen van vocht en voedsel.

De discussie rond euthanasie geraakt in een stroomversnelling. Wetsvoorstellen zijn ingediend; juridische en ethische discussies laaien op. Enquëtes wijzen uit dat de meerderheid van de bevolking én van de artsen voorstander is van vrijwillige euthanasie. Tot nog toe blijft de inhoudelijke wetgeving terzake uit. Er is geen wet die regelt wanneer euthanasie en hulp bij zelfdoding toegestaan zijn.

De vereniging Recht op Waardig Sterven ijvert voor de erkenning van het recht om persoonlijk te oordelen over de meest aanvaardbare manier om het eigen leven te beëindigen. Als lid van de vereniging krijgt u een meertalig modulair levenstestament waarin u uw recht op waardig sterven opeist. Het is een laatste wilsbeschikking waarin u bewust uw wil te kennen geeft voor situaties waarin u door een mentaal trauma of mentale degradatie (diepe dementie of diepe aanhoudende coma) wilsonbekwaam zou worden.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Léon Favyts op het volgende adres:

Recht op Waardig Sterven (RWS) vzw
Constitutiestraat 33 2060 Antwerpen
tel./fax (03) 272 51 63
URL:
rws.be
E-mail:
leon.favyts@pandora.be

Artikels

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: