Grens- en seizoenwerknemers

1. Wat zijn een grenswerknemer en een seizoenwerknemer?

Een grenswerknemer werkt in een land grenzend aan België. In beginsel keert hij iedere dag naar zijn verblijfplaats in België terug.

Een seizoenwerknemer in het buitenland verricht seizoenarbeid gedurende een periode van minder dan één jaar voor rekening van een werkgever van dat land. Hij behoudt zijn verblijfplaats in België en zijn familie blijft hier wonen.

2. Het recht op aanvulling

Indien u tijdens uw loopbaan grens- of seizoenwerknemer in het buitenland bent geweest, was u in de regel tijdens uw tewerkstelling onderworpen aan de pensioenwetgeving van het land van tewerkstelling. Voor die tewerkstelling zal u waarschijnlijk aanspraak maken op een buitenlands pensioen.

Aan Belgen, staatlozen, erkende vluchtelingen en al diegenen die krachtens de verordeningen of verdragen met Belgische onderdanen worden gelijkgesteld, waarborgt de Belgische wetgeving voor die tewerkstelling een pensioenbedrag alsof die activiteit in België werd uitgeoefend.

Bij het buitenlands pensioen kan dus een Belgische aanvulling worden verleend. Om aanspraak te kunnen maken op deze aanvulling moet u wel de toekenning vragen van het buitenlands pensioen voor deze tewerkstelling.

Ongeacht zijn of haar nationaliteit bestaat voor de langstlevende echtgenoot of echtgenote van voornoemde grens- of seizoenwerknemer een gelijkaardige regeling.

3. Hoe wordt de aanvulling berekend?

Aan de bevoegde buitenlandse instelling vragen wij een opgave van de in dat land bewezen tewerkstelling. Dit bewijs wordt geleverd op de wijze bepaald in de buitenlandse wetgeving. Bij niet-onderwerping aan een buitenlandse pensioenregeling volstaan getuigschriften van de werkgevers.

Indien bewezen is dat grens- of seizoenarbeid werd uitgevoerd, wordt een pensioen berekend op basis van de loopbaan in België en de loopbaan als grens- of seizoenwerknemer. Dit pensioen noemen wij het "intern recht".

Aan de dagen grens- en seizoenarbeid worden forfaitaire lonen toegewezen.

De aanvulling, ook wel complement of supplement genoemd, is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van het intern recht en de som van twee bedragen. Het eerste bedrag is dat van het Belgisch pensioen voor de Belgische tijdvakken. Het tweede bedrag is dat van het buitenlands pensioen voor de grens- of seizoenarbeid.

Als het buitenlands pensioen niet alleen vastgesteld is op basis van een tewerkstelling als grens- of seizoenwerknemer dan wordt het bedrag ervan slechts gedeeltelijk in mindering gebracht. Het buitenlands pensioen wordt dan eerst vermenigvuldigd met een breuk. De teller omvat alleen de perioden als grens- of seizoenwerknemer en de noemer omvat alle perioden die in het buitenland in aanmerking komen voor het pensioen.

Bron: Rijksdienst voor pensioenen

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Ken je iemand persoonlijk die doof of slechthorend is?