De loopbaan

Ze bestaat niet alleen uit perioden van tewerkstelling als lid van het stuur- en cabinepersoneel maar ook uit de periode van gelijkstelling in die hoedanigheden.

De gelijkgestelde perioden

  • De perioden van onvrijwillige werkloosheid, ziekte, bevallingsrust, invaliditeit en beroepsopleiding komen voor gelijkstelling in aanmerking. Tijdens de voorgaande activiteit moest u dan wel onderworpen zijn aan de bijzondere regeling voor het vliegend personeel.
  • Andere perioden (militaire dienst in België, erkende dienst als gewetensbezwaarde, van inactiviteit wegens arbeidsongeval of beroepsziekte met een ongeschiktheid van ten minste 66 %, vakantie, staking en loopbaanonderbreking) worden in beginsel gelijkgesteld in de hoedanigheid die u had bij de aanvang van die perioden.
  • Voor de periode van militaire dienst en erkende dienst als gewetensbezwaarde kan de gelijkstelling ook verleend worden indien u lid van het vliegend personeel werd binnen de drie jaar volgend op het einde van die perioden en u tenminste één jaar in die hoedanigheid werkzaam bleef.

De perioden van tewerkstelling

  • Gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling als lid van het vliegend personeel.

Dit is een tewerkstelling per kalenderjaar van ten minste

  • 185 dagen van ten minste 4 uur of
  • 150 vlieguren.

Het is mogelijk dat in een kalenderjaar de gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling slechts wordt bereikt door samenvoeging van de activiteiten als lid van stuur- en cabinepersoneel. In dat geval is de gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling in de hoedanigheid van lid van het cabinepersoneel bewezen.

We nemen aan dat elke gepresteerde arbeidsdag en elke daarmee gelijkgestelde dag ten minste negenenveertig vluchtminuten omvat.

  • Het bewijs van de beroepsloopbaan als lid van het vliegend personeel

Dit wordt bijgebracht als volgt:

  • Voor de periode voor 1 januari 1964 (voor 1 januari 1981 voor testpiloten en stewardessen). Alle rechtsmiddelen, getuigen en vermoedens inbegrepen, zijn toegelaten om te bewijzen dat men lid was van het vliegend personeel. De bijdragen als gewoon werknemer moeten gestort zijn of u moet gerechtigd zijn op een gelijkstelling zoals voorzien in de algemene regeling.
  • Voor de periode na 31 december 1963 (na 31 december 1980 voor testpiloten en stewardessen) wordt het bewijs geleverd door middel van bescheiden die aantonen dat de bijzondere bijdragestorting werd gedaan of dat gelijkstelling als lid van het vliegend personeel kan worden verkregen.

Bron: Rijksdienst voor pensioenen

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?