Deeltijdse werknemers met behoud van rechten

Het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten werd ingevoerd met ingang van 1 juni 1993. Zonder in detail te treden, kan gesteld worden dat dit statuut tot doel heeft sommige werknemers, die al of niet gedwongen deeltijds werk aanvaarden, (ofwel vanuit de werkloosheid ofwel vanuit een voltijdse betrekking), het recht op volledige sociale uitkeringen te waarborgen indien ze (terug) werkloos worden.

De pensioenreglementering kent 2 categorieën deeltijdse werknemers met behoud van rechten:

  1. diegenen met een inkomensgarantie-uitkering
  2. diegenen zonder een inkomensgarantie-uitkering.

Voor deze beide categorieën worden de pensioenrechten op een verschillende manier vastgesteld.

6.1. Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en met inkomensgarantie-uitkering

Deze werknemers krijgen, naast hun loon, nog een uitkering vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het genot van deze uitkering is evenwel afhankelijk van een aantal voorwaarden: het gemiddeld aantal gepresteerde uren, het gemiddeld bruto-maandinkomen en het gemiddeld netto-maandinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden.

Belangrijk

Uw pensioenopbrengst van het kalenderjaar, waarin de gelijkgestelde dagen zijn gelegen die volgen uit uw deeltijdse arbeid met behoud van rechten, mag niet hoger zijn dan de pensioenopbrengst van het daaraan voorafgaande jaar.

6.2. Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en zonder inkomensgarantie-uitkering.

U wordt tot deze categorie gerekend wanneer u, naast uw loon, geen bijkomende uitkering meer ontvangt omdat uw gemiddeld aantal gepresteerde uren, uw gemiddeld bruto-maandinkomen op uw gemiddeld netto-inkomen bepaalde grenzen te boven gaat.

Het aantal gelijkgestelde dagen dat u kan verkrijgen, wordt in dit geval beperkt tot 1.560. De berekening van deze gelijkgestelde dagen gebeurt op basis van het minimum gewaarborgd jaarloon van (index 109.45 vanaf 1 februari 2002).

Bovendien geldt ook hier de regel dat de pensioenopbrengst van het kalenderjaar waarin de gelijkgestelde dagen zijn gelegen die volgen uit uw deeltijdse arbeid met behoud van rechten, niet hoger mag zijn dan de pensioenopbrengst van het daaraan voorafgaande jaar.

Bron: Rijksdienst voor pensioenen

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: