Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Pensioen: alternatieven

Pensioen: alternatieven

Alternatieven pensioenDe fiscale voordelen van pensioensparen en levensverzekeringen zijn reëel, maar blijven beperkt. Het loont dan ook de moeite op zoek te gaan naar rendabele alternatieven op lange termijn die voldoende flexibel zijn en die u dus volledig kunt aanpassen aan uw situatie.

De mogelijkheden zijn legio. Als de rente hoog is, zijn kasbons een interessante optie. Ook beleggingsverzekeringen met een langere looptijd verdienen uw aandacht. U kunt eveneens voluit kiezen voor de beurs, rechtstreeks beleggen in aandelen of obligaties en zelf uw portefeuille beheren.

Een andere oplossing is dat u uw bankadviseur een portefeuille op maat laat samenstellen die daarna in nauw overleg wordt beheerd. Of u kunt investeren in een of meer beleggingsfondsen. Daarmee vertrouwt u uw geld toe aan specialisten en kunt u via een relatief beperkte inzet meeprofiteren van de ontwikkeling van markten waar u anders nooit zou kunnen meespelen. Deze laatste oplossing verdient zeker aanbeveling als u niet van plan bent om zelf uw beleggingen op de voet te volgen.

Beleggingsfondsen kunnen worden gespreid over aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen (bijvoorbeeld grondstoffen) en liquiditeiten, of een combinatie daarvan. Eventueel kunnen ze worden toegespitst op sectoren, landen/regio's of thema's.

Er bestaan ook fondsen met een vaste looptijd, waarvan u vooraf weet hoeveel het resultaat minimaal of maximaal kan bedragen. In vele gevallen bieden ze een kapitaalbescherming (vóór kosten) op de eindvervaldag. Dikwijls wordt de eventuele winst tussentijds veiliggesteld.

Ten slotte bestaan er verzekeringsformules, gekoppeld aan beleggingsfondsen, de zogenaamde tak 23-verzekeringen. Die bieden geen gegarandeerd rendement, maar volgen de resultaten van de beleggingsfondsen, wat op lange termijn gewoonlijk tot een hoger rendement leidt.

Sparen levert een bijkomend inkomen op

Welke vorm van beleggen u ook kiest, door te sparen op lange termijn kunt u een aanzienlijk kapitaal opbouwen.

Bart is 30 jaar. Maandelijks spaart hij 125 euro die hij belegt in een aandelenfonds met een verwachte opbrengst van 7,25% (instapkosten en eventuele beursbelasting verrekend). Op zijn 65e krijgt Bart een kapitaal van 218 370 euro uitgekeerd.

Met dit kapitaal kunt u op dat ogenblik een aanvullend inkomen creëren. Als u bijvoorbeeld 125 000 euro belegt en een rendement behaalt van 5,25%, levert u dat een maandelijkse uitkering op van 517 euro, zonder dat u uw inlegkapitaal hoeft aan te spreken. Het spreekt vanzelf dat u het kapitaal ook kunt beleggen en in de loop der jaren geleidelijk kunt afbouwen naar gelang van uw behoeften.

Een andere oplossing is de lijfrente. U betaalt een eenmalige premie aan een verzekeringsmaatschappij, die u tot uw dood een periodieke rente garandeert. Deze oplossing is interessant voor mensen zonder rechtstreekse erfgenamen die hun kapitaal als een regelmatig inkomen willen gebruiken en zich niet met het beheer van dit kapitaal willen bezighouden.

Risico's vermijden

Hoeveel een aandelenbelegging opbrengt, is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie en de beurs, maar uiteraard ook van de stand van diezelfde beurs op het moment dat u uw geld incasseert. Als de beurs het op dat ogenblik slecht doet, zal uw rendement lager liggen.

De ervaring leert dat de beurs zich tot nu toe altijd heeft hersteld van inzinkingen. Bij een belegging op lange termijn zijn de risico's daarom kleiner. U kunt het zich immers veroorloven een tijdelijk verlies te boeken, aangezien dit op termijn in principe weer wordt goedgemaakt.

Kiezen voor een juist risicoprofiel

Cruciale gegevens bij het kiezen van de juiste belegging zijn uw beleggingshorizon (hoe lang wilt u uw geld beleggen) en uw risicoprofiel. Over het algemeen maakt men voor dat laatste een onderscheid tussen zeer defensief, defensief, dynamisch en zeer dynamisch.

Afhankelijk van uw risicoprofiel wordt belegd in verschillende spaar- of beleggingsproducten. Een defensieve beleggingsportefeuille zal bijvoorbeeld meer obligaties met een korte looptijd en een kleiner pakket aandelen bevatten. Die laatste zijn namelijk gevoeliger voor waardedalingen.
Een zeer dynamische beleggingsportefeuille zal daarentegen veel meer aandelen bevatten. Aandelen kunnen niet alleen sneller in waarde dalen, maar ook stijgen en het rendement zo opkrikken.

De verwachte opbrengst verschilt naar gelang van het type portefeuille. Bij een zeer dynamisch profiel ligt die verwachte opbrengst hoger dan voor een defensief profiel. Voor elk van deze profielen zijn de te verwachten rendementen gedurende een periode van meer dan 10 jaar bepaald. Een absolute zekerheid is dit niet, maar gezien de lange termijn hebben schommelingen van de economie en de beurs relatief weinig invloed op het uiteindelijke resultaat.

De rendementen zijn als volgt begroot:

  • zeer defensief: 3,25% tot 5,50%
  • defensief: 3,50% tot 6,75%
  • dynamisch: 3,75% tot 7,50%
  • zeer dynamisch: 4% tot 8%.
Conclusie: hoe hoger het risico, hoe groter de kans dat het resultaat hoger zal liggen.

U belegt jaarlijks 1 800 euro (via een maandelijkse storting van 150 euro). Hoeveel is de verwachte opbrengst na 35 jaar, instapkosten en eventuele beursbelasting verrekend?

 

Verwacht % rendement

Verwacht eindbedrag

4,50

144 793 euro

5,25

170 581 euro

5,75

190 009 euro

6,25

211 933 euro

 

Uw bankadviseur bepaalt aan de hand van een analyse welk soort risicoprofiel u hebt. Samen met u bekijkt hij ook welk kapitaal u het best opbouwt om uw financiële plannen te realiseren, of om te voorkomen dat uw inkomen plots sterk daalt.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: