Waar vandaan: Geld & Werk > AOW > AOW-gat: onbekende bedreiging voor de oudedag

AOW-gat: onbekende bedreiging voor de oudedag

Ruim 4 op de 5 Nederlanders (84%) is niet op de hoogte van het zogeheten AOW-gat. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIPO in opdracht van verzekeraar Generali heeft uitgevoerd. Volgens het NIPO worden 3,8 miljoen mensen getroffen door het AOW-gat. Het kan soms om forse bedragen gaan.

AOW-gat in het kort

Vanaf 2015 wordt het recht op AOW “geïndividualiseerd”. Dat is een mooi woord voor bezuinigen. Kort gezegd komt het er op neer dat iedereen die vanaf 2015 65 jaar wordt alleen recht heeft op zijn eigen AOW. Heeft u een jongere partner dan ontvangt u, in tegenstelling tot de huidige situatie, geen toeslag meer. De jongere partner ontvangt pas AOW op het moment dat deze zelf 65 jaar wordt.

Het onderzoek
Het NIPO heeft haar onderzoek verricht onder de groep 20 tot 50-jarigen met een partner. Op dit moment vallen er zo’n 2,6 miljoen huishoudens in deze groep. Het blijkt dat de overgrote meerderheid geen flauw benul heeft van het bestaan van het AOW-gat. Bovendien spelen er veelal persoonlijke omstandigheden die het probleem nog verergeren. Bijvoorbeeld omdat de jongere partner ook wil stoppen met werken op het moment dat de oudste met pensioen gaat. Ongeveer de helft van de groep 20 tot 50-jarigen wil bovendien eerder stoppen met werken. Mannen gemiddeld op een leeftijd van 58,5 jaar. Vrouwen geven aan te willen stoppen wanneer zij 52,7 jaar zijn. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de vrouw, meestal de jongere partner, wil stoppen op het moment dat ook haar partner stopt.

Wat betekent dit voor u
Voor ieder jaar leeftijdsverschil ontstaat er een tekort van € 7.549 per jaar. Bedraagt het leeftijdsverschil tussen u en uw partner bijvoorbeeld 3 ½ jaar, dan ontvangt u in totaal 3 ½ * € 7.549 = € 26.421 minder aan AOW in vergelijking met de huidige situatie. Wanneer u eerder wilt stoppen met werken en/of uw pensioenregeling niet optimaal is, dan loopt de inkomensachteruitgang verder op. Dat hoeft overigens niet persé te betekenen dat u op dat moment ook geld te kort heeft. Bij het beantwoorden van die vraag spelen ook uw vermogen en uw toekomstige uitgaven een rol.

Het wordt er niet beter op
De meeste ondervraagden hebben weinig vertrouwen in de AOW: ruim driekwart (78%) vindt de uitkering te laag en 55% verwacht dat de AOW verder versoberd zal zijn tegen de tijd dat zij zelf met pensioen gaan. 83% van de respondenten uit het NIPO-onderzoek is van mening dat de overheid meer voorlichting moet geven over de toekomstige wijzigingen in de AOW. De behoefte aan meer informatie over en inzicht in de eigen oudedagsvoorzieningen is blijkbaar zeer groot.

Bron: Pensioen Voordeel


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?