Wettelijke erfopvolging

Wettelijke erfopvolging bij erfenis, successie en successierechtenWat is wettelijke erfopvolging?

Er is sprake van een wettelijke erfopvolging indien een erflater overlijdt zonder maatregelen te hebben genomen voor de vereffening en verdeling van zijn nalatenschap. Dat wil met andere woroden zeggen dat de regels welke gevolgd zullen worden voor de verdeling van het nalatenschap, door de wet bepaald zijn.

Ook de termen "erfopvolging bij versterf" en "erfopvolging ab intestat" worden hiervoor gebruikt.

De wettige erfgenamen

De wettige erfgenamen zijn de mensen die een band van verwantschap hebben met de overledene. Deze zijn:

  • bloedverwanten in dalende lijn (kinderen, kleinkinderen,...)
  • bloedverwanten in opgaande lijn (ouders, grootouders,...)
  • bloedverwanten in de zijlijn (broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes,...)
  • de langstlevende echtgenoot.

De langstlevende echtgenoot is dus geen bloedverwant, maar krijgt een aparte plaats naast de andere erfgenamen.

Bij geadopteerde kinderen wordt er vanuit gegaan dat deze afstammelingen zijn. Door het adopteren van het kind is er namelijk sprake van een juridische bloedverwantschap.

 E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: