Waar vandaan: Advies > Financieel advies

Welke mogelijkheden heb ik om mijn nalatenschap op de meest fiscaal vriendelijke manier te regelen?

Successieplanning is pas echt zinvol zodra jouw kinderen het hoogste successierechttarief (27%) moeten betalen. Dat is het geval als het netto-erfdeel per kind hoger ligt dan 250 000 euro. In Vlaanderen wordt dit erfdeel bovendien opgesplitst in een onroerend (gezinswoning, andere huizen of appartementen, gronden) en een roerend deel (geld, effecten, kunstwerken, meubels). De schijven worden op elk deel apart berekend, zodat je in theorie twee keer de grens van 250 000 euro kan benaderen en toch nog onder het hoogste tarief kunt blijven.

Je kan het te betalen successierecht op jouw nalatenschap be´nvloeden via:

  • jouw huwelijkscontract: wettelijk stelsel, algehele gemeenschap van goederen, scheiding van goederen, langst leeft, al heeft-beding of keuzebeding;
  • schenkingen, al dan niet onder voorwaarden;
  • testament: spreiding over verschillende erfgenamen, rechtstreeks legaat aan kleinkinderen, duolegaat;
  • tontine/beding van aanwas in het geval van samenwonenden.

Meer vragen & advies >> Archief.In samenwerking met :


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: