Kan ik veranderen van zorgvorm?

Kan ik veranderen van zorgvorm?

Van mantel- en thuiszorg naar residentiële zorg
Wanneer u reeds geniet van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg, en u verhuist naar een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis, dan heeft u na de verhuis onmiddelijk recht op tenlasteneming voor residentiële zorg.

De wachttijd van 4 maanden bij het indienen van een dossier geldt hier niet: de zorgbehoevende heeft recht op de eerste dag van de eerste volle maand dat men in de voorziening is opgenomen.

U dient uw zorgkas zo spoedig mogelijk in te lichten van de verandering van zorgvorm. Van belang daarbij is dat u zeker de datum vermeldt vanaf wanneer u in de residentiële voorziening zal verblijven.

Voor de administratieve verwerking heeft u een aavnraagformulier voor residentiële zorg en een verblijfsattest nodig. U kan het verblijfsattest bekomen bij de voorziening of bij de mutualiteit.

Van residentiële zorg naar mantel- en thuiszorg
Ook bij wijziging van residentiële zorg naar mantel- en thuiszorg dient u een nieuw aanvraagformulier in te dienen.

Wanneer u in de residentiële voorziening minstens een socre C haalde op de evaluatieschaal  tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting, dan kan u dit attest indienen om uw recht op mantel- en thuiszorg te verkrijgen.

Heeft u geen dergelijk attest, dan kan u één van de andere geldige attesten laten afnemen (zie punt 13: Wie heeft recht op een uitkering?).

Uw recht op uitkering loopt (evenuteel retro-actief) ononderbroken door. De wachttijd van 4 maanden is hier niet van toepassing.


Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.
E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: