Welke kosten worden gedekt?

Welke kosten worden gedekt?

De Vlaamse Zorgverzekering geeft een vergoeding voor de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevenden.

Daarbij maakt men een onderscheid tussen enerzijds mantel-en thuiszorg, en anderzijds residentiële zorg.

Mantel-en thuiszorg
Wie in een thuissituatie of in een serviceflat verblijft en langdurig ernstig zorgbehoevend is, kan een aanvraag doen voor mantel-en thuiszorg.

De vergoeding is onafhankelijk van het inkomen, de familiale situatie en de ernst van de zorgbehoefte. Eens men aan de minimum-criteria voldoet komt men in aanmerking voor een maandeljikse vergoeding van 130 euro.

Residentiële zorg
Wie in een erkende residentiële voorziening verblijft kan een aanvraag doen voor residentiële zorg. In dit geval moet men niet zwaar zorgbehoevend zijn: een verblijfsattest van het tehuis volstaat om recht te hebben op een maandelijkse betaling van 130 euro.

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.
E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?