Oppashulp

Oppashulp

Een dienst voor oppashulp bestaat uit een groep van vrijwilligers die zowel ’s nachts als overdag thuis de oppas van zorgbehoevenden voor hun rekening nemen.

Deze oppas bestaat uit het verzorgen van een aantal basisbehoeften, het houden van gezelschap en het garanderen van de veiligheid.

De kostprijs van deze vorm van ondersteuning bevat enkel een vergoeding voor de werking van de dienst. Deze mag maximaal 2,50euro per uur bedragen  indien het gaat om dagopvang of 25.00 euro per nacht (van 22 uur tot 7 uur) voor nachtoppas.

Nachtoppas
Indien men tijdens  de nacht een beroep wenst te doen op oppas voor personen van ongeacht welke leeftijd kan men terecht bij een dienst voor oppashulp.
Zij verzorgen de opvang alsook de hygiënische basisbehoeften tijdens de nacht.

De mutualiteit voorziet een beperkte tussenkomst  bij het uitvoeren van nachtoppas door een erkende dienst. De voorwaarden en de hoogte van de tussenkomst kunnen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit en worden daarom niet verder besproken. U kan hiervoor best contact opnemen met uw mutualiteit.

Oppas gehandicapte kinderen
De oppas bij gehandicapte kinderen is bedoeld om het kind op te vangen wanneer er geen andere oppasser ter beschikking is. De hulp bestaat enkel uit het gezelschap houden van het kind en het helpen bij eten en/of verplaatsen.Het  is niet de bedoeling dat de oppasser huishoudelijke of verpleegkundige taken uitvoert.

Deze vorm van oppas kan georganiseerd worden door de mutualiteiten maar er zijn ook  andere organisaties die een dergelijke vorm van opvang organiseren.  De voorwaarden om van deze hulp te kunnen genieten (leeftijd, aantal uren,...) kunnen verschillend zijn. De oppasfactuur wordt door de mutualiteiten eveneens onder bepaalde voorwaarden terugbetaald.

Thuisoppas bij landurig zieken,bejaarden en personen met een handicap
Langdurig zieke of hulpbehoevende personen die permanente hulp nodig hebben kunnen voor een maximum aantal uren per maand de hulp inroepen van een oppashulp.  Deze dienst bestaat uit vrijwilligers die aan huis komen en vooral zorgen voor gezelschap en ondersteuning. Zij mogen geen verpleegkundige of onderhoudstaken uitvoeren.  Maar kunnen wel helpen  bijvoorbeeld: zich verplaatsen, klaarzetten van medicatie en opwarmen van maaltijden.

Deze vorm van oppas wordt aangeboden door het centrum voor algemeen welzijnswerk van de mutualiteit, maar ook door een aantal andere organisaties waaronder familiezorg, familiehulp, ....

Thuisoppas bij zieke kinderen
De mutualiteiten organiseren thuisoppas voor zieke kinderen wiens beide ouders door hun werk niet in staat zijn thuis te blijven om voor hen te zorgen.

De leeftijd tot wanneer de opvang wordt georganiseerd, het aantal uren en de kostprijs, kunnen verschillen van mutualiteit tot mutualiteit.

De oppashulp staat in voor het toedienen van medicatie en het bereiden van maaltijden en bezorgt de ouders op het einde van de dag een evalutatie over het verloop van de dag (ziektebeeld, speel-en eetgedrag).


Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.


Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.
E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?