Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Klimaatverandering > Opwarming aarde bedreigt pinguïns

Opwarming aarde bedreigt pinguïns

Bali, Indonesië - De pinguïnpopulaties op Antarctica staan onder druk door de klimaatverandering, blijkt uit een nieuw WWF-rapport.

Het rapport, Antarctic Penguins and Climate Change, toont aan dat de druk op de vier pinguïnpopulaties die op Antarctica broeden, toeneemt. Door de opwarming gaan belangrijke gronden verloren waarop sommige pinguïns hun jongen grootbrengen. Andere vinden steeds minder voedsel door de combinatie van de klimaatverandering en overbevissing.

"De pinguïns op Antarctica hebben al een lange weg achter zich," zegt Anna Reynolds, vice-directeur van WWF’s internationale klimaatprogramma. "Nu lijkt het erop dat deze iconen van de zuidpool een bijzonder harde strijd tegemoet gaan om zich aan te passen aan deze ongezien snelle klimaatverandering."

De opwarming op het Antarctisch schiereiland voltrekt zich vijf keer sneller dan de gemiddelde globale opwarming. De uitgestrekte Zuidelijke Oceaan is opgewarmd tot op een diepte van 3000 meter.

Het zeeijs - ijs dat wordt gevormd door zeewater - bedekt 40 procent minder gebied voor de kust van het West-Antarctische schiereiland dan 26 jaar geleden. Dit leidde tot een afname van de hoeveelheden krill: de belangrijkste voedselbron van de Chinstrap-pinguïns. Het aantal Chinstraps nam in sommige kolonies met 30 tot 66 procent af, omdat de jongen door voedselgebrek moeilijker kunnen overleven. Hetzelfde geldt voor de Gentoo-pinguïns, die steeds meer van de kleiner wordende krillvoorraden afhankelijk zijn omdat overbevissing hun gebruikelijke voedselbronnen doet verdwijnen.

Sommige kolonies van de keizerspinguïn - de grootste en sierlijkste pinguïn ter wereld - werden de afgelopen 50 jaar gehalveerd. Door de warmere wintertemperaturen en hardere winden moeten de pinguïns hun kuikens op alsmaar dunner zeeijs grootbrengen. Al vele jaren breekt het zeeijs vroeg af. Hierdoor gaan heel wat eieren verloren en sterven tal van pinguïnjongen die nog niet op eigen kracht kunnen overleven.

Aan de noordwestkust van het Antarctisch schiereiland, waar de opwarming het meest dramatisch is, namen de populaties Adélie-pinguïns de afgelopen 25 jaar met 65 procent af. Niet alleen werd hun voedsel steeds schaarser door de verdwijning van het zeeijs, bovendien kwamen de Gentoos en de Chinstraps - die wat warmere temperaturen kunnen appreciëren - zich in het gebied vestigen.

Warmere temperaturen betekent ook dat de atmosfeer meer vocht kan vasthouden, wat op zijn beurt tot meer sneeuw leidt. Wetenschappers vrezen dat de Adélie-pinguïns, die nood hebben aan ijs- en sneeuwvrij land om hun jongen groot te brengen, wel eens het onderspit zou kunnen tegenover hun 'warmteminnende' neefjes.

"Het voedselweb van Antarctica, en bijgevolg het overleven van pinguïns en tal van andere soorten, is onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het zeeijs," verklaart James P. Leape, Directeur-generaal van WWF International. "Om Antarctica te beschermen en de gezondheid van onze planeet te redden, moeten de ministers in Bali zich engageren voor een reductie van de CO2-uitstoot in de industrielanden met 30% tegen 2020. Het is cruciaal dat vandaag in Bali de nodige beslissingen worden genomen om gevaarlijke klimaatveranderingen te stoppen en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80% terug te dringen."

Bron: WWF

 


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Ken je iemand persoonlijk die doof of slechthorend is?