Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Klimaatverandering > 1/5 aangekochte emissierechten brengt niets bij

België rekent te veel op aankoop uitstootrechten om Kyoto te halen

Eén op vijf uitstootkredieten die verhandeld worden via het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyotoprotocol, brengt niets bij tot het milieu of tot het stoppen van de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw rapport van WWF. Volgens het rapport kan en zal 20 procent van de projecten die geregistreerd zijn via het CDM, ook uitgevoerd worden zelfs zonder CDM-financiering. Het CDM brengt met andere woorden in één geval op vijf niks extra bij tot de reductie van broeikasgassen, integendeel. Bovendien toont het rapport ook aan dat het CDM onrustwekkend weinig bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Nochtans is ook dat een grote vereiste van de Kyoto-regels.

In het rapport “Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development objectives?”, geeft WWF ook een lijst met mogelijkheden om het CDM te verbeteren. Het gaat onder meer over een versterking van de projectmethodologieën, en een verbetering van de controle en van de transparantie van de controlerende organisaties. WWF erkent dat er onlangs stappen zijn genomen om het CDM te verbeteren, maar toch zijn er nog verdere aanpassingen nodig en haalbaar. WWF roept de regeringen daarom op om die verbeteringen aan het belangrijkste emissiehandelssysteem van het Kyoto-protocol door te voeren op de komende VN-klimaatgesprekken in Bali. 

“Het CDM is een nieuw en heel belangrijk instrument, maar het moet verfijnd worden om zijn doel te bereiken,” zegt Sam Van den plas, klimaatspecialist van WWF-België. “De VN moet ervoor zorgen dat CDM-projecten het milieu beschermen door echt additioneel te zijn, en dus echt een extra voordeel bereiken voor het milieu, wat zonder de financiële steun van het CDM niet het geval zou zijn geweest. De regeringen moeten er op de komende VN-klimaatgesprekken in Bali voor zorgen dat het CDM zijn volle potentieel haalt en een centraal mechanisme blijft in het internationale klimaatakkoord na 2012.”

Sinds de lancering van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) in 2005 is de EU de grootste aankoper van emissierechten geworden. Maar de beschikbaarheid van overdreven veel buitenlandse emissierechten (zoals van het CDM) in de tweede fase van het ETS (2008-2012) betekent dat de uitstoot van de sectoren die eraan deelnemen eigenlijk met maar liefst 145 miljoen ton CO2 zal kunnen groeien tegenover 2005-2006. Dat is evenveel als de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 30 steenkoolcentrales.

“Als grootste aankoper moet de EU ervoor zorgen dat het CDM echte extra voordelen oplevert voor het klimaat en voor duurzame ontwikkeling,” aldus nog Van den plas. “Tegelijkertijd zijn verregaande interne emissiereducties in de EU cruciaal om een economie te creëren die weinig broeikasgassen uitstoot. Op die manier kunnen we de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke drempel van 2 graden Celsius houden. De CDM-kredieten moeten ook echt additioneel zijn, en mogen vooral niet gebruikt worden in de plaats van nationale initiatieven om de CO2-uitstoot te reduceren.”

En net daar maakt ook België geen al te goede beurt. De Europese Commissie toonde begin deze week nogmaals aan dat België overdreven veel gebruik maakt van externe koolstofkredieten om aan de Kyoto-norm te voldoen.

Om ervoor te zorgen dat de energieprojecten van het CDM echt additioneel zijn, dat ze echte voordelen hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling, en dat ze de wereld op weg zetten naar een economie die weinig CO2 uitstoot, moeten de CDM-energiekredieten die binnen het ETS worden gebruikt, volgens WWF beperkt worden tot projecten die gecertificeerd zijn door de Gold Standard. Dat is de enige standaard die wereldwijd door meer dan 45 ngo’s wordt gesteund.

België speelt een dubbele rol in dit verhaal: "De Belgische Federale overheid maakt voor de aankoop van koolstofkredieten gebruik van de Gold Standard in haar aanbestedingsprocedures, een belangrijk criterium dat in de toekomst zeker behouden moet blijven," besluit Van den plas. "De Vlaamse regering geeft anderzijds het slechte voorbeeld in Chili, waar stortgas op onduurzame wijze verbrand wordt om gemakkelijke koolstofkredieten op te strijken. Bovendien investeert de Vlaamse regering in fondsen die klimaatkredieten genereren die niet eens voor een tastbare CO2-reductie staan. Dit gebruik van 'hete lucht' om aan de broodnodige klimaatinspanningen in Vlaanderen onderuit te komen, moet stoppen."

Het rapport:"Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development objectives?” is beschikbaar op www.panda.org/climate/cdmevaluation.

Bron: WWF

 

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Ken je iemand persoonlijk die doof of slechthorend is?