Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Klimaatverandering > Climate Savers

Publireportage

'Climate Savers'… voor bedrijven met zin voor klimaat!

'Bedrijven… ze hebben vaak geen al te milieuvriendelijke reputatie. En al helemaal niet als het om CO2-uitstoot gaat. Maar tal van bedrijven willen wel degelijk hun verantwoordelijkheid opnemen en hun bijdrage leveren om de klimaatverandering binnen de perken te houden. En   WWF helpt hen daar graag bij… met het programma 'Climate Savers'…

Tegen 2010 zullen de 'Climate Saver' bedrijven hun gezamenlijke CO2-uitstoot met meer dan 10 miljoen ton per jaar beperken. Dat komt overeen met 2 miljoen auto's van de baan halen.

WWFstartte met het programma Climate Savers in 2001. Dit WWF-initiatief spoort bedrijven - met name multinationals - aan hun uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) te beperken, en helpt hen daarbij ook praktisch. Vandaag loopt Climate Savers in Europa, de Verenigde Staten en Japan en zijn er een tiental overeenkomsten met grote bedrijven, waaronder Tetra Pak, Sony en Lafarge. Het programma geeft de bedrijven toegang tot de
beste technologieën en de vernieuwendste strategieën om hun uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te beperken terwijl hun winst en productiviteit kunnen blijven toenemen.
Op basis van technisch advies van externe klimaatspecialisten, onderhandelt WWF een Climate Savers-overeenkomst met een bedrijf. Dat wordt gemaakt op maat van de individuele situatie van het bedrijf en de sector in kwestie. In ruil voor zijn engagement krijgt het bedrijf steun van WWF om zijn inspanningen te communiceren: aan het publiek, beleidsmakers, investeerders en de rest van de zakenwereld.

Ambitieuze en meetbare doelstellingen

Climate Savers zijn dus partnerovereenkomsten tussen WWF en een bedrijf met concrete, ambitieuze doelstellingen om de CO2-uitstoot van het bedrijf aanzienlijk te beperken. De overeenkomst maakt van het bedrijf een leider in zijn sector wat betreft de uitstootbeperking van broeikasgassen. Onafhankelijke technische experten nemen deel aan de onderhandelingsgesprekken en volgen het akkoord achteraf ook mee op. Voor alle duidelijkheid: het is de inhoud van de overeenkomst die we Climate Saver noemen en niet het bedrijf zelf. Dat is omdat WWF niet de volledige werking van een bedrijf analyseert. De doelstellingen die worden overeengekomen, moeten aantoonbaar ambitieuzer zijn dan eerder geplande of gecommuniceerde CO2-besparingen van het bedrijf. De overeengekomen inspanningen in een Climate Savers-overeenkomst leiden tot meetbare beperkingen in de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Climate Saver-overeenkomsten kunnen verschillende soorten maatregelen bevatten om de emissiebeperking te realiseren: een rationeler energieverbruik in het productieproces of van de producten zelf, een doeltreffender transport, overschakelen naar aardgas als brandstof, overschakelen naar hernieuware energiebronnen, financieringssystemen voor al het voorgaande,...

WWF gelooft dat de kwaliteit en de vernieuwende aard van de Climate Savers-overeenkomsten als een katalysator zal werken voor grootschaliger veranderingen in de bedrijfswereld. Climate Savers bewijzen dat economische groei en drastische beperkingen van de uitstoot van broeikasgassen hand in hand kunnen gaan. "De acties die bedrijven moeten ondernemen voor een doeltreffender energieverbruik en een lagere CO2-
uitstoot zijn perfect combineerbaar met hun doelstelling om hun waarde voor hun aandeelhouders en stakeholders te verhogen", aldus Sam Van den plas, Climate Change Officer bij WWF-Belgium.

CLIMATE SAVERS

Catalyst (Canada): groot papierfabrikant
Beloofde in 2005 om tegen 2010 zijn CO2-uitstoot terug te brengen met 70% tegenover zijn uitstootniveau in 1990 door zijn energieverbruik te minderen, over te schakelen van fossiele brandstoffen naar biomassa en efficiëntere toestellen te gebruiken. Deze doelstelling is nu al bereikt.

Johnson & Johnson (US): 's werelds grootste fabrikant van producten voor de gezondheidszorg
Wil tegen 2010 de uitstoot van broeikasgassen in zijn vestigingen wereldwijd terugbrengen tot 7% onder het niveau uit 1990. Terwijl de verkoop met 350% steeg tussen 1990 en 2005, overschreed het bedrijf zijn doelstelling al 5 jaar vroeger met een uitstoot in 2005 die 11,5% lager lag dan in 1990! In Europa komt bijna de helft van de elektriciteit die het bedrijf gebruikt van hernieuwbare bronnen.

Lafarge (Frankrijk): de grootstecementfabrikant ter wereld
Wil tegen 2010 zijn uitstoot van broeikasgassen in de industrielanden terugbrengen tot 10% onder het niveau van 1990. De netto CO2-uitstoot per geproduceerde ton cement ligt nu 12,7% onder het niveau uit 1990 en tegen 2010 moet dat 20% zijn. De globale uitstoot van het bedrijf in de industrielanden is al met 8,3% teruggebracht.

Nike (US): producent van sportschoenen en sportkledij
Tekende een Climate Saver-overeenkomst in 2001 met als doel zijn broeikasgasemissies in de eigen fabrieken en door zakenreizen terug te dringen met 13% tegenover het niveau in 1998. Deze doelstelling was eind 2005 bereikt en nieuwe doelstellingen worden onderhandeld.

Novo Nordisk (Denemarken): Deense farmaceutische groep
Wil zijn CO2-uitstoot tegen 2014 met 10% doen afnemen tegenover het niveau in 2004. Zonder de overeenkomst zou de CO2-uitstoot van Novo Nordisk’s toenemen met 67% in
dezelfde periode.

Polaroid (US): producent van fotografiemateriaal
Beloofde in 2000 om tegen 2010 de CO2-uitstoot terug te brengen tot 25% onder het niveau in 1994. In 2004 lag de CO2-uitstoot van het bedrijf al 14% lager dan in 2003, en bijna 50% lager dan in 1994! Polaroid bereikte dit onder meer door het vernieuwen en vervangen van compressoren, boilers, warmwatersystemen, verlichting en motoren en door groene stroom aan te kopen.

Sagawa Express (Japan): transport en logistiekdiensten
Beloofde tegen 2012 zijn CO2-uitstoot terug te brengen tot 6% onder het niveau uit 2002, onder meer door 7000 voertuigen die rijden op LPG in gebruik te nemen. In 2004 had Sagawa al een beperking gerealiseerd van 2,49%. Alleen al door de chaufeurs te vragen hun motor niet nodeloos te laten draaien, bespaart het bedrijf per jaar 10.000 liter brandstof (=$ 5.413.066).

Sony (Japan): electronicafabrikant
Engageerde zich in 2006 om zijn CO2-uitstoot tegen 2010 terug te brengen tot 7% tegenover het niveau in 2000. Dat zal gebeuren door een rationeler energieverbruik bij de productie en een overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen en aardgas. Bovendien belooft Sony ook zijn producten zelf energiezuiniger te maken.

Xanterra Parks & Resorts (US): uitbater infrastructuur in Nationale Parken
Beloofde zijn CO2-uitstoot tegen 2015 terug te dringen tot 10% onder het niveau uit 2000. Eind 2004 lag de CO2-uitstoot al 4,75% lager dan in 2000… bijna de helft van de doelstelling dus.

The Collins Companies (US): houtbedrijf
Engageerde zich om zijn CO2-uitstoot tegen 2009 terug te brengen met 15% tegenover het niveau in 1999. Het bedrijf realiseerde al een beperking van 11,7% en verwacht zijn doelstelling vroeger dan gepland te halen.

IBM (US): computerfabrikant
IBM bespaarde 115 miljoen dollar aan energiegerelateerde kosten en vermeed de uitstoot van meer dan 1,28
miljoen ton CO2 sinds 1998: dat komt overeen met 51.600 auto's van de weg halen.

Tetra Pak (Zweden): verwerken, verpakken en verdelen van voedingsmiddelen
Reduceerde sinds 2002 de vereiste hoeveelheid energie per geproduceerde verpakking met 15% in zijn 53 vestigingen wereldwijd. Tetra Pak zal zijn CO2-uitstoot de komende 5 jaar met 10% beperken.

Bron: WWF

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: