Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Klimaatverandering >WWF Klimaatcampagne

Publireportage

Vismensen trekken nieuwe klimaatcampagne WWF op gang

De nieuwe klimaatcampagne wil de Belgen concrete oplossingen aanreiken om hun CO2-uitstoot te verminderen. Daarvoor heeft WWF de Climate Impact Reducer ontwikkeld, een website vol tips om je persoonlijke CO2-uitstoot tedoen dalen. Vismensen hebben vanochtend de pendelaars in Brussel uitgenodigd om deel te nemen aan de Climate Impact Reducer. Daarna trokken ze doorheen het centrum van de hoofdstad om ook de Brusselaars warm te maken voor de klimaatcampagne van WWF.

“2007 was het jaar van de bewustwording bij het grote publiek. 2008 wordt voor WWF het jaar van de actie. De strijd tegen de opwarming van de aarde moet een topprioriteit worden voor iedereen.,” zegt Damien Vincent, de nieuwe directeur van WWF-België. “Voor WWF is de strijd tegen de klimaatverandering altijd al een topprioriteit geweest. WWF doet aan beleidswerk bij politici, WWF werkt samen met bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen, en WWF sensibiliseert het grote publiek over oplossingen voor het klimaatprobleem.” WWF-België doet dat onder meer via de website topten.be of via projecten zoals de Klimaatmap voor scholen. 

“Doorheen de campagne zal WWF op zijn website (www.wwf.be) allerlei concrete en makkelijk toepasbare tips aanreiken waarmee elk individu zijn CO2-uitstoot kan verminderen,” vertelt Wim Desmedt, directeur Marketing en Communicatie van WWF-België. “De tips zijn onderverdeeld in vier thema’s: mobiliteit, wonen, reizen en voeding. Als je je engageert om een tip uit te voeren, dan daalt je CO2-uitstoot”. De tips rond het thema mobiliteit zijn sinds vandaag 27 december beschikbaar.

Elke deelnemer kan ook zijn “stip” zetten op een interactieve kaart. Op die manier kan iedereen meteen zien hoe sterk het klimaatengagement is van zijn straat, dorp of regio. Enkele bekende Belgen, zoals Sabine Hagedoren, Frank Deboosere en Bart Peeters hebben alvast hun steun toegezegd aan de campagne van WWF. Elk van hen zal deelnemen aan de Climate Impact Reducer en getuigen over hoe zij hun CO2-uitstoot willen verminderen. Daarnaast zamelt WWF ook geld in voor enkele van zijn vele terreinprojecten die de gevolgen van de klimaatverandering trachten tegen te gaan, zoals het beschermen van de pinguïns op Antarctica en het onderzoek naar het afsmelten van gletsjers in de Himalaya. Daarvoor verkoopt WWF symbolisch “pixels” van een foto van een ijsbeer. Hoe meer pixels verkocht worden, hoe meer geld WWF in één van zijn natuurbehoudsprojecten kan stoppen.

De campagne loopt het hele jaar lang. Als uithangbord van de campagne heeft WWF gekozen voor een “vismens”, een mens die zich aangepast heeft aan het waterpeil dat stijgt als gevolg van de klimaatverandering en daardoor half vis is geworden. De vismens is een ferme knipoog die de mensen moet wakker schudden. Als wetenschappelijke organisatie weet WWF maar al te goed dat de mens nooit op die manier zal (kunnen) veranderen. Met dit beeld wil WWF de Belgen duidelijk maken dat zij niet alleen de oorzaak zijn van de klimaatverandering, maar er ook de gevolgen van zullen dragen. De vismens zal doorheen heel de campagne opduiken. Dat gebeurde vanochtend en vanmiddag dus een eerste keer in het centrum van Brussel.

Ook voor Sam Van den plas, klimaatspecialist van WWF-België, is het hoog tijd dat de Belgen actie ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Want de Belgen zitten bij de koplopers qua CO2-uitstoot per capita. “Slechts 21 landen stoten per inwoner meer uit dan België. Een Belg heeft op 5 februari al evenveel CO2 uitgestoten als een Indiër op een heel jaar. Zelfs enkele van onze buurlanden, zoals Duitsland en Frankrijk, doen het per inwoner beter dan ons land. Van de 25 landen van de Europese Unie staat België op de 6e plaats wat betreft de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking. Een niet al te beste score,” vertelt Van den plas. “Het is dus hoog tijd om de Belgen oplossingen aan te reiken om hun persoonlijke CO2-uitstoot te doen dalen. En dat is precies wat WWF wil bereiken via deze campagne.”

 

Bron: WWF

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: