Over Stichting tegen Kanker

Publireportage

Financiële hulp door de Stichting tegen Kanker

Hoe wij u kunnen helpen
Wanneer een patiënt het moeilijk heeft om de medische kosten te dragen kan hij, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag voor financiële steun indienen bij de Stichting tegen Kanker. De tussenkomst wordt berekend op basis van het aanvraagdossier. In deze berekening wordt rekening gehouden met de inkomsten van de patiënt en zijn gezin, met een forfaitair bedrag voor de maandelijkse uitgaven en met de medische uitgaven verbonden aan de ziekte gedurende een bepaalde periode.

Er wordt maximaal 2 maal per jaar een tussenkomst betaald die varieert naargelang de samenstelling van het dossier. Het minimumbedrag van een tussenkomst is 125 € en het maximumbedrag is 1000 € (per jaar).

Een aanvraag kan ook geweigerd worden indien het dossier niet voldoet aan de criteria zoals hieronder beschreven, of wanneer het onvolledig is.

Opgelet: Elke aanvraag wordt individueel en objectief verwerkt om zoveel mogelijk rekening te houden met de specifieke situatie van iedere patiënt.

Voorwaarden
Om te kunnen genieten van een tussenkomst zijn er enkele voorwaarden:
 • De patiënt moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

 • Het aanvraagformulier moet ingevuld worden door een maatschappelijk assistent, bij voorkeur van het ziekenfonds, eventueel van het OCMW of het ziekenhuis.

 • Het netto gezinsinkomen mag de bovengrens niet overschrijden (bedragen van vóór het eventuele overlijden van de patiënt): 1100 € netto/maand per dossier + 200 € per persoon ten laste.

 • Een dossier kan ten laatste tot 6 maand na het overlijden van de patiënt ingediend worden, voor zover er samenwonende erfgenamen zijn.

 • Alvorens zich tot de Stichting te wenden moeten eerst alle andere mogelijke instanties voor financiële ondersteuning gecontacteerd worden (OCMW, Ziekenfonds, Ministerie van Sociale Zaken, het Bijzonder Solidariteitsfonds, ...).

 • Er wordt rekening gehouden met de medische kosten die aan de aandoening verbonden zijn gedurende een periode van maximum 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Dit is dus niet noodzakelijk gelijk aan een kalenderjaar.

 • Bij een hospitalisatie geldt enkel de tussenkomst voor de medische kosten die gemaakt zijn bij het gebruik van een gemeenschappelijke kamer. Supplementen voor een één- en tweepersoonskamer komen niet in aanmerking.

 • De tussenkomst wordt enkel aan de patiënt of aan een inwonende erfgenaam betaald en niet aan eisende instanties, behalve als er een schuldbemiddeling werd aangegaan bij een erkende dienst (te bewijzen via een attest).

 • Voor volledige informatie aangaande de criteria, klik hier en aangaande de berekeningsfiche, klik hier.
Nodige bewijsstukken
Een aantal gegevens aangaande de situatie van de patiënt zijn essentieel om een degelijke analyse van het aanvraagdossier te kunnen maken. Om deze gegevens in de aanvraag te staven, heeft de maatschappelijk assistent een aantal bewijsstukken nodig:
 • Een uitreksel uit het bevolkingsregister om de gezinssamenstelling aan te geven (te bekomen bij de Gemeente).

 • Een recent bewijsstuk van het inkomen van elk samenwonend lid van het gezin.

 • Een bewijs van alimentatie die verkregen wordt of betaald dient te worden.

 • Een medisch attest dat het kankertype specificeert, ingevuld en ondertekend door de behandelende arts.

 • Een bewijsstuk van alle medische kosten op chronologische volgorde (ziekenhuisfacturen, apothekerskosten, dokterskosten, kosten voor thuishulp, kosten voor protheses, kosten voor vervoer, ...) maximum 12 maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag, strikt ten gevolge van de ziekte en na tussenkomst van het ziekenfonds en/of een privéverzekering.

Opgelet: Begrafeniskosten kunnen niet in rekening gebracht worden.

Hoe het dossier aanvragen
De maatschappelijk assistent of professioneel gezondheidswerker kan hier het aanvraagformulier downloaden. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met de maatschappelijk assistent van uw mutualiteit, ziekenhuis of OCMW.

Aanvraagformulier dossier: Klik hier
Memo algemene richtlijnen: Klik hier

Contact
Al deze gegevens worden geanalyseerd door het Departement Sociale dienstverlening van de Stichting tegen Kanker.
Indien u vragen heeft in verband met het dossier kan u contact opnemen met:

Stichting tegen Kanker - Departement Sociale dienstverlening
Eva De Schryver
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel

(van maandag tot donderdag van 9 uur tot 12 uur.)
Tel. : 02 733 68 68
Fax : 02 734 92 50

 

Bron:

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: