De gevolgen van vervroegd pensioen

Waar vandaan: Geld en Werk > Persoonlijke Financiële Planning > Pensioenplanning > De gevolgen van vervroegd pensioen

De gevolgen van vervroegd pensioen

Mensen willen vroeger stoppen met werken.  In de leeftijdsgroep van 55 tot 64-jarigen is in België nog slechts drie op tien personen aan het werk. Van de beroepsactieve Belgen wil 67 procent ‘zo vlug mogelijk’ (25 procent) of rond de leeftijd van 60 jaar (42 procent) met pensioen gaan. Dat kost een pak geld. Daarom nam de regering in december 2005 enkele maatregelen (het zgn. generatiepact) om mensen langer aan het werk te houden. Wat betekent dat nu voor uw pensioen?

Pensioenleeftijd
De wettelijke pensioenleeftijd voor mannen is 65 jaar.  Vanaf volgend jaar geldt deze leeftijdsgrens in principe voor iedereen (werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, mannen en vrouwen). Alleen voor sommige ambtenaren blijft de leeftijdsgrens hoger (magistraten) of lager (bepaalde militairen). Vrouwelijke werknemers en vrouwelijke zelfstandigen die ten laatste in november 2008 64 jaar worden, kunnen nog op pensioen gaan op 64 jaar.

Hoewel de regel 65 jaar is, kan u ook vervroegd met pensioen gaan.  Dat kan vanaf de maand volgend op uw 60ste verjaardag, op voorwaarde dat u minstens 35 loopbaanjaren hebt. Bovendien moet u elk jaar ten minste een derde van een voltijdse betrekking als werknemer hebben gehad of 2 kwartalen als zelfstandige hebben gewerkt. Om vervroegd op pensioen te gaan, mag u niet genieten van een conventioneel brugpensioen. Als ambtenaar kan u vanaf 60 jaar op pensioen gaan, op voorwaarde dat u ten minste vijf dienstjaren hebt in de periode na 31 december 1976.

Zelfstandigen dubbel gepenaliseerd
Als u zelfstandige bent en u met pensioen wil gaan vóór uw 65ste verjaardag zal u blijvend een verminderd pensioen ontvangen. U wordt dan dubbel gepenaliseerd. Vooreerst zal u een onvolledige loopbaan hebben en daarom een onvolledig pensioen ontvangen van bijvoorbeeld 40/45ste. Een volledig pensioen wordt immers berekend op 45 loopbaanjaren. Bovendien zal u per jaar vervroeging een bepaald percentage (bijvoorbeeld 25%) verliezen van uw onvolledig (40/45ste) pensioenbedrag. Voor een rustpensioen dat ten vroegste ingaat in 2007 bedraagt de vermindering 25% wanneer het pensioen ingaat op 60 jaar. De vermindering bedraagt 18% bij pensionering op 61 jaar, 12% bij pensionering op 62 jaar, 7% bij pensionering op 63 jaar en 3% bij pensionering op 64 jaar. De vermindering blijft van toepassing na de pensioenleeftijd! Door de dubbele penalisatie zal iemand die bijvoorbeeld 35 loopbaanjaren heeft op zijn 60ste en dan vervroegd met pensioen gaat, blijvend slechts 58,33% van een volledig rustpensioen ontvangen. Alleen als u een beroepsloopbaan hebt van 44 jaar kan u een rustpensioen genieten zonder verlies.

Tot 01/01/2009 zijn de verminderingspercentages voor vrouwen als volgt: 18% op 60 jaar, 12% op 61 jaar, 7% op 62 jaar en 3% op 63 jaar. Vanaf 2009 is de regeling gelijk voor mannen en vrouwen. Vóór 2007 bedroeg de pensioenmalus (penalisatie) 5% per jaar vervroeging. 

Groepsverzekering
Vervroegd stoppen met werken heeft ook gevolgen voor de taxatie van uw  groepsverzekering. Vóór 2006 werd een aanvullend pensioenkapitaal dat vanuit de onderneming werd gefinancierd in principe belast tegen 16,5% (+gemeentetaksen). Onder bepaalde voorwaarden is het tarief nu 10 %. Dat tarief geldt onder de dubbele voorwaarde dat u het opgebouwde kapitaal pas ontvangt op 65 jaar en u tot aan die wettelijke pensioenleeftijd effectief actief blijft. Ook het VAPZ-pensioen (het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) wordt onder die voorwaarden lager belast.

Pensioenbonus
Als aanmoediging om tot 65 jaar te werken, krijgt u een pensioenbonus bovenop uw pensioen indien u uw beroepswerkzaamheden verderzet na 1 januari van het jaar waarin u 62 jaar wordt of waarin u een 44ste loopbaanjaar aanvat. De pensioenbonus is enkel van toepassing op de periode gepresteerd na 2005.

Bent u zelfstandige, dan krijgt u een pensioenbonus van € 156 op jaarbasis per kwartaal dat u actief blijft. U dient dan wel de sociale bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep te betalen. Als werknemer kan u genieten van een bonus van € 30 per maand per extra gepresteerd dienstjaar. De bonus komt bovenop het maandelijks pensioen en is gekoppeld aan de evolutie van de zgn. gezondheidsindex. Indien u zou vooroverlijden, zal de bonus worden betaald aan uw partner, indien zij/hij in aanmerking komt voor een overlevingspensioen.

Wist u dat?

  • Dat we in België gemiddeld op 57 jaar stoppen met werken, in Europa is dat gemiddeld pas op 61 jaar.
  • Dat het gemiddeld wettelijk pensioen van een gepensioneerde mannelijke werknemer € 1.019 bedroeg op 1 januari 2005. Een gepensioneerde vrouwelijke werknemer ontving gemiddeld € 742 per maand. Bij gepensioneerde zelfstandigen bedroeg het gemiddeld wettelijk pensioen € 682 voor mannen en € 472 voor vouwen.
  • Dat u € 200.000 moet sparen voor elke € 1.000 die u maandelijks boven uw wettelijk pensioen wil, tenminste als u stopt op 65 jaar en u 85 jaar oud wordt. Als u al wil stoppen op uw 60ste heeft u daarvoor € 250.000 nodig. We rekenen met een inflatie van 2% en gaan ervan uit dat uw spaarcenten 4% opbrengen.
  • Dat de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte 76 jaar en 4 maanden is voor mannen en 82 jaar en vier maanden voor vrouwen. Het verschil zou vooral te maken hebben de (on)gezondere levensstijl.
  • Dat een 65 jarige Waalse man gemiddeld nog 15,9 jaren te leven heeft, een Vlaamse man nog 17,25 jaar.
  • Dat u vanaf 55 jaar een raming kan vragen van uw toekomstige pensioenrechten. Een aanvraagformulier kan u bekomen bij de Rijksdienst voor Pensioenen of jouw gemeentebestuur

<<< Vorige pagina

Bron: Optima Financial Planners
(update oktober 2008)


E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

Heeft u een bijstandsverzekering?