Belangrijke verkeerssituaties voor de fietser

Waar vandaan: Mobiliteit > Veilig Fietsen > Ken uw plaats op de weg > Fietsoversteekplaats

Fietsoversteekplaats

Uit de wegcode:
Oversteekplaatsen voor fietsers

Een oversteekplaats voor fietsers wordt aangegeven door witte vierkanten of parallellogrammen op de grond en het verkeersbord F50.

Als er een oversteekplaats is, moet de fietser die gebruiken. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats. Soms staat dit nog eens extra aangeduid met het verkeersbord omgekeerde driehoek en haaientanden op de weg.
Een autobestuurder is dus niet verplicht een fietser die aanstalten maakt om over te steken door te laten. Fietsers moeten wachten tot de weg vrij is om over te steken.

Uiteraard moet een auto wel vertragen bij het naderen van zo’n oversteekplaats en mag hij de fietser die zich erop bevindt niet in gevaar brengen. Fietsers bij een oversteekplaats moeten het aankomend verkeer doorlaten en daar, zo nodig, voor stoppen.

Uit de wegcode:
Oversteekplaatsen voor voetgangers

Alle bestuurders, dus ook fietsers, moeten een voetganger die aanstalten maakt om de weg over te steken op een zebrapad, voorrang geven. Steekt u een zebrapad te voet over met de fiets aan de hand dan heeft u net als andere voetgangers voorrang. Wie over een zebrapad fietst, doet eigenlijk alsof dat niet bestaat en heeft geen voorrang.

Als er geen oversteekplaats voor fietsers is, moet de fietser de rijbaan nog voorzichtiger oversteken, omdat er voor de andere weggebruikers geen signalisatie is die hen wijst op de overstekende fietsers.

Veilig oversteken met de fiets

  • Vertraag en kijk uit of er verkeer nadert voor u de rijbaan oversteekt.
  • Stop en geef voorrang aan het naderende verkeer.
  • Let op dat u (of uw voorwiel) niet op de rijbaan staat.
  • Als er een fietsoversteekplaats is, moet u tot het einde tussen de twee lijnen met blokmarkeringen blijven.
  • Als er geen fietsoversteekplaats is, steek dan de rijbaan haaks over zonder al teveel van uw route af te wijken.
  • Neem aan de andere kant van de rijbaan opnieuw een veilige plaats in.

Soms is het voor een fietser veiliger of handiger (b.v. wanneer zijn bestemming zich bevindt na een oversteek in de linkse rijrichting) om het zebrapad te gebruiken. Vermits het zebrapad enkel bestemd is voor voetgangers gebeurt dit uiteraard met de fiets aan de hand.

 

Bron: Fietsersbond vzw

E-mail deze pagina | Afdrukken | In favorieten opslaan In favorieten opslaan | Share/Bookmark

Je mening is belangrijk! Was deze pagina nuttig?Een vraag of een probleem op SeniorenNet?
Kijk dan in het Helpcentrum (klik hier). Als je het daar niet kan vinden, helpen we je via e-mail op support@seniorennet.nl.

Zoek binnen SeniorenNet:

Untitled Document

Poll

U heeft voor internet het liefste: